Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021

Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 ; Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 ;
Căn cứ Nghị định số 115 / 2020 / NĐ-CP ngày 25/9/2020 của nhà nước lao lý về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức ;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ;
Căn cứ Quyết định số 26/2019 / QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy định quản trị tổ chức triển khai cỗ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mần nin thiếu nhi hợp đồng, lao động hợp đồng trong những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; người giữ chức vụ, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Tỉnh Nam Định ;
Căn cứ Văn bản số 675 / UBND-VP8 ngày 29/7/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy tiểu học của huyện Xuân Trường .
Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường thông báo về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021, đơn cử như sau :

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Những người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển giáo viên tiểu học :
– Có quốc tịch Nước Ta và cư trú tại Nước Ta ;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên ;
– Có Phiếu ĐK dự tuyển ( theo mẫu đính kèm Thông báo này ) ;
– Có lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng và những điều kiện kèm theo khác theo nhu yếu của vị trí việc làm tuyển dụng ;
– Đủ sức khoẻ để triển khai việc làm hoặc trách nhiệm .

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Toà án ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng .

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Vị trí việc làm tuyển dụng : Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V. 07.03.29 .
2. Chỉ tiêu tuyển dụng : 32 chỉ tiêu, trong đó :
– Giáo viên dạy Văn hóa : 24 chỉ tiêu, nhu yếu có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên, ngành / chuyên ngành : Sư phạm Tiểu học, Giáo dục đào tạo Tiểu học hoặc ngành ghép ( trong đó có ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục đào tạo Tiểu học ) .
– Giáo viên dạy môn Tiếng Anh : 08 chỉ tiêu, nhu yếu có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên, ngành / chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc ngành / chuyên ngành tiếng Anh và có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

III. KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, THỜI HẠN NỘP, TIẾP NHẬN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a ) Người ĐK dự tuyển kê khai Phiếu ĐK dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này .
b ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thành xong đủ hồ sơ tuyển dụng theo lao lý hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng từ, ghi nhận không đúng lao lý để tham gia dự tuyển thì quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường ra quyết định hành động hủy tác dụng trúng tuyển .
c ) Trường hợp người ĐK dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng từ, ghi nhận không đúng lao lý để tham gia dự tuyển thì Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường sẽ thông báo công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường và không đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo .

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a ) Hình thức nộp Phiếu ĐK dự tuyển : Người ĐK dự tuyển nộp Phiếu ĐK dự tuyển theo hình thức nộp trực tiếp tại khu vực tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường .
b ) Thời hạn nộp, gửi Phiếu ĐK dự tuyển :
– Thời hạn người ĐK dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu ĐK dự tuyển : từ ngày 19/8/2021 đến 17 giờ ngày 01/10/2021 ( trong giờ hành chính của những ngày thao tác ) .
– Thời hạn người ĐK dự tuyển gửi Phiếu ĐK dự tuyển theo đường bưu chính : từ ngày 19/8/2021 đến ngày 21/9/2021 ( dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu ĐK dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 21/9/2021 ) .

– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Xuân Trường tại địa chỉ http://xuantruong.namdinh.gov.vn: từ ngày 19/8/2021 đến ngày 29/9/2021.

c ) Thời hạn và khu vực đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển :
– Thời hạn đảm nhiệm trực tiếp Phiếu ĐK dự tuyển và tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến : từ ngày 19/8/2021 đến 17 giờ ngày 01/10/2021 ( trong giờ hành chính của những ngày thao tác ) .
– Địa điểm đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển ( cả 2 hình thức nêu trên ) : tại Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường, địa chỉ : Tổ 18 thị xã Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Tỉnh Nam Định, số điện thoại cảm ứng liên hệ : 0919786719 .

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển giáo viên tiểu học được thực thi theo 02 vòng như sau :
a ) Vòng 1 :
Kiểm tra điều kiện kèm theo dự tuyển tại Phiếu ĐK dự tuyển theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu cung ứng đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2 .
b ) Vòng 2 :
– Hình thức, nội dung thi : Thực hành trải qua 01 tiết dạy ( không có học viên ) với nội dung trong chương trình lớp 3 môn Tiếng Anh ( so với giáo viên dạy môn Tiếng Anh ) và môn Toán hoặc môn Tiếng Việt lớp 3 ( so với giáo viên dạy Văn hóa ) .
– Thời gian thi thực hành thực tế : 35 phút .
– Thang điểm thi thực hành thực tế : 100 điểm .
– Không triển khai việc phúc khảo so với tác dụng thi thực hành thực tế .

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Có hiệu quả điểm thi thực hành thực tế tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên .
b ) Có số điểm thi thực hành thực tế vòng 2 cộng với điểm ưu tiên ( nếu có ) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển .
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi thực hành thực tế vòng 2 cộng với điểm ưu tiên ( nếu có ) bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của từng vị trí việc làm cần tuyển thì người có hiệu quả điểm thi thực hành thực tế vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển ; nếu vẫn không xác lập được thì quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường quyết định hành động người trúng tuyển .
2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên
a ) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : được cộng 7,5 điểm vào hiệu quả điểm thi thực hành thực tế vòng 2 ;
b ) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp huấn luyện và đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan quân dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : được cộng 5 điểm vào tác dụng điểm thi thực hành thực tế vòng 2 ;
c ) Người triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : được cộng 2,5 điểm vào hiệu quả điểm thi thực hành thực tế vòng 2 .
2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên pháp luật ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tác dụng điểm thi thực hành thực tế vòng 2 .
2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu hiệu quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau .

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 : Kiểm tra Phiếu ĐK dự tuyển và lập list, thông báo triệu tập người đủ điều kiện kèm theo dự xét tuyển ở vòng 2 .
– Từ ngày 16/10/2021 đến ngày 18/10/2021 : Tổ chức thi vòng 2 tại Trường Tiểu học thị xã Xuân Trường – Khu A, thị xã Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Tỉnh Nam Định ( lịch đơn cử sẽ có thông báo sau ) .

4. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Phí dự tuyển: Áp dụng mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Nếu phần chi còn thiếu, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường.

Trên đây là Thông báo của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường về việc tuyển dụng giáo tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021. Thông báo này : được niêm yết công khai minh bạch tại Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường tại địa chỉ http://xuantruong.namdinh.gov.vn ; được đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://baonamdinh.com.vn .
Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021 còn có những Thông báo khác tương quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân huyện Xuân Trường tại địa chỉ http://xuantruong.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai minh bạch tại những địa chỉ đã nêu ở trên. / .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Cường
 

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên