Chức năng của người giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non là người truyền tải kỹ năng và kiến thức và giáo dục nhân cách làm người cho những bé. Giáo viên mầm non là những người chịu trách nhiệm chăm nom và quản lí trẻ. Vậy vai trò, trách nhiệm của giáo viên mầm non như thế nào ? Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm .Nội dung chính

  • Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên mầm non
  • 1. Nhiệm vụ của giáo dục mầm non
  • 2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non
  • Tổng hợp những hành vi giáo viên không được làm
  • Điều lệ trường mầm non mới nhất
  • Cách tính lương mới cho giáo viên mầm non
  • Bộ Giáo dục chưa thí điểm bỏ biên chế giáo viên mầm non, tiểu học, trung học

Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên mầm non

  • 1. Nhiệm vụ của giáo dục mầm non
  • 2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non

1. Nhiệm vụ của giáo dục mầm non

1. Nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác làm việc quản trị giáo dục

Bộ GDĐT rà soát, tham mưu, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Giáo dục năm 2019, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; Đồng thời, hướng dẫn thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý.

Tiếp tục thay đổi công tác làm việc quản trị giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chú gắn với chính sách giám sát và trách nhiệm báo cáo giải trình ; hướng dẫn công tác làm việc quản trị cơ sở GDMN ; kiến thiết xây dựng những quy mô điểm về quản trị nhà trường, thay đổi công tác làm việc hoạt động và sinh hoạt trình độ, giảm thiểu hồ sơ sổ sách. Thực hiện tráng lệ và rất đầy đủ những lao lý về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cơ sở GDMN theo Điều lệ trường mầm non ; những lao lý về quản lý tài chính. Tăng cường triển khai dân chủ trong quản trị và điều hành quản lý hoạt động giải trí của cơ sở GDMN, bảo vệ phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực thi công khai minh bạch theo qui định .Các địa phương tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những pháp luật so với cơ sở GDMN, đặc biệt quan trọng là việc cấp phép xây dựng, hoạt động giải trí những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ; nhất quyết đình chỉ những nhóm / lớp độc lập tư thục không bảo vệ những điều kiện kèm theo theo pháp luật ; giải quyết và xử lý nghiêm những cá thể, tố chức vi phạm. Phối hợp ngặt nghèo với những ban, ngành, đoàn thể trong việc quản trị GDMN, đặc biệt quan trọng là GDMN ngoài công lập ; kêu gọi sự tham gia của hội đồng dân cư giám sát việc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí những nhóm / lớp độc lập tư thục ; kiến thiết xây dựng, nhân rộng những quy mô điếm về quản trị những nhóm lớp độc lập tư thục .2. Rà soát, sắp xếp tăng trưởng mạng lưới trường, lớp ; tăng cường CSVC cho những CSGDMN : Thực hiện thanh tra rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo niềm tin Nghị quyết số 19 / NQ-TW và bảo vệ những pháp luật của Luật Giáo dục, phù họp thực tiễn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện đưa trẻ đến trường, nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ ; không sáp nhập những trường mầm non vào những trường đại trà phổ thông ; bảo vệ mỗi xã, phường có một trường mầm non công lập. Triển khai thực thi có hiệu suất cao Đồ án Đảm bảo cơ sở vật chất triển khai chương trình GDMN, đại trà phổ thông quy trình tiến độ 2018 – 2025. Triển khai triển khai Nghị quyết số 3 5 / NQ-CP ngày 04/06/2019 của nhà nước về tăng cường kêu gọi những nguồn lực của xã hội góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục và huấn luyện và đào tạo quá trình 2019 – 2025 .3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ nhỏTập trung ưu tiên nguồn lực để bảo vệ duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTENT ; Thực hiện tráng lệ việc kiểm tra, công nhận duy trì hiệu quả PCGDMNTENT so với những địa phương đã đạt chuẩn. Đối với những tỉnh còn 1 số ít xã chưa được công nhận đạt chuẩn ( 13 xã ) cần chỉ huy, tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư nguồn lực để đạt chuẩn PCGDMNTENT. Phấn đấu 100 % số xã trong toàn nước đạt chuẩn PCGDMNTENT. Triển khai update số liệu, thực thi báo, cáo, khai thác tài liệu PCGDMNTENT trên mạng lưới hệ thống thông tin điện tử quản trị phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo phân cấp quản trị một cách hiệu suất cao .Thực hiện khá đầy đủ và kịp thời chủ trương tương hỗ ăn trưa so với trẻ nhỏ mẫu giáo theo lao lý tại Nghị định số 06/2018 / NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng nhà nước và những chính sách, chủ trương khác so với trẻ nhỏ .Tăng tỷ suất trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia và trường mầm non đạt Chuẩn kiểm định chất lượng .4. Nâng cao chất lượng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ : Đảm bảo bảo đảm an toàn về sức khỏe thể chất và ý thức cho trẻ ; Nâng cao chất lượng công tác làm việc nuôi dưỡng và chăm nom sức khoẻ của trẻ ; thay đổi hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục, nâng cao chất lượng thực thi Chương trình GDMN .5. Phát triển đội ngũ cán bộ quản trị và giáo viên mầm nonThực hiện Chỉ thị số 1737 / CT-BGDDTngay 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác làm việc quản trị và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tập trung nguồn lực tu dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ ; Nâng cao năng lượng trình độ cung ứng nhu yếu chăm nom, giáo dục trẻ, đặc biệt quan trọng giáo viên tại những nhóm lóp độc lập tư thục ; Khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet .Triến khai Đe án đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ quản trị giáo dục mầm non quy trình tiến độ 2018 – 2025, tu dưỡng giáo viên đạt chuẩn giảng dạy theo lao lý tại Luật Giáo dục sửa đổi 2019. Triển khai triển khai chuấn hiệu trưởng và chuấn nghề nghiệp giáo viên mầm non, từ đó xác lập năng lượng, nhu yếu tu dưỡng của giáo viên và cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phân phối nhu yếu của những chuẩn đã được Bộ GDĐT phát hành .Có giải pháp bảo vệ đủ số lượng giáo viên theo lao lý tại Thông tư liên tịch số 06/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV ; Thực hiện tuyển dụng viên chức so với GVMN, không để lê dài thực trạng hợp đồng nhiều năm so với GVMN trong khi vẫn còn nhiều chỉ tiêu tuyến dụng .Thực hiện rất đầy đủ những chủ trương so với GVMN theo lao lý hiện hành. Các địa phương, những cơ sở giảng dạy liên tục thực thi bố nhiệm, tu dưỡng tiêu chuẩn chức vụ, thi / xét thăng hạng và chỉ định, xếp lương theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non .6. Đẩy manh công tác làm việc xã hội hóa và hội nhập quốc tế7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin8. Đẩy mạnh công tác làm việc tiếp thị quảng cáo về giáo dục mầm non

2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non

Hỏi: Tôi là một giáo viên mầm non của trường mầm non thuộc Huyện Thanh Oai – Hà Nội. Cho tôi hỏi có luật lao động nào bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ không vậy. Khi giáo viên đưa ý kiến thì hiệu trưởng bác bỏ và bảo giáo viên không có trách nhiệm trong công việc .

Vậy xin cho chúng tôi biết luật lao động cần có những việc làm gì để chúng tôi phải chịu trách nhiệm và bảo vệ việc làm được tốt và có trách nhiệm đúng với nghành nghề mầm non. Xin cảm ơn !

HoaTieu.vn xin liệt kê và tổng hợp những nhiệm vụ của giáo viên mầm non như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012Văn bản hợp nhất điều lệ trường mầm nonThông tư liên tịch số 20/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non

2. Nhiệm vụ của giáo viên

Hiện nay trong lao lý của BLLĐ 2012 không có lao lý nào bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ. Trong điều lệ trường mầm non có pháp luật về trách nhiệm của giáo viên như sau :” Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên1. Bảo vệ an toàn sức khỏe thể chất, tính mạng con người của trẻ nhỏ trong thời hạn trẻ nhỏ ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập .

2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ; Gương mẫu, yêu quý trẻ nhỏ, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ nhỏ ; Bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ nhỏ ; Đoàn kết, trợ giúp đồng nghiệp .4. Tuyên truyền thông dụng kiến thức và kỹ năng khoa học nuôi dạy trẻ nhỏ cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với mái ấm gia đình trẻ để triển khai tiềm năng giáo dục trẻ nhỏ .5. Rèn luyện sức khỏe thể chất ; Học tập văn hóa truyền thống ; Bồi dưỡng trình độ nhiệm vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .6. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, những pháp luật của pháp lý và của ngành, những pháp luật của nhà trường, quyết định hành động của Hiệu trưởng. “Còn trong thông tư liên tịch số 20/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non có lao lý như sau :

Điều 4. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04

1. Nhiệm vụ:

Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II còn phải thực thi những trách nhiệm sau :a ) Tham gia chỉnh sửa và biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu tu dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên ;b ) Tham gia tu dưỡng trình độ cho giáo viên cấp trường trở lên ;c ) Tham gia ban giám khảo những hội thi, nhìn nhận sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên ;d ) Tham gia đoàn nhìn nhận ngoài, thanh tra, kiểm tra trình độ, nhiệm vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên ….

Điều 5. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

1. Nhiệm vụ:

Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III còn phải triển khai những trách nhiệm sau :a ) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại những lớp tu dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên ; hướng dẫn đồng nghiệp triển khai chương trình và những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ ;b ) Đề xuất những nội dung tu dưỡng và hoạt động và sinh hoạt chuyên đề ở tổ ( khối ) trình độ ;c ) Tham gia ban giám khảo những hội thi, nhìn nhận sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề của cấp học Mầm non cấp trường trở lên ;d ) Tham gia đoàn nhìn nhận ngoài, thanh tra, kiểm tra trình độ, nhiệm vụ sư phạm cấp trường trở lên ; tham gia hướng dẫn, nhìn nhận thực tập sư phạm của sinh viên ( nếu có ) ….

Điều 6. Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06

1. Nhiệm vụ:

a ) Bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe thể chất, tính mạng con người của trẻ trong thời hạn trẻ ở nhóm ( lớp ) được phân công đảm nhiệm ;b ) Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng chăm nom giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công đảm nhiệm ; Thực hiện công tác làm việc nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non ;c ) Rèn luyện sức khỏe thể chất ; hoàn thành xong những chương trình tu dưỡng ; tự tu dưỡng trau dồi đạo đức, trình độ, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ ; tham gia những hoạt động giải trí trình độ ; dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị giáo dục được giao ;d ) Phối hợp với mái ấm gia đình và hội đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ ;

e) Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

Như vậy từ các quy định trên đây thì không có quy định nào bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ. Việc tay tài sản giữa nhà trường và giáo viên là một quan hệ dân sự được xác lập dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng của 2 bên.

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin có ích khác trên phân mục Hỏi đáp pháp lý của HoaTieu. vn .

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên