Cách sử dụng của các thì trong tiếng Hàn Quốc hiện nay – Trung Tâm du học Sunny

9943
0

3.3 / 5 – ( 12 bầu chọn )
Các thì trong tiếng Hàn là một trong những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà bất kỳ bạn học viên tiếng Hàn nào cũng phải nắm được. Nếu như trong tiếng Anh có đến 12 thì của động từ thì trong tiếng Hàn cũng có 4 thì cơ bản là thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ và thì tương lai. Hãy cùng Sunny khám phá về 4 thì tiếng Hàn cũng như cách chia động từ trong tiếng Hàn ngay thôi nào !

Thì hiện tại đơn trong tiếng Hàn

Nhắc đến những thì cơ bản trong tiếng Hàn, tiên phong không hề thiếu là thì hiện tại đơn .
Cách dùng : Thì hiện tại đơn dùng để miêu tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên ; một thói quen, một hành vi xảy ra liên tục ở hiện tại .
Cấu trúc : Động từ + ㄴ / 는

 • Động từ không có patchim thì + ㄴ
 • Động từ có patchim thì + 는

Ví dụ :
먹다 -> 먹는다 : ăn
가다 -> 간다 : đi
오다 -> 온다 : đến

Các thì trong tiếng Hàn

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Hàn

Cách dùng : Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nhấn mạnh vấn đề một cách đặc biệt động tác đang xảy ra .
Cấu trúc : Động từ + 고 있다
고 있다 đứng sau động từ để nhấn mạnh vấn đề hoạt động giải trí đang xảy ra ở hiện tại. Đây là sự hợp giữa vĩ tố link 고 với động từ, tính từ 있다. Vĩ tố chỉ thì không được dùng trước 고 mà phải dùng sau 있 .
Nếu dùng cách diễn đạt “ 동작의 진행 ” thì để chỉ diễn tiến của động tác, dùng “ 지속적인 행위 ” để chỉ hoạt động giải trí có tính liên tục và dùng “ 결과 상태의 지속 ” để chỉ sự lê dài của hành vi đang triển khai .
Ví dụ :

 • Trường hợp diễn đạt diễn tiến của hành vi đơn thuần :

+ ) 친구한테 보낼 편지를 쓰고 있어요 : Tôi đang viết thư gửi bạn
+ ) 방문을 여니까 그는 전화를 받고 있어요 : Mở cửa phòng thấy nó đang nghe điện thoại cảm ứng

 • Trường hợp chủ ngữ là đối tượng người dùng được tôn trọng thì dùng :

+ ) 부장님은 서류를 검토하고 셰십니다 : Trưởng ban đang kiểm thảo hồ sơ
+ ) 할머니는 뭘 하고 계세요 ? : Bà đang làm gì vậy ?

 • Trường hợp diễn đạt hành vi có tính liên tục :

+ ) 그는 대학을 졸업하고 은행에 다니고 있습니다 : Anh ấy tốt nghiệp xong đang làm ở ngân hàng nhà nước
+ ) 그는 요즘 즐거운 마음으로 출근하고 있습니다 : Dạo này anh ấy ( đang ) đi làm với niềm tin phấn khởi

 • Trường hợp diễn đạt sự lê dài của hành vi đang triển khai :

+ ) 영이는 예쁜 옷을 입고 있다 : Young i đang mặc đồ đẹp
+ ) 철수는 지금 한국행 비행기를 타고 있다 : Chul su hiện giờ đang đáp máy bay đi Nước Hàn

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Hàn

Thì quá khứ trong tiếng Hàn

Cách dùng : Thì quá khứ tiếng Hàn dùng để miêu tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ .
Cấu trúc : Động từ + 았 ( 었, 였 ) 다

 • Động từ chứa 아 / 오 thì + 았
 • Động từ chứa những nguyên âm còn lại + 었
 • Động từ 하다 + 했

Ví dụ :
가다 -> 갔다 : đã đi
먹다 -> 먹었다 : đã ăn
오다 -> 왔다 : đã đến
Dùng vĩ tố tiền kết thúc – 앗 / 었 / 엿 – để chỉ :

 • Hành động được hoàn thành xong ở hiện tại hoặc quá khứ. Ví dụ :

+ ) 기치가 서울역에 지금 막 도착했습니다 : Xe lửa vừa mới đến ga Seoul ( hiện tại hoàn thành xong )
+ ) 어제는 학교 때 친구 와 한잔 했어요 : Hôm qua tôi đã nhậu với bạn thời đi học ( quá khứ hoàn thành xong )

 • Hành động có tính lê dài đã triển khai xong. Ví dụ :

+ ) 할머니는 이모 집에 가셨습니다 : Bà đã đi sang nhà dì ( sự lê dài của trạng thái đi và còn ở )
+ ) 사모님은 안경을 쓰셨어요 : Sư mẫu ( đã ) đeo kính ( sự lê dài của trạng thái đang dùng )

 • Trạng thái quá khứ ( tính từ + thì quá khứ ). Ví dụ :

+ ) 이제는 날씨가 흐렸어요 : Bây giờ thời tiết đã âm u
+ ) 시험이 끝나서 우리는 한가했다 : Kỳ thi chấm hết nên chúng tôi thảnh thơi

 • Dự đoán về tương lai như một tác dụng đương nhiên. Ví dụ :

+ ) 돈을 잃러버렸으니 여행은 다갔다 : Mất tiền rồi nên đi tong luôn chuyến du lịch
+ ) 내 말대로 하지 않으면 보상금은 다 날라 간 것이다 : Nếu không làm theo lời tôi thì bay sạch tiền bồi thường cho coi

Thì quá khứ trong tiếng Hàn

Thì tương lai trong tiếng Hàn

Cách dùng : Thì tương lại tiếng Hàn dùng để miêu tả hành vi sắp sảy ra, Dự kiến chưa chắc như đinh, bộc lộ lời hứa, …
Động từ + 겠다
Ví dụ :
가다 -> 가겠다 : sẽ đi
먹다 -> 먹겠다 : sẽ ăn
오다 -> 오겠다 : sẽ đến
Tùy thuộc vào chủ ngữ trong câu mà câu sẽ mang những ý nghĩa riêng :

 • Nếu chủ ngữ là ngôi thứ nhất : Thể hiện mong ước, dự tính của người nói, hoàn toàn có thể dùng trong hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ :

+ ) 나는 그를 끝까지 돌보아 주겠다 : Tôi sẽ trông nó đến cùng cho
+ ) 그만 먹겠습니다 : Tôi sẽ ăn bao nhiêu đó thôi

 • Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 2, ngôi thứ 3 : Diễn tả sự suy đoán, tâm lý của người nói ở hiện tại hoặc tương lai .

+ ) 10 시이니까 그이가 지금은 사무실에 있겠다 : 10 giờ rồi nên giờ đây anh ấy chắc có ở văn phòng ( suy đoán hiện tại )
+ ) 내일은 날씨가 흐리겠다 : Ngày mai thời tiết sẽ âm u ( suy đoán tương lai )

Thì tương lai trong tiếng Hàn

Giới thiệu bảng chia động từ thông dụng trong tiếng Hàn

Dạng nguyên mẫu của động từ gần như không khi nào được sử dụng trong cả văn nói và văn viết tiếng Hàn. Vì vậy, Bảng chia những động từ tiếng Hàn thông dụng dưới đây sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng một cách đúng mực nhất đấy .

Tiếng Việt Nguyên mẫu

Văn viết

Văn nói

Hiện tại Quá khứ Tương lai Hiện tại Quá khứ Tương lai

Đi

가다 간다 갔다 가겠다 갔어 가겠어

Đến

오다 온다 왔다 오겠다 왔어 오겠어

Chạy

달리다 달린다 달렸다 달리겠다 달려 달렸어 달리겠어

Ăn

먹다 먹는다 먹었다

먹겠다

먹어 먹었어 먹겠어

Đứng

서다 선다 섰다 서겠다 섰어 서겠어

Ngồi

앉다 앉는다 앉았다 앉겠다 앉아 앉았어 앉겠어

Mua

사다 산다 샀다 사겠다 샀어 사겠어

Bán

팔다 판다 팔았다 팔겠다 팔아 팔았어 팔겠어

Lớn lên

자라다 자란다 자랐다 자라겠다 자라 자랐어 자라겠어

Ném

던지다 던진다 던졌다 던지겠다 던져 던졌어 던지겠어

Mượn

빌리다 빌린다 빌렸다 빌리겠다 빌려 빌렸어 빌리겠어

Cho mượn

빌려주다 빌려준다 빌려주었다 비려주겠다 빌려줘 빌려주었어 빌려주겠어

Chơi

놀다 논다 놀았다 놀겠다 놀아 놀았어 놀겠어

Viết

쓰다 쓴다 썼다 쓰겠다 썼어 쓰겠어

Đọc

읽다 읽는다 읽었다 읽겠다 읽어 읽었어 읽겠어

Nghe

듣다 듣는다 들었다 듣겠다 들어 들었어 듣겠어

Sống

살다 산다 살았다 살겠다 살아 살았어 살겠어

Chết

죽다 죽는다 죽었다 죽겠다

죽어

죽었어 죽겠어

Sunny đã trình làng xong những thì trong tiếng Hàn cho những bạn rồi đấy. Hy vọng bài viết sẽ là nguồn thông tin tìm hiểu thêm có ích góp thêm phần giúp bạn nắm chắc ngữ pháp tiếng Hàn và làm chủ ngôn từ này nhanh hơn nhé ! Nếu còn điều gì khúc mắc cần được lý giải thêm thì bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Sunny nha ! Chúc những bạn học tốt !

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading