Năm 2020: Những ngày không làm việc vẫn hưởng nguyên lương

Cụ thể những trường hợp NLĐ không thao tác vẫn hưởng nguyên lương 2020 như sau :1. Nghỉ giữa giờ : NLĐ thao tác liên tục được nghỉ giữa giờ tối thiểu 30 phút, tính vào thời giờ thao tác. Trường hợp thao tác đêm hôm thì được nghỉ giữa giờ tối thiểu 45 phút, tính vào thời giờ thao tác ( điều 108 Bộ Luật Lao động 2012 ) .2. Nghỉ hàng tuần, mỗi tuần : NLĐ được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục ( 1 ngày ). Trường hợp đặc biệt quan trọng không hề nghỉ hàng tuần thì NLĐ được nghỉ trung bình tối thiểu 4 ngày / tháng ( khoản 1, điều 110 Bộ Luật Lao động 2012 ) .Năm 2020: Những ngày không làm việc vẫn hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp không làm việc vẫn hưởng nguyên lương trong năm 2020

3. Nghỉ hàng năm : Người có đủ 12 tháng thao tác cho một người sử dụng lao động ( NSDLĐ ) thì được nghỉ hàng năm : 12 ngày thao tác với người thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường ; 14 ngày thao tác với người thao tác nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc ở nơi có có điều kiện kèm theo sinh sống khắc nghiệt ; lao động chưa thành niên hoặc người khuyết tật ; 16 ngày thao tác với người thao tác đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc ở nơi có điều kiện kèm theo sinh sống đặc biệt quan trọng khắc nghiệt. Người có dưới 12 tháng thao tác thì thời hạn nghỉ hàng năm được tính theo tỷ suất tương ứng với số thời hạn thao tác ( điều 111 Bộ Luật Lao động 2012 ) .4. Tết Dương lịch : Nghỉ 1 ngày ( ngày 1 tháng 1 dương lịch ), theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .5. Tết Âm lịch : Nghỉ 5 ngày ( thời hạn nghỉ Tết âm lịch do doanh nghiệp lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch ), theo điều 8 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP .6. Ngày Chiến thắng : Nghỉ 1 ngày ( ngày 30 tháng 4 dương lịch ), theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .7. Ngày Quốc tế lao động : Nghỉ 1 ngày ( ngày 1 tháng 5 dương lịch ), theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .8. Ngày Quốc khánh : Nghỉ 1 ngày ( ngày 2 tháng 9 dương lịch ), theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .9. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương : Nghỉ 1 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ), theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .10. Tết truyền thống của người quốc tế : Lao động là công dân quốc tế được nghỉ thêm 1 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa của nước mình ( khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

11. Ngày Quốc khánh của người nước ngoài: Lao động là công dân nước ngoài được nghỉ thêm 1 ngày Quốc khánh của nước mình (khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012).

12. Kết hôn : Nghỉ 3 ngày ( khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012 ) .13. Con kết hôn : Nghỉ 1 ngày ( khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012 ) .14. Bố / mẹ đẻ chết ; Bố / mẹ vợ hoặc bố / mẹ chồng chết ; Con chết : Nghỉ 3 ngày ( khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012 ) .15. Ngừng việc : Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của NSDLĐ thì NLĐ được trả đủ tiền lương ( khoản 1, điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 ) .16. Tạm đình chỉ việc làm : NSDLĐ tạm đình chỉ việc làm của NLĐ để xác định vấn đề không quá 15 ngày ; trường hợp đặc biệt quan trọng không quá 90 ngày. Hết thời hạn này, NLĐ không bị giải quyết và xử lý kỷ luật thì được trả đủ tiền lương cho thời hạn bị tạm đình chỉ ( điều 129 Bộ Luật Lao động 2012 ) .17. Nơi thao tác có rủi ro tiềm ẩn xảy ra tai nạn đáng tiếc lao động : NLĐ có quyền khước từ thao tác hoặc rời bỏ nơi thao tác mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật khi thấy rõ có rủi ro tiềm ẩn xảy ra tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, rình rập đe dọa nghiêm trọng tính mạng con người hoặc sức khỏe thể chất của mình ( khoản 2, điều 140 Bộ Luật Lao động 2012 ) .18. Bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp : NSDLĐ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả đủ tiền lương cho NLĐ bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời hạn điều trị, phục sinh công dụng lao động ( khoản 3, điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm ngoái ) .

19. Người sử dụng đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật: Phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc (khoản 1, điều 42 Bộ Luật Lao động 2012).

20. Lao động nữ thao tác nặng nhọc mang thai từ tháng thứ 7 : Giảm bớt 1 giờ thao tác hàng ngày ( khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .21. Lao động nữ trong thời hạn hành kinh : Được nghỉ mỗi ngày 30 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo HĐLĐ ( khoản 5, điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 ) .22. Lao động nữ trong thời hạn nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi : Được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời hạn thao tác. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo HĐLĐ ( khoản 5, điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

Source: https://leading10.vn
Category : Lễ Hội