Bản mô tả vị trí việc làm của giáo viên

Khung năng lực vị trí việc làm tiểu học

  • 1. Danh mục vị trí việc làm trường tiểu học công lập
  • 2. Bản mô tả công việc trường tiểu học công lập
  • 3. Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học công lập

Vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1769/QĐ-UBND 2020 Hà Nội về Danh mục vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục công lập. Trong đó có bạn hành kèm theo các phụ lục về khung năng lực vị trí việc làm. Sau đây là chi tiết khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung chính

  • Khung năng lực vị trí việc làm tiểu học
  • 1. Danh mục vị trí việc làm trường tiểu học công lập
  • 2. Bản mô tả công việc trường tiểu học công lập
  • 3. Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học công lập
  • Các trường hợp tuyển thẳng công chức viên chức
  • Từ 20/7/2020, sẽ phân loại vị trí việc làm theo tiêu chí mới?
  • Khung năng lực vị trí việc làm trường mầm non

Trường Tiểu học công lập : 12 vị trí

– Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 02 vị trí

– Nhóm vị trí việc làm hoạt động giải trí nghề nghiệp : 01 vị trí- Nhóm vị trí việc làm tương hỗ, ship hàng : 07 vị trí- Nhóm vị trí việc làm lao động hợp đồng : 02 vị trí

1. Danh mục vị trí việc làm trường tiểu học công lập

TT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Mã số hạng tối thiểu của chức danh nghề nghiệp

Hạng tối thiểu của chức danh nghề nghiệp

Xác định số lượng người làm việc cần thiết

I

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

1 Hiệu trưởng Giáo viên tiểu học V. 07.03.08 Hạng III Theo pháp luật tại Thông tư số : 16/2017 / TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo
2 Phó Hiệu trưởng Giáo viên tiểu học V. 07.03.09 Hạng IV

II

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tiểu học Giáo viên tiểu học V. 07.03.09 Hạng IV Theo lao lý tại Thông tư số :16/2017 / TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo

III

Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

1 Thư viện, thiết bị Thư viện viên hoặc Nhân viên thiết bị, thí nghiệm V. 10.02.07 hoặcV. 07.07.20 Thư viện viên hạng IV hoặc hưởng và xếp lương theo mã số V. 07.07.20 Theo lao lý tại Thông tư số : 16/2017 / TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy
2 Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên V. 05.02.08 Hạng IV
3 Kế toán Kế toán viên tầm trung 06.032
4 Thủ quỹ Thủ quỹ cơ quan, đơn vị chức năng 06.035
5 Văn thư Văn thư tầm trung 02.008
6 Y tế Y sĩ V. 08.03.07 Hạng IV
7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Nhân viên tương hỗ giáo dục người khuyết tật V. 07.06.16 Hạng IV

IV

Nhóm Lao động hợp đồng

1 Bảo vệ Nhân viên bảo vệ 01.015 hoặc theo pháp luật hiện hành
2 Phục vụ Nhân viên ship hàng 01.015 hoặc theo lao lý hiện hành

2. Bản mô tả công việc trường tiểu học công lập

STT

Tên VTVL

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

1

Hiệu trưởng

Thực hiện vừa đủ chức trách, trách nhiệm của chức dạnh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học ; đồng thời tập trung chuyên sâu triển khai những trách nhiệm sau :1. Xây dựng quy hoạch tăng trưởng nhà trường ; lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục ; báo cáo giải trình, nhìn nhận hiệu quả thực thi trước Hội đồng trường và những cấp có thẩm quyền ;2. Thành lập những tổ trình độ, tổ văn phòng và những hội đồng tư vấn trong nhà trường ; chỉ định tổ trưởng, tổ phó ;3. Phân công, quản trị, nhìn nhận, xếp loại ; tham gia quy trình tuyển dụng, thuyên chuyển ; khen thưởng, thi hành kỷ luật so với giáo viên, nhân viên cấp dưới theo pháp luật ;4. Quản lý hành chính ; quản trị và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn kinh tế tài chính, gia tài của nhà trường ;5. Quản lý học viên và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường ; tiếp đón, ra mắt học viên chuyển trường ; quyết định hành động khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt hiệu quả nhìn nhận, xếp loại, list học viên lên lớp, ở lại lớp ; tổ chức triển khai kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành xong chương trình tiểu học cho học viên trong nhà trường và những đối tượng người tiêu dùng khác trên địa phận trường đảm nhiệm ;6. Dự những lớp tu dưỡng về chính trị, trình độ, nhiệm vụ quản trị ; tham gia giảng dạy trung bình 2 tiết trong một tuần ; được hưởng chính sách phụ cấp và những chủ trương khuyến mại theo lao lý ;7. Thực hiện quy định dân chủ cơ sở và tạo điều kiện kèm theo cho những tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ;8. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức triển khai, kêu gọi những lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giải trí giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường so với hội đồng . – Có Quy hoạch tăng trưởng nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt .- Có Kế hoạch tiến hành trách nhiệm của trường theo năm học – Trường có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy, đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới theo đúng lao lý về số lượng, phân phối nhu yếu về chất lượng .- Đội ngũ viên chức, người lao động thực thi rất đầy đủ chức trách, trách nhiệm theo lao lý .- Hoàn thành những chỉ tiêu về giáo dục, giảng dạy trong năm học do cấp trên giao .- Tài chính, gia tài ; chính sách, chủ trương so với giáo viên, nhân viên cấp dưới … được quản trị và thực thi theo đúng pháp luật .- Hoàn thành những việc làm về xã hội hóa giáo dục, những trào lưu thi đua …, bảo vệ sự không thay đổi, trật tự của nhà trường theo pháp luật của pháp lý và trách nhiệm cấp trên giao . Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
2

Phó Hiệu trưởng

Thực hiện rất đầy đủ chức trách, trách nhiệm của chức dạnh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu hoc ; đồng thời tập trung chuyên sâu triển khai những trách nhiệm sau :1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý và điều hành việc làm do Hiệu trưởng phân công ;2. Điều hành hoạt động giải trí của nhà trường khi được Hiệu trưởng chuyển nhượng ủy quyền ;3. Dự những lớp tu dưỡng về chính trị, trình độ, nhiệm vụ quản trị ; tham gia giảng dạy trung bình 4 tiết trong một tuần . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo pháp luật, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
3

Giáo viên

Tiểu học

1. Giảng dạy, giáo dục bảo vệ chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học ; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, nhìn nhận, xếp loại học viên ; quản trị học viên trong những hoạt động giải trí giáo dục do nhà trường tổ chức triển khai ; tham gia những hoạt động giải trí trình độ ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và giáo dục .2. Trau dồi đạo đức, nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ; gương mẫu trước học viên, yêu quý, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên ; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên ; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp .3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, thay đổi giải pháp giảng dạy .4. Tham gia công tác làm việc phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương .5. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, những lao lý của pháp lý và của ngành, những quyết định hành động của Hiệu trưởng ; nhận trách nhiệm do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, nhìn nhận của Hiệu trưởng và những cấp quản trị giáo dục .6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, mái ấm gia đình học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục .7. Giáo viên làm tổng đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên trung học cơ sở được tu dưỡng về công tác làm việc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ; có trách nhiệm tổ chức triển khai, quản trị những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Đội trong nhà trường . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
4

Thư viện, thiết bị

1. Trưng bày, quản lý tài sản sách, báo, CSVC .2. Bổ sung đầu sách, tổ chức triển khai công tác làm việc kỹ thuật, ship hàng người đọc3. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên, trình làng sách, báo đến bạn đọc .4. Thiết lập mạng lưới hệ thống sổ sách quản trị5. Tổ chức quản trị, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng thiết bị, lưu giữ, sử dụng hồ sơ thiết bị ; thay thế sửa chữa những thiết bị đơn thuần ;6. Lập kế hoạch sử dụng, shopping, thay thế sửa chữa thiết bị của nhà trường ; thanh lý, tiêu hủy thiết bị, hóa chất lỏng, hết hạn sử dụng ;7. Hướng dẫn sử dụng thiết bị cho giáo viên và học viên trong những bài thực hành thực tế ; phối hợp với giáo viên hướng dẫn học viên thực hành thực tế, thí nghiệm ; triển khai công tác làm việc bảo vệ bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ trong quy trình thực hành thực tế, thí nghiệm ;8. Tham gia tổ chức triển khai, nhìn nhận những cuộc thi khoa học kỹ thuật của học viên có tương quan đến thí nghiệm từ cấp trường trở lên ;9. Khai thác ứng dụng ứng dụng quản trị thiết bị ;10. Chủ trì những nội dung hoạt động và sinh hoạt chuyên đề về thiết bị, thí nghiệm ở trường ;11. Tổ chức làm vật dụng dạy học, thiết bị đơn thuần với vật tư dễ kiếm ở địa phương ;12. Lập báo cáo giải trình định kỳ, tiếp tục về công tác làm việc thiết bị, thí nghiệm ;13. Hoàn thành những chương trình tu dưỡng ; tự học, tự tu dưỡng . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
5

Công nghệ thông tin

1. Hỗ trợ công tác làm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và giảng dạy .2. Quản lý hàng loạt mạng lưới hệ thống máy tính của trường . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
6

Kế toán

1. Tham mưu kiến thiết xây dựng và triển khai quy định tiêu tốn nội bộ .2. Thiết lập và update hồ sơ sổ sách tương quan đến công tác làm việc kế toán ; dữ gìn và bảo vệ tàng trữ những chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo lao lý .3. Lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính .4. Kiểm kê gia tài, tự kiểm tra kinh tế tài chính, công khai minh bạch kinh tế tài chính . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
7

Thủ quỹ

Quản lý tiền mặt của đơn vị chức năng, phát những khoản chi, tiếp đón những khoản thu theo đúng lao lý . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
8

Văn thư

1. Tiếp nhận, ĐK, chuyển giao văn bản đi ,đến, tàng trữ công văn, tài liệu, hồ sơ, quản trị condấu theo pháp luật .2. Kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu văn bản .3. Quản lý hồ sơ học viên .4. Thực hiện những báo cáo giải trình thống kê về công tác làm việc văn thư . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo pháp luật, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
9

Y tế

1. Sơ, cấp cứu bắt đầu2. Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh3. Bảo quản thuốc và gia tài được quản trị4. Thiết lập mạng lưới hệ thống sổ sách chuyên ngành theo lao lý, update không thiếu Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
10

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch tương hỗ giáo dục người khuyết tật theo nhu yếu và lao lý của đơn vị chức năng ;2. Tham gia thiết kế xây dựng kế hoạch giáo dục cá thể cho người khuyết tật ;3. Hỗ trợ người khuyết tật học tập và rèn luyện kỹ năng và kiến thức đặc trưng, kiến thức và kỹ năng sống tương thích với năng lực và nhu yếu của người khuyết tật ;4. Hỗ trợ giáo viên trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục người khuyết tật ;5. Tham gia kêu gọi người khuyết tật đến trường học tập ;6. Hỗ trợ, tư vấn cho mái ấm gia đình người khuyết tật và hội đồng về kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng chăm nom và giáo dục người khuyết tật . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo pháp luật, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
11

Bảo vệ

1. Trực theo ca theo phân công .2. Bảo quản gia tài cơ quan, đơn vị chức năng ; đảm nhiệm công tác làm việc phòng cháy, chữa cháy, công tác làm việc bảo mật an ninh trật tự trong nhà trường ;3. Các việc làm được giao theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng lao động giữa thủ trưởng đơn vị chức năng và cá thể . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo pháp luật, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao
12

Phục vụ

1. Thực hiện theo sự phân công .2. Bảo quản gia tài đơn vị chức năng được giao .3. Các việc làm được giao theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng lao động giữa thủ trưởng đơn vị chức năng và cá thể . Hoàn thành tốt những trách nhiệm theo lao lý, được Hiệu trưởng phân công Hoàn thành tốt những nội dung trách nhiệm theo kế hoạch được giao

3. Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học công lập

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

1

Hiệu trưởng

1. Năng lực

– Nắm vững chủ trương của Đảng, lao lý của pháp lý về ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc .

– Thuyết phục, quy tụ Phó Hiệu trưởng, các viên chức, người lao động trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

– Phân tích tình hình và dự báo được xu thế tăng trưởng của nhà trường trong tiến trình 5 năm, 10 năm, kiến thiết xây dựng được tầm nhìn kế hoạch kế hoạch tăng trưởng nhà trường theo từng quy trình tiến độ hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của mỗi học viên và nâng cao hiệu suất cao, chất lượng giáo dục .- Quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động nhằm mục đích bảo vệ thời cơ học tập cho học viên, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục của nhà trường- Xây dựng và tiến hành chương trình giáo dục cấp Tiểu học, những kế hoạch trình độ, kế hoạch trách nhiệm năm học của nhà trường tương thích với chương trình hành vi và điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường, địa phương ;- Quản lý, tổ chức triển khai và hướng dẫn hoạt động giải trí dạy học của giáo viên theo nhu yếu thay đổi, phát huy dân chủ, khuyến khích sự phát minh sáng tạo của giáo viên ;- Tổ chức, thực thi hiệu suất cao giải pháp dạy học và giáo dục tích cực ; năng lượng kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả giáo dục, rèn luyện của học viên và tác dụng thực thi trách nhiệm của giáo viên ;- Có năng lượng trong quản trị nhân sự, tổ chức triển khai, hành chính nhà trường .- Quản lý tài chính, quản trị sử dụng hiệu suất cao gia tài nhà trường, thiết bị dạy học Giao hàng thay đổi giáo dục tiểu học và quản trị hành chính, kiến thiết xây dựng và nâng cấp cải tiến những tiến trình hoạt động giải trí, thủ tục hành chính, quản trị hồ sơ, sổ sách theo lao lý .- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hội đồng để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên .

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành .- Kỹ năng thuyết trình- Kỹ năng tiếp xúc, thuyết phục- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, yêu cầu giải pháp- Kỹ năng hiểu biết về tâm ý, năng lượng của đội ngũ ; phân công, giao việc tương thích với năng lượng và vị trí việc làm .- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số ít công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động giải trí dạy học ;- Kỹ năng xử lý yêu cầu của viên chức, nhân viên cấp dưới, cha mẹ học viên tương quan đến nhà trường .

2

Phó Hiệu trưởng

1. Năng lực

– Nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của pháp lý về ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc .- Thuyết phục, quy tụ những viên chức, người lao động trong nhà trường, những tổ chức triển khai, cá thể tham gia thiết kế xây dựng và tăng trưởng nhà trường .- Tham mưu, yêu cầu những giải pháp bảo vệ thời cơ học tập cho học viên, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục của nhà trường ;- Xây dựng và tiến hành theo nghành được phân công đảm nhiệm chương trình giáo dục cấp Tiểu học, những kế hoạch trình độ, kế hoạch trách nhiệm năm học của nhà trường tương thích với chương trình hành vi, tầm nhìn kế hoạch và điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường ;- Quản lý, tổ chức triển khai và hướng dẫn hoạt động giải trí dạy học của giáo viên theo nhu yếu thay đổi, phát huy dân chủ, khuyến khích sự phát minh sáng tạo của giáo viên ;- Tổ chức, thực thi hiệu suất cao chiêu thức dạy học và giáo dục tích cực ; năng lượng kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên và hiệu quả thực thi trách nhiệm của giáo viên ;- Chỉ đạo thực thi công tác làm việc thi đua khen thưởng, kỷ luật so với học viên theo pháp luật, giải pháp kêu gọi trẻ nhỏ trong độ tuổi đến trường và không có học viên bỏ học ;- Quản lý, sử dụng hiệu suất cao gia tài, thiết bị dạy học ship hàng thay đổi giáo dục tiểu học, quản trị hành chính, kiến thiết xây dựng và nâng cấp cải tiến những tiến trình hoạt động giải trí, thủ tục hành chính, quản trị hồ sơ, sổ sách theo pháp luật .- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hội đồng để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên .

2. Kỹ năng

– Kỹ năng chỉ huy, quản trị, quản lý .- Kỹ năng thuyết trình- Kỹ năng tiếp xúc, thuyết phục- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ nâng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị giải pháp- Kỹ năng hiểu biết về tâm ý, năng lượng của đội ngũ ; phân công, giao việc tương thích với năng lượng và vị trí việc làm, thôi thúc tăng trưởng năng lượng cho giáo viên, nhân viên cấp dưới của đơn vị chức năng ;- Kỹ năng sử dụng thành thạo 1 số ít công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động giải trí dạy học .- Kỹ năng xử lý yêu cầu của viên chức, nhân viên cấp dưới, cha mẹ học viên tương quan đến nhà trường .

3

Giáo viên tiểu học

1. Năng lực

– Hiểu biết về chủ trương của Đảng, pháp luật của pháp lý về ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc .- Nắm vững và thực thi có hiệu suất cao kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học ; Xây dựng kế hoạch bài giảng bám sát kế hoạch hoạt động giải trí của tổ trình độ và chương trình hoạt động giải trí của nhà trường ;- Thực hiện hiệu suất cao kế hoạch của nhà trường, tổ trình độ về thay đổi giải pháp dạy học, tổ chức triển khai lớp học, giáo dục tích cực nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục của nhà trường ; kiểm tra, nhìn nhận tác dụng học tập, rèn luyện của học viên ; thực thi công tác làm việc thi đua khen thưởng, kỷ luật so với học viên theo pháp luật ;- Sử dụng hiệu suất cao gia tài, thiết bị dạy học ship hàng thay đổi giáo dục tiểu học, quản trị hồ sơ, sổ sách theo lao lý .- Quản lý mạng lưới hệ thống máy tính và những ứng dụng ứng dụng trong trường học đối Với giáo viên Tin học được giao kiêm nhiệm đảm nhiệm công tác làm việc công nghệ thông tin của nhà trước .

2. Kỹ năng

– Kỹ năng thuyết trình, báo cáo giải trình, diễn đạt lưu loát- Kỹ năng tiếp xúc, thuyết phục- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị giải pháp- Kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy học .- Kỹ năng xử lý yêu cầu của viên chức, nhân viên cấp dưới, cha mẹ học viên tương quan đến nhà trường .

4

Thư viện, thiết bị

1. Năng lực

– Nắm được những pháp luật của pháp lý, chính sách chủ trương của ngành, nghành và những kiến thức và kỹ năng nâng cao về nghành nghề dịch vụ trình độ nhiệm vụ thư viện, thiết bị trường học ;- Hiểu những tiềm năng và đối tượng người dùng quản trị, có kỹ năng và kiến thức am hiểu về sách báo, truyện tương thích với lứa tuổi ;- Hiểu biết cơ bản về những môn học cấp Tiểu học, biết sử dụng hệ thống thiết bị dạy học nhằm mục đích tương hỗ tốt cho giáo viên trong việc sẵn sàng chuẩn bị vật dụng học tập trước khi lên lớp ;- Có năng lực tham mưu, đề xuất kiến nghị, lập kế hoạch với thủ trưởng đơn vị chức năng những nội dung, giải pháp phát minh sáng tạo để thực thi trách nhiệm thuộc nghành nghề dịch vụ thư viện, thiết bị, thí nghiệm trường học ;- Đổi mới tiến trình hoạt động giải trí của thư viện trường học, khuyến khích tạo động lực cho học viên mê hồn nghiên cứu và điều tra, tích lũy thông tin trong mạng lưới hệ thống thư viện nhà trường Giao hàng tốt cho việc học tập ; hoạt động giải trí của phòng vật dụng, tích lũy, tìm tòi những vật dụng dạy học ship hàng tốt cho việc dạy học của giáo viên trong trường- Phối hợp vợi đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hội đồng góp thêm phần nâng cao chất lượng dạy học trải qua mạng lưới hệ thống thư viện nhà trường .

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình rõ ràng, mạch lạc- Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng thao tác nhóm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng biết sử dụng những ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu yếu việc làm ;- Kỹ năng tổ chức triển khai hoạt động giải trí thư viện nhà trường có hiệu suất cao, tương hỗ tích cực những hoạt động giải trí giáo đục của nhà trường ;- Kỹ năng quản trị, thiết lập hồ sơ và tàng trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo pháp luật ; lưu giữ những trang thiết bị, vật dụng dạy học ngăn nắp, khoa học, dễ tìm kiếm ; dữ gìn và bảo vệ sách, báo, thiết bị, vật dụng dạy học trong nhà trường đúng nhiệm vụ .

5

Công nghệ thông tin

1. Năng lực

– Nắm được những lao lý của pháp lý về nghành trình độ nhiệm vụ công nghệ thông tin- Thành thạo về công nghệ thông tin- Khả năng phối hợp trong việc làm tốt- Quản lý mạng lưới hệ thống máy tính và những ứng dụng ứng dụng trong trường học

2. Kỹ năng

– Xử lý trường hợp ;- Khả năng nghiên cứu và phân tích ;- Kỹ năng tiếp xúc ;- Kỹ năng phối hợp ;- Sử dụng ngoại ngữ ;- Kỹ năng tin học, máy tính .

6

Kế toán

1. Năng lực

– Am hiểu và nắm chắc những văn bản pháp luật về nghành nghề dịch vụ kế toán- Nắm vững những pháp luật của pháp lý, chính sách chủ trương của nhà nước, văn bản hướng dẫn chỉ huy của những cơ quan chuyên ngành về nghành nghề dịch vụ Tài chính – kế toán ;- Có năng lượng trình độ về công tác làm việc kinh tế tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần ứng dụng kế toán .- Hiểu rõ những tiềm năng và đối tượng người tiêu dùng quản trị, mạng lưới hệ thống những nguyên tắc và chính sách quản trị của nhiệm vụ kinh tế tài chính kế toán ; hiểu được mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai những cơ quan nhà nước, chính sách công vụ- Nắm rõ quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng những giải pháp, kế hoạch, những quyết định hành động đơn cử về công tác làm việc kế toán ;- Có chiêu thức điều tra và nghiên cứu, tổng kết và đề xuất kiến nghị, nâng cấp cải tiến nhiệm vụ quản trị ; có năng lượng thao tác độc lập hoặc phối hợp theo nhóm ; có năng lượng tiến hành việc làm bảo vệ quá trình, chất lượng và hiệu suất cao ;- Theo dõi, tổng hợp và dữ thế chủ động lập báo cáo giải trình tình hình ngân sách tại đơn vị chức năng, phân phối kịp thời những thông tin và báo cáo giải trình thống kê theo chính sách pháp luật để Giao hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý và điều hành của Hiệu trưởng .

2. Kỹ năng

– Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình rõ ràng, mạch lạc- Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng thao tác nhóm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp tình hình, báo cáo giải trình nhìn nhận, kinh tế tài chính cơ quan .- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng những ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu câu việc làm ;- Kỹ năng quản trị hồ sơ, tàng trữ chứng từ, số liệu đúng mực, đúng nguyên tắc .

7

Thủ quỹ

1. Năng lực

– Nắm vững những pháp luật của pháp lý, chính sách chủ trương của ngành, nghành nghề dịch vụ và những kỹ năng và kiến thức về nghành nghề dịch vụ trình độ nhiệm vụ được giao- Hiểu rõ và tuân thủ những lao lý của pháp lý về nhiệm vụ thủ quỹ ;- Có năng lượng thao tác độc lập hoặc phối hợp theo nhóm ; có năng lượng tiến hành việc làm bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng và hiệu suất cao ;- Biết kiến thiết xây dựng kế hoạch công tác làm việc, quy trình tiến độ việc làm và thực thi trách nhiệm đúng quá trình, quá trình, chất lượng :- Thực hiện công tác làm việc trình độ theo những văn bản chủ trương lao lý của nhà nước .- Lập hồ sơ theo dõi thu chi theo công tác làm việc trình độ ;- Chi trả đúng đối tượng người tiêu dùng, đúng lao lý .- Có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm ; trung thực, cẩn trọng, đúng chuẩn trong việc làm .- Có năng lực thao tác độc lập, biết xu thế giải quyết và xử lý, đề xuất kiến nghị giải pháp tương thích để xử lý việc làm .

2. Kỹ năng

– Kỹ năng báo cáo giải trình, trình diễn mạnh lạc, rõ ràng .- Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử .- Kỹ năng phối hợp trong việc làm .- Kỹ năng thao tác nhóm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp trong việc làm .- Kỹ năng thực thi việc làm đụng pháp luật, quá trình, đúng tiến trình theo phân công ;- Kỹ năng quản trị hồ sơ, tàng trữ chứng từ, số liệu đúng chuẩn, đúng nguyên tắc .- Kỹ năng cẩn trọng, đúng mực trong việc làm .- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng những ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu yếu việc làm ;

8

Văn thư

1. Năng lực

– Có kiến thức và kỹ năng về quản trị văn bản hành chính nhà nước .- Nắm được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, tính năng, trách nhiệm của đơn vị chức năng- Hiểu rõ những quy định của đơn vị chức năng về công tác làm việc văn thư- Nắm vững những quy định bảo mật thông tin văn thư và sao in tài liệu

2. Kỹ năng

– Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình rõ ràng, mạch lạc- Kỹ năng giáo tiếp, ứng xử- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng thao tác nhóm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng biết sử dụng những ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu yếu việc làm ;- Kỹ năng biết sắp xếp việc làm hài hòa và hợp lý và ưu tiên thực thi việc làm theo thời hạn .- Kỹ năng quản trị, thiết lập hồ sơ và tàng trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo lao lý .

9

Y tế

1. Năng lực

– Nắm được những pháp luật của pháp lý, chính sách chủ trương của ngành, nghành và những kiến thức và kỹ năng cơ bản về y tế học đường của từng cấp học ;- Nắm rõ tiến trình thiết kế xây dựng những giải pháp, kế hoạch, có kiến thức và kỹ năng am hiểu về công tác làm việc y tế học đường ;- Có chiêu thức nghiên cứu và điều tra, tổng kết và yêu cầu, nâng cấp cải tiến nhiệm vụ trình độ ;- Có năng lực tham mưu kiến thiết xây dựng thực đơn khoa học, bảo vệ đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho học viên ( nếu trường có bán trú )- Tổ chức khám sức khỏe thể chất cho viên chức, nhân viên cấp dưới và học viên theo lao lý. Quản lý hồ sơ sức khỏe thể chất của viên chức, nhân viên cấp dưới và học viên, trang thiết bị y tế, hạng mục thuốc tối thiểu, công tác làm việc phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn đáng tiếc thương tích, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, y tế học đường …- Cải tiến quá trình hoạt động giải trí, tích lũy thông tin, theo dõi, thống kê thực trạng sức khỏe thể chất của trẻ hảng năm khoa học, quản trị hồ sơ sổ sách, thủ tục hành chính đúng nguyên tắc ;- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tiến hành những việc làm về chăm nom sức khỏe thể chất so với học viên theo định kỳ ;- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hội đồng để nâng cao chất lượng chăm sức khỏe thể chất cho trẻ .

2. Kỹ năng

– Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình rõ ràng, mạch lạc- Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng thao tác nhóm- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, yêu cầu giải pháp- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức ; sử dụng những ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo nhu yếu việc làm ;- Kỹ năng sơ cứu 1 số ít trường hợp về tai nạn đáng tiếc, thương tích .- Kỹ năng sử dụng đúng mục tiêu, đúng lao lý và hiệu suất cao thiết bị y yế của nhà trường .

10

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

1. Năng lực

– Có kỹ năng và kiến thức hiểu biết về chủ trương, pháp lý, thực thi pháp lý trong nhà trường và văn hóa truyền thống học đường ; kiến thức và kỹ năng, hiểu biết về đặc thù, nhu yếu của người khuyết tật .- Năng lực tương hỗ người khuyết tật theo đặc thù tâm ý của người khuyết tật .- Thực hiện hoặc phối hợp triển khai chương trình tương hỗ giáo dục người khuyết tật .- Quản lý học viên .

2. Kỹ năng

– Xử lý trường hợp ;- Khả năng nghiên cứu và phân tích ;- Kỹ năng tương hỗ, tư vấn ;- Kỹ năng phối hợp ;- Sử dụng ngoại ngữ ;- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin .

11

Bảo vệ

1. Năng lực

– Hiểu những lao lý cơ bản của pháp lý về công tác làm việc bảo vệ, nguyên tắc bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh trật tự, sử dụng tốt những công cụ tương hỗ, phương tiện đi lại thông tin liên lạc ;- Hiểu rõ những tiềm năng và đối tượng người dùng quản trị .- Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc làm ;- Nắm vững Nội quy trường học, quá trình quản trị trường học để hướng dẫn cha mẹ học viên, những tổ chức triển khai, cá thể khi đến thao tác và liên hệ công tác làm việc .

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình cấp trên những yếu tố được giao ;- Kỹ năng triển khai việc làm đúng tiến trình, đúng quy trình tiến độ theo phân công ;- Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử .- Kỹ năng giải quyết và xử lý trường hợp- Kỹ năng phối hợp trong việc làm- Kỹ năng tuần tra canh gác bảo vệ hiện trường, bảo vệ tiềm năng- Kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp sự cố : cháy nổ, cứu người …- Kỹ năng sử dụng những thiết bị về điện, phòng chống cháy nổ .

12

Phục vụ

1. Năng lực

– Hiểu những pháp luật cơ bản của pháp lý về công tác làm việc về nghành nghề dịch vụ được giao .- Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc làm ;- Nắm vững Nội quy trường học, quy trình tiến độ quản trị trường học để thực thi tốt việc làm trình độ .

2. Kỹ năng:

– Thành thạo trình độ, nhiệm vụ- Kỹ năng trình diễn, báo cáo giải trình cấp trên những yếu tố được giao ;

– Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

– Kỹ năng tiếp xúc, ứng xử .- Kỹ năng phối hợp trong việc làm .

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin hữu dụng khác trên phân mục Giáo dục đào tạo huấn luyện và đào tạo của HoaTieu. vn .

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên