CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TỪ A-Z: CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

Nếu bạn muốn diễn tả 1 lời hứa hoặc 1 quyết định, 1 lời hứa thì bạn cần sử dụng đến cấu trúc thì tương lai đơn. Đây là  một kiến thức ngữ pháp cơ bản và rất quan trọng nên bạn cần nắm vững nếu muốn chinh phục tiếng Anh. Trong bài viết này, Langmaster sẽ giúp bạn tổng hợp trọn bộ kiến thức về thì tương lai đơn và bài tập đi kèm có đáp án. Nào, cùng luyện tập ngay thôi! 

1. Cấu trúc thì tương lai đơn ( The Simple Future Tense)

Cấu trúc thì tương lai đơn được chia làm 3 dạng : Dạng chứng minh và khẳng định, dạng phủ định và dạng nghi vấn. Cùng Langmaster đi cụ thể cấu trúc của 3 dạng này nhé !

1.1 Dạng câu khẳng định 

 • Đối với động từ “tobe” 

Cấu trúc : S + will + be + N / Adj
Ví dụ :
Everything will be fine : Mọi thứ sẽ ổn thôi

 • Đối với động từ thường

Cấu trúc : S + will + V ( bare-inf )
Ví dụ :
No worries, I will take you home : Đừng lo ngại, tôi sẽ đưa bạn về nhà .

1.2 Dạng câu phủ định 

 • Đối với động từ “tobe” 

Cấu trúc: S + will not + be + N/Adj

Ví dụ :
I won’t be happy if I can’t finish my task : Tôi sẽ không vui nếu như tôi không triển khai xong trách nhiệm của mình .

 • Đối với động từ thường

Cấu trúc: S + will not + V (bare-inf)

Ví dụ : She won’t go out tonight : Tối nay cô ấy sẽ không đi ra ngoài .

1.3 Dạng câu nghi vấn 

 • Đối với động từ “tobe” 

Cấu trúc: 

Câu hỏi: Will + S + be +… ?

Câu trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t

Ví dụ :
Will you be at the factory at 9 a. m. tomorrow ? : Bạn có ở xí nghiệp sản xuất vào 9 giờ sáng mai không ?

 • Đối với động từ thường

Cấu trúc: 

Câu hỏi: Will + S + V (bare-inf)?

Câu trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t

Ví dụ :
Will you go to the party tonight ? Bạn có đến buổi tiệc tối nay không ?

null

2. Cách dùng cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh

 

Cấu trúc thì tương lai đơn có rất nhiều cách sử dụng, dưới đây là những cách sử dụng thông dụng nhất mà Langmaster đã tổng hợp đến bạn :

 • Diễn tả 1 quyết định ngay lúc nói

Ví dụ : I will go home after work : Tôi sẽ về nhà sau khi tan làm .

 • Diễn tả 1 dự đoán (không có căn cứ rõ ràng) 

Ví dụ : I guess she won’t tell the truth : Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói thực sự đâu .

 • Sử dụng để đưa ra lời mời, yêu cầu

Ví dụ : Will you go out for dinner with us ? Bạn sẽ ra ngoài ăn tối với chúng tôi chứ ?

 • Đưa ra một lời hứa

Ví dụ : I promise I will be home on time : Tôi hứa là tôi se về nhà đúng giờ .

 • Đưa ra một lời cảnh báo

Ví dụ : Hurry up ! We will be late for the meeting : Nhanh lên, tất cả chúng ta sẽ trễ họp mất .

 • Đưa ra 1 lời đề nghị giúp đỡ

Ví dụ : Shall I carry this bag for you ? Để tôi mang giúp bạn cái túi này nhé !

 • Đưa ra một lời gợi ý, một ý tưởng nào đó 

Ví dụ : Shall we have Korean food ? Chúng ta ăn đồ Hàn nhé !

 • Sử dụng trong câu điều kiện loại 1

Ví dụ : If you go to bed early, you will have goò health. Nếu bạn đi ngủ sớm, bạn sẽ có 1 sức khỏe thể chất tốt .

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn trong tiếng Anh 

Khi nào tất cả chúng ta biết nên sử dụng cấu trúc thì tương lai đơn trong câu ? Khi có những tín hiệu phân biệt sau :

 • Trong câu có trạng từ chỉ thời gian: 

– “in” + thời gian: in 5 minutes

– Next day / week / month / year
– Tomorrow

 • Trong câu có những động từ chỉ khả năng xảy ra

– Think / suppose / believe / guess
– Promise
– Probably
– Perhaps
– Hope, expect

  null

4. Cấu trúc thì tương lai đơn và tương lai gần có gì khác nhau?

Người học tiếng Anh rất hay nhầm lẫn giữa cấu trúc thì tương lai đơn ( will ) và cấu trúc thì tương lai gần ( be going to + V ). Vậy, hai thì này có sự khác nhau như thế nào ? Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần như sau :

 • Tương lai gần ( be going to + V ) : Được sử dụng nếu bạn có địa thế căn cứ rõ ràng cho Dự kiến của mình .
 • Tương lai đơn ( will ) : Được sử dụng nếu bạn đưa ra Dự kiến dựa vào cảm tính, không có địa thế căn cứ rõ ràng .

null

5. Bài tập luyện tập cấu trúc thì tương lai đơn (có đáp án) 

Bài tập 1: Chia động từ ở dạng thích hợp trong những câu sau đây: 

 1. I think she ( not come ) ……….. back home before 10 p. m .
 2. We believe that he ( finish ) ……….. the task in 2 hours .
 3. If you feel sad, I ( take ) ……… you out .
 4. Your teacher ( call ) ……….. you .
 5. The film ( end ) ……… at 9 p. m .
 6. The vegetable wasn’t fresh, I ( not / to buy ) ………… there again .
 7. Be quick ! The plane ( take off ) ………… any hour .
 8. Gasoline price ( increase ) ………. next month .
 9. Be happy, everything ( be ) …….. fine .
 10. If it rains, we ( no / to go out ) ……… tonight .

>> Đáp án: 

 1. won’t come
 2. will finish
 3. will take
 4. will call
 5. will end
 6. won’t buy
 7. will take off
 8. will increase
 9. will be
 10. won’t go out

Bài tập 2: Chọn từ thích hợp để điền vào dấu 3 chấm trong những câu sau: 

 1. In 1 month, we ( send ) ………. you the result .
 2. are going to send
 3. send
 4. sending
 5. will send
 1. My mother ( retire ) ………
 2. is going to retiring
 3. will retire
 4. will be retire
 5. retires
 1. I promise I ( take ) ……….. you home before 9 p. m
 2. take
 3. will take
 4. taking
 5. is going to take
 1. If she doesn’t come to the party, I ( be ) ……. very sad
 2. am
 3. being
 4. will be
 5. was
 1. Ok. I ( buy ) …….. this car .
 2. am going to buy
 3. am buying
 4. buy
 5. will buy

Đáp án: 1- D, 2- A, 3-B, 4-C, 5-D

Trên đây là hàng loạt kỹ năng và kiến thức bạn cần biết về cấu trúc thì tương lai đơn ( The simple future tense ). Để hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo loại thì này, đừng quên ôn luyện kỹ năng và kiến thức liên tục và làm bài tập liên tục nhé ! Langmaster chúc bạn học tập thật tốt .

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading