Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phíBài 1 : Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. 1. I ( do ) __________it for you tomorrow. 2. My father ( call ) _____________you in 5 minutes. 3. We believe that she ( recover ) _______________from her illness soon. 4. I promise I ( return ) ______________to school on time. 5. If it rains, he ( stay ) ____________at home. 6. You ( take ) me to the zoo this weekend ? 7. I think he ( not come ) _______________back his hometown. Bài 2 : Hoàn thành những câu sau : 1. A : “ There’s someone at the door. ” B : “ I _________________________ ( get ) it. ” 2. Joan thinks the Conservatives ________________ ( win ) the next election. 3. A : “ I’m going to move my house tomorrow. ” B : “ I _________________________ ( come ) and help you. ” 4. If she passes the exam, she _________________________ ( be ) very happy. 5. I _________________________ ( be ) there at four o’clock, I promise. 6. A : “ I’m cold. ” B : “ I _______________________ ( turn ) on the fire. ” 7. A : “ She’s late. ” B : “ Don’t worry she _________________________ ( come ). ” 8. The meeting _________________________ ( take ) place at 6 p. m. 9. If you eat all of that cake, you _________________________ ( feel ) sick. 10. They _________________________ ( be ) at home at 10 o’clock. Bài 3 : Hoàn thành những câu sau : 1. I’m afraid I _________________________ ( not / be ) able to come tomorrow. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí2. Because of the train strike, the meeting _________________________ ( not / take ) place at 9 o’clock. 3. A : “ Go and tidy your room. ” B : “ I _________________________ ( not / do ) it ! ” 4. If it rains, we _________________________ ( not / go ) to the beach. 5. In my opinion, she _________________________ ( not / pass ) the exam. 6. A : “ I’m driving to the party, would you like a lift ? ” B : “ Okay, I _________________________ ( not / take ) the bus, I’ll come with you. ” 7. He _________________________ ( not / buy ) the car, if he can’t afford it. 8. I’ve tried everything, but he _________________________ ( not / eat ). 9. According to the weather forecast, it _________________________ ( not / snow ) tomorrow. 10. A : “ I’m really hungry. ” B : “ In that case we _________________________ ( not / wait ) for John. Bài 4 : Viết thành câu hoàn hảo dựa vào những từ gợi ý : 1. She / hope / that / Mary / come / party / tonight. – She hopes that Mary will come to the party tonight. 2. I / finish / my report / 2 days. _________________________________________3. If / you / not / study / hard /, / you / not / pass / final / exam. _________________________________________4. You / look / tired /, / so / I / bring / you / something / eat. _________________________________________5. you / please / give / me / lift / station ? _________________________________________Đáp án : Bài 1 : VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí1. will do2. will call3. will recover4. will return5. will stay6. Will you take me to the zoo this weekend ? 7. will not come / won’t comeBài 2 : 1. will get6. will turn2. will win7. will come3. will come8. will be take ( câu bị động ) 4. will be9. will feel5. will be10. will beBài 3 : 1. will not be / won’t be2. will not be take / won’t be take3. will not do / won’t do4. will not go / won’t go5. will not pass / won’t pass6. will not take / won’t take7. will not buy / won’t buy8. will not eat / won’t eat9. will not snow / won’t snow10. will not wait / won’t waitBài 4 : 2. I will / I’ll finish my report in 2 days. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu không tính tiền ( Tôi sẽ hoàn thành xong bản báo cáo giải trình của mình trong 2 ngày nữa ) 3. If you don’t study hard, you will not / won’t pass the final exam. ( Nếu bạn không học siêng năng thì bạn sẽ không qua được kì thi cuối kỳ. ) 4. You look tired, so I will / I’ll bring you something to eat. ( Trông bạn đói quá, tôi sẽ mang cho bạn thứ gì đó để ăn. ) 5. Will you please give me a lift to the station ? ( Anh hoàn toàn có thể cho tôi đi nhờ đến nhà ga được không ? )

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn vndoc hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp :

Mục Lục

1. Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có đáp án – VnDoc.com ( https://vndoc.com › bai-tap-thi-qua-k… )

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 19/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 14408 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có đáp án – VnDoc.com ( https://vndoc.com › bai-tap-thi-qua-k… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mời các bạn vào tham khảo Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong Tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nguồn ……

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

2. Thì Quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh – pdf,word,doc,docx – 5TEXT.net ( https://5text.net › docs › thi-qua-khu… )

 • Tác giả: 5text.net

 • Ngày đăng: 29/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 90559 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 20+ tài liệu liên quan Thì Quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh, học tiếng anh,tự học tiếng anh hiệu quả,thì quá khứ hoàn thành

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tự học Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn….

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

3. bài tập 1 thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành – 123doc ( https://123docz.net › timkiem › bài+t… )

 • Tác giả: 123docz.net

 • Ngày đăng: 16/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 90734 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Tìm kiếm bài tập 1 thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, bai tap 1 thi qua khu don va hien tai hoan thanh tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm kiếm bài tập 1 thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, bai tap 1 thi qua khu don va hien tai hoan thanh tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt ……

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

4. Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn – Tài liệu – 123doc ( https://123docz.net › doc_search_title )

 • Tác giả: 123docz.net

 • Ngày đăng: 29/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 8477 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Tài liệu về Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn – Tài liệu, Bai tap thi hien tai don va hien tai tiep dien – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN … VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thì khứ tiếp diễn Form (Dạng thức) Simple Past (Qúa ……

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

5. Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản … ( https://topicanative.edu.vn › tron-bo-… )

 • Tác giả: topicanative.edu.vn

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 9961 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là một trong những thì quan trọng những khá dễ nhầm lẫn

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là một trong những thì quan trọng những khá dễ nhầm lẫn….

 • Xem Ngay

6. lo-trinh-hoc-ngu-phap-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau.pdf ( https://www.coursehero.com › file › l… )

 • Tác giả: www.coursehero.com

 • Ngày đăng: 8/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99899 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về lo-trinh-hoc-ngu-phap-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau.pdf ( https://www.coursehero.com › file › l… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn- Bài tập thì quá ……

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

7. Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn violet ( https://lutrader.com › thi-qua-khu-ho… )

 • Tác giả: lutrader.com

 • Ngày đăng: 17/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18947 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet Top 9 Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập trắc nghiệm về dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì quá khứ … vndoc.com Trắc nghiệm Môn Tiếng Anh lớp 10. Nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao kiến thức ……

 • Xem Ngay

8. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet ( https://trungtamtiengnhat.edu.vn › ba… )

 • Tác giả: trungtamtiengnhat.edu.vn

 • Ngày đăng: 26/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 54478 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn violet – VnDoc.com vndoc.com › bài+tập+thì+quá+khứ+tiếp+diễn+violet … thì quá khứ đơn ѵà quá khứ tiếp ……

 • Xem Ngay

9. Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( https://vuongquocdongu.com › bai-t… )

 • Tác giả: vuongquocdongu.com

 • Ngày đăng: 23/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 57239 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Table of Contents

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How long have you been reading that books? II. Bài tập luyện tập. Exercise 1: Put the verbs into the present perfect simple or continuous. 1….

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

10. Dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh – Zaidap.com ( https://zaidap.com › Học tập )

 • Tác giả: zaidap.com

 • Ngày đăng: 8/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 55092 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh Phân biệt các thì trong Tiếng Anh VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết. Trong tiếng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (The Past Perfect Continous) … 1. Diễn tả hành động kéo dài trong quá khứ dến khi có hành đọng thứ hai xảy ra. Đi với “for” ……

 • Xem Ngay

11. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet ( https://banggiaxe.net › bai-tap-trac-n… )

 • Tác giả: banggiaxe.net

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 22973 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn violet – VnDoc.com vndoc.com › bài+tập+thì+quá+khứ+tiếp+diễn+violet. Bài tập thì quá khứ tiếp diễn Tiếng ……

 • Xem Ngay

12. Thì quá khứ hoàn thành của teach | Xu-hướng-tìm-kiếm.vn ( https://xu-hướng-tìm-kiếm.vn › thi-q… )

 • Tác giả: xn--xu-hng-tm-kim-pib940a7s2plna.vn

 • Ngày đăng: 26/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 4447 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành của teach

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn · Quá khứ teach … Bài tập thì quá khứ tiếp diễn tiếng Anh có đáp án – VnDoc.com….

 • Xem Ngay

13. Thì quá khứ hoàn thành của teach – Tìm-kiếm.vn | năm 2022 … ( https://tìm-kiếm.vn › thi-qua-khu-ho… )

 • Tác giả: xn--tm-kim-wva8912d.vn

 • Ngày đăng: 7/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 62793 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Thì quá khứ hoàn thành của teach

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn … Bài tập thì quá khứ tiếp diễn tiếng Anh có đáp án – VnDoc.com….

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

14. Thì Quá khứ Hoàn thành.pdf (Tiếng Anh) | Tải miễn phí ( https://tailieuchon.com › tai-lieu › thi… )

 • Tác giả: tailieuchon.com

 • Ngày đăng: 18/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 44620 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Download file Thì Quá khứ Hoàn thành.pdf free (Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, thì quá khứ hoàn thành, Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Download file Thì Quá khứ Hoàn thành.pdf free (Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, thì quá khứ hoàn thành, Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)…

 • Xem Ngay

15. đề thi công chức viên chứ mới nhất ngu phap tieng anh on thi … ( https://text.xemtailieu.net › tai-lieu )

 • Tác giả: text.xemtailieu.net

 • Ngày đăng: 19/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 26313 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về đề thi công chức viên chứ mới nhất ngu phap tieng anh on thi … ( https://text.xemtailieu.net › tai-lieu ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While + thì uá khứ tiếp diễn (past prನgressive) VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH – PAST PERFECT…

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

16. Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn … ( https://tienganhlade.com › bai-tap-ch… )

 • Tác giả: tienganhlade.com

 • Ngày đăng: 21/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 41468 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Chăm học bài đã tổng hợp bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn có đáp án chi tiết với đầy đủ 4 dạng cấu trúc.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì hiện tại hoàn thành và 3 cấu trúc quá khứ đơn tương ứng. Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time. (2) It is + time + since ……

 • Xem Ngay

Bài tập thì tương lai tiếp diễn vndoc

17. Bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đơn và … – ZIM Academy ( https://zim.vn › bai-tap-tuong-lai-tiep… )

 • Tác giả: zim.vn

 • Ngày đăng: 8/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 48455 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và đưa ra những bài tập kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng loại thì trong tiếng Anh.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc được chia theo thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, hoặc tương lai hoàn thành. 1. This time ……

 • Xem Ngay

18. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có … ( https://hanghieugiatot.com › bai-tap-t… )

 • Tác giả: hanghieugiatot.com

 • Ngày đăng: 26/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 92712 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có … ( https://hanghieugiatot.com › bai-tap-t… ). Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While I am listening to music, I heard the doorbell. 10. Peter turn on the TV, but nothing happened. Đáp án. 1 – play thành playing; 2 – study thành studying;….

 • Xem Ngay

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading