Tìm Hiểu Hạng Vũ Là Ai? Sự Nghiệp Và Cuộc Đời Của Hạng Vũ

Nhắc đến Hạng Vũ là ai? có lẽ bất cứ ai đam mê lịch sử thời Tam quốc thì chắc chắn sẽ biết. Hạng Vũ nổi danh thiên hạ với biệt tài dẫn dắt binh lính. Ông cũng là một nhà chính trị đại tài. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hạng Vũ cũng như sự nghiệp và cuộc đời của ông.

Sự thật Hạng Vũ là ai?

Hạng Vũ được nổi danh là tướng tài bậc nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Khi 25 tuổi, ông thống soái quân lính đánh nhà Tần. Lên 26 tuổi, ông đã xưng tên Tây Sở Bá Vương, một mình phân định thiên hạ. Chiến công vang dội và nổi tiếng nhất của Hạng Vũ đó là lật đổ nhà Tần.

Hạng Vũ là một trong những vĩ nhân của Trung Quốc

Hạng Vũ sở hữu tên húy là Tịch, con đất Hạ Tương. Vũ là tên tự của mình ông. Hạng Vũ là cháu nội của đại tướng Hạng Yên nước Sở ở thời Chiến Quốc, người mà tướng nước Tần là Vương Tiễn giết.

Theo Sử sách, họ Hạng nhiều đời làm tướng nước Sở. Luôn phong đất ở Hạng cho nên theo họ là họ Hạng. Cha Hạng Vũ qua đời sớm nên ông sống với chú mình là Hạng Lương – người con thứ của Hạng Yên.

Hạng Vũ đã từng sát cánh cùng Lưu Bang

Đến năm 208 TCN,Trần Thắng bị tướng người Tần tên là Chương Hàm phân bại thua trận bỏ chạy rồi qua đời. Tuy tin đó vẫn chưa đưa tới phía đông. Tên tướng của Trần Thắng là Thiệu Bình đã chiêu hàng ở đất Quảng Lăng, nhưng lại chưa hạ được thành. Lúc ngày người ta vẫn chưa biết Hạng Vũ là ai?

Hay tin Trần Vương thua trận, quân Tần sắp tiến, Bình liền vượt qua sông Trường Giang, giả làm hoàng lệnh của Trần Vương, phong Hạng Lương thành Thượng trụ quốc nước Sở và bắt Hạng Lương sang sông Tây tiến đánh Tần.

Hạng Vũ đã từng sát cánh với Lưu Bang

Lúc đó Hạng Vũ và Lưu Bang chạy bỏ Ngoại Hoàng đến tấn công huyện Trần Lưu, chưa đánh thắng thì nghe tin Hạng Lương tử trận. Hạng Vũ cùng bàn với Lưu Bang rút binh về phía đông để lấy lại dũng khí, hợp với binh lính của một cố nhân của Trần Thắng là Lã Thần, để cố thủ ở Bành Thành thuộc Sở quốc.

Sự nghiệp của Hạng Vũ

Khi còn nhỏ người dân trong thiên hạ đều không biết Hạng Vũ là ai? Mãi cho đến khi Hạng Vũ thống lĩnh quân lính tấn công nhà Tần.

Đốt cháy cung đình nhà Tần

Hạng Vũ chứng kiến cung đình nhà Tần đều bị đốt thành tro thấy chạnh lòng nhớ quê. Muốn đi miền đông, liền nói: “Được giàu quý mà không về nơi cũ thì cũng như mặc đồ gấm đi đêm, còn ai biết gì?”

Lúc đó Hạng Vũ sai người xin mệnh lệnh của vua Sở Hoài Vương, Hoài Vương nói rằng: “Cứ làm theo như lời ước cũ”. Hạng Vương bèn đưa Hoài Vương lên làm Nghĩa Đế và một mình phân phong cho những chư hầu.

Phong tước các chư hầu mới

Tại nước Sở, Hạng Vũ hận Sở Hoài Vương nên phong lên làm Nghĩa đế (hoàng đế trên danh nghĩa bù nhìn). Cũng như là đày ải vua Sở sống lưu đày tới một nơi xa xôi hẻo lánh, rồi sai người giết vua Sở đi.

Trong cuộc chiến phân phong, nhiều người vẫn không biết Hạng Vũ là ai? Nhưng anh đã giành lấy tất cả mọi thứ tốt nhất cho chính mình và những người đi theo. Thậm chí, nhiều người nghĩ rằng họ có thể sẽ trở thành đại vương của một nước nào đó tuy nhiên Hạng Vũ đã không để ý đến họ nên bất mãn.

Đại phá doanh trại của Vương Ly

Sau khi tiêu diệt Tống Nghĩa, uy nghiêm của Hạng Vũ lan rộng ở nước Sở. Ông nổi tiếng khắp thiên hạ. Ông ra lệnh cho hai mãnh tướng là Anh Bố và Bồ tướng đem quân cầm hai vạn quân vượt sông Hoàng Hà để đến cứu Cự Lộc.

Hạng Vũ tấn công, đại phá doanh trại của Vương Ly

Do chiến sự còn ít thắng lợi, dành do Trần Dư lại xin quân tiếp viện, Hạng Vũ phải đem tất cả đại quân vượt sông Hoàng Hà. Ra lệnh bắt quân lính phải dìm đắm thuyền Vương Ly.

Cuộc đời Hạng Vũ chiến đấu vì sự vô nghĩa

Cuộc đời của Hạng Vũ như một quả hành tây. Hết lòng chiến đấu vì mọi thứ nhưng cuối cùng phải thất bại và tự sát. Sinh mệnh Hạng Vũ như quả hành tây, cứ bốc mãi sẽ tìm ra chân tướng của sự trống rỗng và vô nghĩa. Đến cuối cùng không ai biết Hạng Vũ là ai? Đã từng là ai?

Những nhà sử gia Trung Quốc từng nghiên cứu sôi nổi về cái chết của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Có quan điểm nói rằng dựa trên những gì chép lại trong quyển Sử ký của sử gia Tư Mã Thiên thời Hán. Thay vào đó, Hạng Vũ vì không còn mặt mũi nào gặp gia đình ở Giang Đông. Nên thà chết chứ không hề chịu sang sông.

Hạng Vũ cũng không có lý do gì để sống khi Ngu Cơ, người tình của mình đã tự sát. Do vậy khi thấy mình bị bao vây, Hạng Vũ cảm thấy thẹn với lòng mình, nhục với phụ mẫu và Ngu Cơ rồi sau rút kiếm tự sát.

Xem thêm: Gia Cát Lượng Là Ai?

Kết luận

Thông qua bài viết về Hạng Vũ là ai? đã mang lại những thông tin bổ ích về vị đại tướng quân vĩ đại thời Tam quốc. Hy vọng với sự phân tích của bài viết các bạn có thể khám phá hơn. Nhiều hiểu biết hơn về những khía cạnh khác của Hạng Vũ.