Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn Tập Sự, Nhận Xét Của Người Hướng Dẫn Giáo Viên Tập Sự

Trước khi chính thức vào biên chế giáo viên sẽ phải trải qua quá trình tập sự kéo dài ít nhất là 6 tháng. Trong bài viết này webmuanha.com xin chia sẻ đến các bạn mẫu báo cáo kết thúc tập sự có hướng dẫn cách viết chi tiết.Lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên

Mẫu báo cáo kết quả tập sự

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ– Họ và tên :……………………………………………………………………………………..- Sinh ngày:……………………………………………………………………………………..- Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………..Trước khi chính thức vào biên chế giáo viên sẽ phải trải qua quy trình tập sự lê dài tối thiểu là 6 tháng. Trong bài viết này webmuanha.com xin san sẻ đến những bạn mẫu báo cáo giải trình kết thúc tập sự có hướng dẫn cách viết cụ thể. Lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên – Họ và tên : …………………………………………………………………………………….. – Sinh ngày : …………………………………………………………………………………….. – Trình độ trình độ : ……………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự

– Nhiệm vụ được giao:………………………………………………………………………- Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..- Thời gian tập sự:…………………………………………………………………………….Trong thời gian tập sự 06 tháng do giáo viên hướng dẫn, nay kết thúc thời gian tập sự tôi xin tự đánh giá quá trình tập sự như sau:I. Phẩm chất đạo đức:* Ưu điểm- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.- Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.- Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
– Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.* Hạn chế : khôngII. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:1. Công tác chuyên môn:a. Về hồ sơ:- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.- Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.- Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.- Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui địnhb. Về công tác soạn bài:- Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp- Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.c. Về công tác giảng dạy:- Có sử dụng thiết bị dạy học- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.- Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.- Thực hiện đúng quy định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác.e. Công tác bồi dưỡng:- Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.- Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết cho bản thân.
III. Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:– Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.- Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quanIV. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.

NGƯỜI BÁO CÁO

Bản nhận xét đánh giá hướng dẫn tập sự

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢHƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Kính gửi:Ban lãnh đạo trường:…………………….;Hội đồng xét công nhận hết tập sự.

– Tôi tên:- Đơn vị công tác: ……………………….là giáo viên hướng dẫn tập sự cho ……………..giáo viên văn hóa.- Thời gian hướng dẫn tập sự là 06 tháng (từ: 01/…/2020 đến 30/…./2020)Kết quả của quá trình tập sự được tóm tắt như sau:I – PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC– Luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành, của nhà trường đề ra.Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

– Nhiệm vụ được giao:………………………………………………………………………- Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..- Thời gian tập sự:…………………………………………………………………………….Trong thời gian tập sự 06 tháng do giáo viên hướng dẫn, nay kết thúc thời gian tập sự tôi xin tự đánh giá quá trình tập sự như sau:* Ưu điểm- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.- Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.- Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.* Hạn chế : không1. Công tác chuyên môn:a. Về hồ sơ:- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.- Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.- Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.- Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui địnhb. Về công tác soạn bài:- Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp- Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.c. Về công tác giảng dạy:- Có sử dụng thiết bị dạy học- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.- Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.- Thực hiện đúng quy định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác.e. Công tác bồi dưỡng:- Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.- Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết cho bản thân.- Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.- Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.- Tôi tên:- Đơn vị công tác: ……………………….là giáo viên hướng dẫn tập sự cho ……………..giáo viên văn hóa.- Thời gian hướng dẫn tập sự là 06 tháng (từ: 01/…/2020 đến 30/…./2020)Kết quả của quá trình tập sự được tóm tắt như sau:- Luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành, của nhà trường đề ra.Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

Xem thêm : Đặt Phòng Khách Sạn Giá Rẻ Ở Bãi Cháy, Khách Sạn Ở Bãi Cháy Hạ Long
– Xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ,- Luôn rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viênXếp loại: TốtII – CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:1. Kiến thức chuyên mônCó chuyên môn khá vững vàng, đảm nhận được nhiệm vụ giảng dạy môn văn hóa, luôn học hỏi đồng nghiệp đi trước và nâng cao trình độ của bản thân.2. Phương pháp giảng dạy+ Biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học. Giáo viên thể hiện được việc đổi mới phương pháp trong dạy học.+ Hạn chế: Do còn ít kinh nghiệm nên qúa trình thực hiện đổi mới phương pháp còn chưa linh hoạt.3. Hồ sơ:Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của Sở, Phòng giáo dục và của nhà trường. Nội dung ghi chép đầy đủ cập nhật theo qui định.4. Soạn bài:Soạn bài đảm bảo đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức qui định, có đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn.5. Giảng bài:Nhiệt tình trong công tác giảng bài, thực hiện tốt giờ lên lớp, luôn chú ý tới việc đổi mới phương pháp dạy học, chú ý tới từng đối tượng học sinh, truyền thụ đầy đủ kiến thức và có liên hệ mở rộng cho học sinh có năng khiếu. Sử dụng thiết bị dạy học theo từng bài học cụ thể.6. Chấm bài :- Nhận xét, đánh giá khen ngợi học sinh kịp thời khách quan, công bằng, chính xác, đúng qui định để động viên học sinh.- Vào sổ theo dõi nhận xét đánh giá đúng quy định.7. Dự giờ:Dự đủ số tiết theo qui định của giáo viên tập sự, có nhận xét giờ dự và ghi chép các phương pháp cần học tập để rút kinh nghiệm cho bản thân.8. Bồi dưỡng:Tham gia đủ các buổi họp chuyên môn, họp chuyên môn cụm theo kế hoạch của Phòng, của trường và của Sở GD&ĐT.9. Chất lượng bộ môn giảng dạy:Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo kế hoạch.* Kết quả cụ thể 3 tiết dự giờ: cả 3 tiết xếp loại khá.* Xếp loại : KháIII – CÔNG TÁC KHÁC:1. Công tác Đội thiếu niên nhi đồng.- Quan tâm đến các hoạt động giữa giờ, các trò chơi dân gian, múa hát tập thể của học sinh.
– Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.2. Đoàn thanh niên:Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ mà đoàn phân công.IV-KẾT QUẢ TẬP SỰ:Đối chiếu với các tiêu chuẩn của giáo viên tập sự bản thân tôi thấy giáo viên : ………………….đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.V. KIẾN NGHỊĐề nghị Ban lãnh đạo trường và hội đồng xét hết tập sự xét công nhận hết tập sự cho giáo viên ………………theo qui định.

Ý kiến của giáo viên tập sự ……………….., ngày… tháng ..năm 2020NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của webmuanha.com.
*– Xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, – Luôn rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viênXếp loại : Tốt1. Kiến thức chuyên mônCó trình độ khá vững vàng, tiếp đón được trách nhiệm giảng dạy môn văn hóa truyền thống, luôn học hỏi đồng nghiệp đi trước và nâng cao trình độ của bản thân. 2. Phương pháp giảng dạy + Biết phối hợp nhiều chiêu thức dạy học. Giáo viên bộc lộ được việc thay đổi chiêu thức trong dạy học. + Hạn chế : Do còn ít kinh nghiệm tay nghề nên qúa trình triển khai thay đổi chiêu thức còn chưa linh động. 3. Hồ sơ : Có đủ những loại hồ sơ sổ sách theo qui định của Sở, Phòng giáo dục và của nhà trường. Nội dung ghi chép rất đầy đủ update theo qui định. 4. Soạn bài : Soạn bài bảo vệ đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, bảo vệ nội dung kiến thức và kỹ năng qui định, có rất đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn. 5. Giảng bài : Nhiệt tình trong công tác làm việc giảng bài, thực thi tốt giờ lên lớp, luôn quan tâm tới việc thay đổi giải pháp dạy học, quan tâm tới từng đối tượng người tiêu dùng học viên, truyền thụ rất đầy đủ kỹ năng và kiến thức và có liên hệ lan rộng ra cho học viên có năng khiếu sở trường. Sử dụng thiết bị dạy học theo từng bài học cụ thể. 6. Chấm bài : – Nhận xét, nhìn nhận khen ngợi học viên kịp thời khách quan, công minh, đúng mực, đúng qui định để động viên học viên. – Vào sổ theo dõi nhận xét nhìn nhận đúng pháp luật. 7. Dự giờ : Dự đủ số tiết theo qui định của giáo viên tập sự, có nhận xét giờ dự và ghi chép những giải pháp cần học tập để rút kinh nghiệm tay nghề cho bản thân. 8. Bồi dưỡng : Tham gia đủ những buổi họp trình độ, họp trình độ cụm theo kế hoạch của Phòng, của trường và của Sở GD&ĐT. 9. Chất lượng bộ môn giảng dạy : Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo kế hoạch. * Kết quả đơn cử 3 tiết dự giờ : cả 3 tiết xếp loại khá. * Xếp loại : Khá1. Công tác Đội thiếu niên nhi đồng. – Quan tâm đến những hoạt động giải trí giữa giờ, những game show dân gian, múa hát tập thể của học viên. – Nhắc nhở học viên vệ sinh cá thể, vệ sinh trường học. 2. Đoàn người trẻ tuổi : Tham gia vừa đủ những buổi hoạt động và sinh hoạt đoàn, đóng đoàn phí vừa đủ, triển khai xong trách nhiệm mà đoàn phân công. Đối chiếu với những tiêu chuẩn của giáo viên tập sự bản thân tôi thấy giáo viên : …………………. đủ tiêu chuẩn để xét hết thời hạn tập sự chuyển vào biên chế chính thức. Đề nghị Ban chỉ huy trường và hội đồng xét hết tập sự xét công nhận hết tập sự cho giáo viên ……………… theo qui định. Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của webmuanha.com .

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên