Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ mấy ngày – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay trùng vào Thứ 4 ( 21/4 ), không phải ngày nghỉ cuối tuần. Do đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày. Với ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay sẽ trùng vào thứ 6 và thứ 7. Theo Điều 111, Luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết lao lý thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thao tác tiếp nối. Do ngày Quốc tế Lao động trùng với ngày thứ 7, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù thêm 1 ngày 3/5. Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ mấy ngày? - Ảnh 1.Lịch nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021 ( dương lịch )

Như vậy, dịp Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, người lao động có chuỗi ngày nghỉ dài 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Tiền lương làm thêm giờ ngày 30/4 và 1/5

Khi được nghỉ lễ dài ngày, chính sách lương – thưởng luôn là yếu tố được người lao động đặc biệt quan trọng chăm sóc. Theo thông tin trên báo Kiểm sát, trong dịp 30/4 và 1/5 năm 2021 này, người lao động được hưởng lương – thưởng như sau :

– Không đi làm ngày lễ: Theo khoản 1 Điều 112 BLLĐ năm 2019, ngày 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Do đó, nếu nghỉ 2 ngày này, người lao động được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.

– Đi làm đợt nghỉ lễ ( ban ngày ) : Người lao động đi làm vào ngày 30/4 và 1/5 được tính là làm thêm giờ.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng tối thiểu 400 % lương của ngày thao tác thông thường. – Đi làm vào đêm hôm của ngày lễ hội : Theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm sẽ được hưởng thêm lương thao tác vào đêm hôm và lương làm thêm giờ của việc làm thông thường, đồng thời được hưởng thêm 20 % tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác đó. Và như vậy, người lao động thao tác vào đêm hôm của ngày 30/4 và 01/5 được hưởng tối thiểu 490 % lương của ngày thao tác thông thường ( nếu tính cả lương của ngày nghỉ ) .

Source: https://leading10.vn
Category : Lễ Hội