Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2021-2022

4. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 33. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 22. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 1

1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là gì?

4. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 33. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 22. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 11. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là gì ?Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2021 – 2022 thường được lập ra vào đầu năm học, đưa ra những trách nhiệm, tiềm năng trong cả năm, theo từng tháng và từng tuần. Nội dung đơn cử của mẫu kế hoạch cá nhân giáo viên Tiểu học được trình diễn dưới đây mời những bạn tìm hiểu thêm. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên là mẫu đưa ra những thuận tiện, khó khăn vất vả trong quy trình giảng dạy và những đề xuất kiến nghị yêu cầu từ đó đưa ra tiềm năng phấn đấu trong cả năm học mới 2021 – 2022.

1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là gì?

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là bản kế hoạch thao tác của giáo viên đặt ra trong suốt một năm học, những phương hướng, trách nhiệm, tiềm năng, theo từng chủ điểm, sự kiện trong năm học góp thêm phần giúp công tác làm việc dạy và học được thuận tiện đạt tác dụng tốt nhất. Cả cô và trò đều có những thưởng thức hoạt động giải trí mê hoặc cũng như những tiết học chất lượng, hiệu suất cao. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học sẽ do thầy cô lập ra vào đầu năm học, gửi lại cho nhà trường duyệt kế hoạch, chỉnh sửa. Bản kế hoạch cũng chỉ ra những tháng trọng điểm tổ chức triển khai những hoạt động giải trí cho học viên, cam kết về số lượng học viên khá, giỏi, thành tích đạt được trong những cuộc thi.

2. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 1

TRƯỜNG … … … … … … … … ….

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

… … …, ngày … .. tháng … … năm 20 …

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học …. – ….

– Căn cứ vào phương hướng, trách nhiệm năm học 20 … – 20 … của Trường … … – Căn cứ vào kế hoạch hoạt động giải trí năm học 20 … – 20 .. của Tổ … … … … … …. ; – Căn cứ vào việc làm đơn cử của bản thân ; – Tôi kiến thiết xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí năm học 20 … – 20 .. của mình như sau :

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên : … … .. … … Giới tính : … … Sinh ngày : … … … … Nơi sinh : … … .. Hệ huấn luyện và đào tạo : … … … … … … … … … … …. Ngành huấn luyện và đào tạo : … … … … … … … … … .. Trình độ trình độ : … … … … … …. Trình độ lý luận : … … … … … … … … … Ngày vào ngành : … … … … … … … … … Nhiệm vụ giảng dạy : … … … … … … … Nhiệm vụ kiêm nhiệm : … … … … … … Thành tích năm học 20 …. – 20 …. : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 20 …. – 20 …. là năm học liên tục tiến hành Chương trình hành vi của Bộ GDĐT, Chương trình hành vi của BCH Đảng bộ tỉnh … … … …. về triển khai Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; Thực hiện tiếp tục, hiệu suất cao những chiêu thức, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực ; thay đổi nội dung, phương pháp nhìn nhận học viên tương thích với những chiêu thức và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và rèn luyện giải pháp tự học của học viên ; tăng cường kĩ năng thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào xử lý những yếu tố thực tiễn ; đa dạng hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo, điều tra và nghiên cứu khoa học của học viên ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

­ – Phụ trách … … … … … … … – Phụ trách công tác làm việc phổ cập giáo dục. – Giảng dạy lớp … … … … ….

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

– Nhiệt tình, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, được BGH chăm sóc về mọi mặt. – Được giảng dạy văn bằng … … … … … … … .. – Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để ship hàng cho việc dạy và học. – Được tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ. – Được nhà trường và chính quyền sở tại địa phương chăm sóc. – Nhà trường có sự chỉ huy về trình độ, sẵn sàng chuẩn bị giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện kèm theo dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao nhiệm vụ trình độ.

* Học sinh:

– Có sự chăm sóc của cha mẹ, động viên, nhắc nhở những em học tập. – Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối vừa đủ.

b. Khó khăn:

– Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc tăng nhanh … … …. cho học viên khó đạt hiệu suất cao cao. – Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực thi những tiết dạy thực hành thực tế Tin học cho sinh vô cùng khó khăn vất vả. – Đa số học viên mái ấm gia đình chưa có máy vi tính nên tác động ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành thực tế Tin học ở nhà. – Giáo viên ở xa trường, nhân viên cấp dưới Giao hàng kiêm nhiệm nhiều công tác làm việc nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiều chưa ổn.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp lý của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng. Tham gia khá đầy đủ những lớp tu dưỡng chính trị. Tích cực tham gia trào lưu tự học, tự nâng cao kỹ năng và kiến thức, viết ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và đào tạo và giảng dạy. Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực thay đổi giải pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực ở tổng thể những khối lớp. Đẩy mạnh việc tu dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, chăm sóc phụ đạo cho học viên yếu kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động giải trí công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và update tốt, không thiếu những ứng dụng Ban giám hiệu phó thác. Duy trì và nâng cao tỷ suất phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản trị tốt những loại biên bản, hồ sơ phổ cập. Tiếp tục coi trào lưu “ Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực ” là giải pháp nâng tầm và lâu bền hơn để nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực, đặc biệt quan trọng là giáo dục đạo đức, nhân cách học viên. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với những đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học viên và cha mẹ học viên. Gắn kết hoạt động giải trí phân phối tri thức với kĩ năng thực hành thực tế và vận dụng. Thực hiện tốt tiềm năng giáo dục dạy người trải qua dạy chữ và dạy nghề. Thực hiện tiếp tục, hiệu suất cao những chiêu thức, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực ; thay đổi nội dung, phương pháp nhìn nhận học viên tương thích với những chiêu thức và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và rèn luyện chiêu thức tự học của học viên ; tăng cường kĩ năng thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào xử lý những yếu tố thực tiễn ; đa dạng hóa những hình thức học tập. Phối hợp với tổ trình độ và những giáo viên dạy Tin học thanh tra rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành ; thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng tương thích với đối tượng người dùng học viên và điều kiện kèm theo thực tiễn nhà trường. Đưa những nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; giáo dục pháp lý ; giáo dục phòng chống tham nhũng ; giáo dục chủ quyền lãnh thổ vương quốc về biên giới, biển hòn đảo ; sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao ; bảo vệ môi trường tự nhiên ; đa dạng sinh học và bảo tồn vạn vật thiên nhiên ; ứng phó với biến hóa khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ; giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, … lồng ghép vào dạy học bộ môn và những hoạt động giải trí giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b) Chỉ tiêu

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b. Chỉ tiêu

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

5. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b. Chỉ tiêu:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

IV. CÁC CHỈ TIÊU:

1. Danh hiệu cá nhân : Về nhà nước : … … … Về Công đoàn : … … … … .. … … … … … … … … .. 2. Kết quả phân loại GV : … … … … … … … … … 3. Kết quả những lần hội giảng : … … … … … … … 4. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án : … … … … 5. Chất lương môn dạy :

Môn

LỚP

TSHS

GIỎI

KHÁ

T BÌNH

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Học sinh giỏi cấp huyện:…… em. Học sinh giỏi cấp tỉnh:……em.

Lớp chủ nhiệm : Được xếp vị thứ …. / 12 lớp trong toàn trường. … … … … … … … … …

3. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Năm học. ………….

Giáo viên:. ………

I/ Phần hành phân công.

* CN và dạy lớp. … : Toán :. …. Tiết, TV :. …. Tiết ; GDTT :. …. Tiết : TH Toán :. …. Tiết, THTV :. …. Tiết, CN. …. Tiết

II/ Đặc điểm tình hình:

Cấp tiểu học là nền tảng cơ bản của những cấp học khác về mặt kỹ năng và kiến thức, phẩm chất đạo đức, năng lượng đời sống. Để thực thi tốt công tác làm việc dạy và học nhằm mục đích nâng cao chất lượng GD, bên cạnh việc làm tốt công tác làm việc kêu gọi trẻ đến trường đúng độ tuổi, duy trì tốt số lượng học viên, kiến thiết xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục đơn cử của lớp.

Đặc điểm tình hình lớp

Bản thân được phân công chủ nhiệm lớp. … .. – Trường tiểu học. … … … … … .. Bước vào năm học, tôi chớp lấy nhanh về số lượng học viên, về mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng của từng học viên. Từ đó phân loại đối tượng người dùng học viên, có giải pháp, kế hoạch, hình thức dạy học tương thích nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực. Điều tra chớp lấy điều kiện kèm theo thực trạng mái ấm gia đình, chớp lấy tâm lí của từng em. Hầu hết cha mẹ những em đều là nông dân, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính mái ấm gia đình còn gặp nhiều khó khăn vất vả ( Một số mái ấm gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ). Số lượng học viên lớp trong đông ( 33 em ). Hơn thế nữa, năm nay nhà trường triển khai tiềm năng nhân rộng quy mô trường học mới. vận dụng toàn phần vào giảng dạy, học viên có phần nào hạn chế về tiếp xúc, ý thức tự chủ, tự quản chưa cao. Điều đó đã ảnh hưởng tác động khá nhiều đến chất lượng giáo dục.

a/Thuận lợi:

* Giáo viên

 • Bản thân là một giáo viên luôn tận tâm với nghề. Luôn có ý thức học hỏi, lắng nghe ý kiến góp ý, xậy dựng của bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 • Được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo nhà trường về chuyên môn nghiệp vụ, cung ứng đầy đủ CSVC và phương tiện dạy học đảm bảo cho công tác tổ chức dạy học trên lớp.
 • Tổ chuyên môn phối hợp với nhà trường thường xuyên tổ chức thao giảng rút kinh nghiệm, dự giờ về các chuyên đề nhằm giúp cho tôi được học hỏi nâng cao tay nghề và chuyên môn.

* Học sinh:

– Mỗi học viên có mức độ nhận thức, tiếp thu bài học kinh nghiệm khác nhau, nhưng nhìn chung những em đều có hứng thú học tập, thích đến trường. – Các em ngoan, lễ phép có ý thức chấp hành tốt nội quy, pháp luật của nhà trường, của lớp. Có vừa đủ sách vở dụng cụ học tập.

*Đối với bậc cha mẹ học sinh:

– Hiện nay nền kinh tế tài chính xã hội tăng trưởng, mạng lưới công nghệ thông tin càng văn minh đã làm đổi khác cách nhìn nhận về đời sống của nhiều cha mẹ văn minh hơn nhiều. Phụ huynh đã ưng ý ủng hộ việc thay đổi, vận dụng quy mô trường học mới VNENL của nhà trường. – Phụ huynh đã chăm sóc nhiều hơn đến việc học của con trẻ, shopping khá đầy đủ sách vở và những vật dụng học tập thiết yếu, tạo điều kiện kèm theo cho con em của mình học tập tốt hơn. – Phụ huynh đã biết tích hợp ngặt nghèo với giáo viên, nhà trường làm tốt thông tin hai chiều trong việc theo dõi việc học tập của con trẻ ở lớp cũng như ở nhà. Từ đó giúp cho giáo viên và phụ có giải pháp giáo dục đơn cử. Hướng dẫn những em có phương pháp học tập một cách khoa học.

b/ Khó khăn:

* Giáo viên

– Số lượng học viên đông, mức độ nhận thức, tiếp thu bài của những em không đồng đều nên việc sắp xếp chỗ ngồi tương thích cho những em cũng rất khó khăn vất vả. – Phương tiện dạy học như tranh vẽ, vật dụng dạy còn ít.

* Học sinh

– Học sinh một số ít em tiếp thu còn chậm, kiến thức và kỹ năng đọc, viết, làm toán còn quá yếu nên những em ngần ngại, ngại tiếp xúc. Các em chưa tự tin khi hợp tác, san sẻ cùng những bạn trong nhóm. – Một số em hiếu động, còn ham chơi, chưa tập trung chuyên sâu trong giờ học : … … … … .. – Chữ viết 1 số ít em quá xấu, chưa đúng quy trình tiến độ, gãy nét … … ..

*Đối với bậc cha mẹ học sinh

– Một số cha mẹ chưa thực sự chăm sóc đến con trẻ mình, phó mặc cho giáo viên – Điều kiện kinh tế tài chính một số ít cha mẹ là hộ nghèo, cận ngheò, một số ít cha mẹ phải đi làm ăn xa, gửi con ở lại với ông bà nên có phần tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc học của con trẻ.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện cuối năm của lớp

1. Mục tiêu:

– Hoàn thành chương trình lớp học. – Tham gia khá đầy đủ những hoạt động giải trí, trào lưu của trường, của Đội đề ra.

2. Chỉ tiêu

* Công tác chủ nhiệm lớp:

– Duy trì tốt số lượng : … … .. em, tỉ lệ chuyên cần đạt 99,9 đến 100 % – Hoạt động giáo dục : Môn Toán triển khai xong … …. em – 100 %, trong đó : Hoàn thành tốt : … … … em. Môn Tiếng Việt hoàn thành xong … .. em – 100 %, trong đó : Hoàn thành tốt : … … em. – Phẩm chất đạt : Tốt : … .. em – 100 % – Năng lực đạt : Tốt : … … em – 100 % – Phong trào VSCĐ : … em đạt – Tham gia thi vở sạch chữ đẹp cấp trường phấn đấu có từ 6 đến 8 em có giải. – Tham gia ngày hội viết chữ đẹp cấp tiểu học phấn đấu có từ 3 đến 5 em đạt giải. – Danh hiệu thi đua cuối năm : 100 % nhi đồng đạt : Cháu ngoan Bác Hồ – Lớp đạt : Lớp tiên tiến và phát triển xuất sắc.

*Cá nhân:

+ Năng lực sư phạm : Giỏi + Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học : Xuất sắc + Xếp loại theo QĐ 06 : Xuất sắc + Danh hiệu thi đua : Lao động tiến tiến

2. Các biện pháp thực hiện:

a. Công tác dạy học và chủ nhiệm:

– Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao những hoạt động giải trí của lớp, bám sát kế hoạch của Nhà trường, của Đội của tổ trình độ để lập kế hoạch hoạt động giải trí cho lớp mình nhằm mục đích đưa chất lượng lớp ngày một tân tiến hơn. – Từng bước khắc phục những khó khăn vất vả, hạn chế mức tối thiểu đối tượng người dùng học viên yếu lõi trong lớp. – Lựa chọn những HS có năng lượng vào những ban để quản lý những hoạt động giải trí học tập, tiếp xúc, văn nghệ – TDTT, … …

Đổi mới phương pháp dạy, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, đặc biệt là vận dụng mô hình trường học mới VNENL toàn phần vào các tiết học.Hình thành cho học sinh ý thức tự giác trong học tập.Tạo cơ hội cho học sinh được hợp tác trong nhóm, cá nhân, chủ động lĩnh hội kiến thức, phát huy tính sáng tạo trong học tập.

– Tham mưu với nhà trrường, hội cha mẹ HS shopping thêm 1 số ít vật dụng học tập của mỗi nhóm Giao hàng cho việc học của những em tốt hơn. – Theo dõi học viên hằng ngày trên lớp, đặc biệt quan trọng chăm sóc, động viên những học viên có sự tân tiến trong học tập, những học viên có thực trạng khó khăn vất vả. – Thiết lập ngặt nghèo mối quan hệ, tạo sự thân thiện, thân thiện giữa giáo viên và học viên. – Làm tốt công tác làm việc xã hội hóa giáo dục, thông tin hai chiều giữa giáo viên với nhà trường, giữa giáo viên với cha mẹ. – Trao đổi với tổ trình độ, với đồng nghiệp, dự giờ để học tập những giải pháp, những hình thức dạy học mới. Tham khảo những tài liệu, trên những phương tiện đi lại thông tin những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục.

*Bài soạn của giáo viên:

Từng bài soạn ( tiết dạy ) giáo viên bám sát chuẩn kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng cần đạt, bám sát nội dung kiểm soát và điều chỉnh, bộc lộ rõ những giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học theo hướng thay đổi, bổ trợ cho HS năng khiếu sở trường, tiếp sức thêm cho HS chậm tiến để giúp HS có điều kiện kèm theo theo kịp chương trình, theo kịp những HS trong lớp.

*Giảng dạy trên lớp:

– Giáo viên cần lựa chọn giải pháp, hình thức hoạt động giải trí cho HS cả lớp một cách tương thích với từng bài học kinh nghiệm, từng nội dung trong mỗi bài. Áp dụng quy mô dạy học VNEN toàn phần, hình thành cho HS đi theo 10 bước học tập. Luân phiên đổi khác nhóm trưởng điều hành quản lý hoạt động giải trí nhóm, tạo cho những em mạnh dạn, tự tin hơn. Giáo viên giao việc đơn cử rõ ràng, ngắn gọn, học viên dễ hiểu, tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn để giáo viên tiếp cận được với HSNK giúp những em tăng trưởng nội dung bài hơn. Còn HS chậm tiến thì kèm cặp, hướng dẫn, tiếp sức thêm cho những em. – Việc sắp xếp chỗ ngồi của học viên sao cho những em có điều kiện kèm theo được tham gia học tập cùng bạn, kèm cặp bạn và liên tục đổi chỗ ngồi cho những em.

*Công tác kiểm tra, chấm chữa bài làm của học sinh:

– Đối với học viên chậm tiến, trong những bài tập, bài làm của những em giáo viên cần chấm và sửa lỗi thật kĩ, liên tục tạo mẫu về bài làm. – Nắm bắt những nội dung, kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng HS còn non để có giải pháp, hình thức dạy học thích hợp, phụ đạo thêm cho những em kịp thời. – Luôn động viên, khuyến khích những em, tạo thời cơ cho những em được tham gia vào hoạt động giải trí học tập nhiều hơn ( hợp tác nhóm, cá nhân ) nhưng không gây áp lực đè nén cho những em.

*Tổ chức bồi dưỡng cá biệt ngoài giờ chính khóa.

Cùng với việc thay đổi cách dạy, cách học, tiếp sức cho những em trong từng tiết học trên lớp thì giáo viên dạy phụ đạo thêm cho HS chậm tiến vào những tiết ôn luyện, hoạt động và sinh hoạt 15 đầu giờ. Cuối tháng có bài kiểm tra để xem sự tân tiến của học viên.

*Xây dựng phong trào: Đôi bạn cùng tiến:

– Xây dựng, phân công cho những “ đôi bạn cùng tiến ” trợ giúp bạn trong học tập và những hoạt động giải trí khác. Giáo viên phối hợp với đội, sao để theo dõi, nhìn nhận tác dụng triển khai của những Đôi bạn cùng tiến. Tuyên dương những đôi bạn có tân tiến. – Phối hợp với cha mẹ học viên, kiểm tra việc tự học ở nhà của những em. – Xây dựng những trào lưu thi đua học tập ở trong lớp, trong nhóm, từng cá nhân. – Trong những giờ hoạt động và sinh hoạt lớp, hoạt động và sinh hoạt Sao giáo viên cho kể chuyện, nêu gương người tốt việc tốt, gương vượt khó vươn lên học giỏi nhằm mục đích khuyến khích học viên.

3. Quy trình thực hiện

Tháng/Chủ điểm

Giaó viên + chủ nhiệm lớp

Biện pháp

8 + 9 Lập thành tích chào mừng Hội nghị CBVC và những Đại hội đầu năm – Nắm bắt số lượng, tình hình học viên. – Xây dựng nội quy nền nếp lớp. – Kiểm tra sách vở, vật dụng học tập. – Mua sắm trang thiết bị CSVC lớp học. – Ôn tập kỹ năng và kiến thức, phân loại đối tượng người dùng học viên, chú trọng những kỹ năng và kiến thức : đọc, viết, toán. – Tổ chức : Đêm hội trăng rằm trung thu theo sự chỉ huy của nhà trường. – Họp cha mẹ theo kế hoạch nhà trường. GV : cho HS học tập nội quy của trường, lớp. – Bầu HĐTQ và những ban trong lớp, giao trách nhiệm đơn cử cho từng Ban. – Kiểm tra kiến thức và kỹ năng đầu năm để chớp lấy những kiến thức và kỹ năng đạt được, chưa được của HS, có kế hoạch phụ đạo cụ thể.
10 Lập thành tích chào mừng Ngày xây dựng LH Phụ nữ Nước Ta 20/10 – Nâng cao chất lượng những môn học ( Toán : Cộng trừ có nhớ, giải toán có lời văn. Các kĩ năng nghe, nói, viết trong môn Tiếng Việt. – Rèn chữ viết cho HS – Phụ đạo cho HS còn chậm những kỹ năng và kiến thức đọc, viết, toán : Nguyên, Khánh, Long, Nhi …. – Thực hiện tốt những trào lưu, hoạt động giải trí Đội – Sao. – Giáo dục đào tạo đạo đức, ATGT, ATĐN cho những em. – Đổi mới PP – HT dạy học. Hình thành cho những em thói quen thực thi theo 10 bước học tập. – Sưu tầm mẫu chữ đẹp, tổ chức triển khai thi viết chữ đẹp trong lớp. – Nắm những kiến thức và kỹ năng còn non của HS, phụ đạo trong giờ học, giờ ôn luyện, ngoài giờ học. Xây dựng đôi bạn cùng tiến. Tuyên truyền, nêu gương.
11 Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Nước Ta 20/11 – Phát động trào lưu thi đua tháng học cao điểm chào mừng ngày Nhà giáo Nước Ta 20/11. – Thực hiện tốt nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. – Thi hát, kể chuyện về thầy cô giáo, về truyền thống lịch sử của trường. – Tiếp tục rèn chữ viết, phụ đạo cho những HS còn non – Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ( cộng trừ có nhớ ), kĩ năng dùng từ đặt câu, viết đoạn văn … – Tuyên truyền phòng những bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa bão, khi thời tiết biến hóa. Giáo dục đào tạo ATGT, ATĐN – Thi đua giữa những tổ, nhóm và cá nhân thiết kế xây dựng những giờ học tốt, buổi học tốt …. – Tổ chức thi hát, kể chuyện, vẽ tranh về thầy cô, trường …. trong lớp – Tổ chức thi viết chữ đẹp trong lớp tạo cho những em sự cố gắng … – Tổng kết đợt thi đua trong tháng, tuyên dương những thành tích mà những em đạt được.
12 Lập thành tích chào mừng ngày xây dựng QĐND Nước Ta 22/12 – Tham gia hội khỏe cấp trường, game show dân gian ( 22/12 ) – Tổ chức vừa học vừa ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo để KTĐK Kì I – Chú trọng những kĩ năng nghe, nói viết, dùng từ đặt câu, viết đoạn văn, tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ. – Tiếp tục thực thi tốt những trào lưu thi đua của trường, Đội, lớp đề ra. – Giáo dục đào tạo ATGT, ATĐN, rèn luyện sức khỏe thể chất. – Thực hiện tốt công tác làm việc số lượng, tỉ lệ chuyên cần trên lớp. – Chú trọng hình thức học tập cá nhân, nhóm đôi, nhóm lớn. – Phát huy vai trò của : Đôi bạn cùng tiến.
01 Lập thành tích chào mừng ngày Học sinh – Sinh viên Nước Ta 09/01 – Kiểm tra HK1, Sơ kết HK1. Họp cha mẹ – Đánh giá chất lượng VSCĐ. – Kiểm tra sách vở, ĐDHT học kì II – Kiểm tra, nhìn nhận HS. – Thông báo tác dụng học tập của HS cho cha mẹ, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề
02 Lập thành tích chào mừng ngày xây dựng Đảng 03/02 – Tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường. – Tham gia “ Ngày hội học viên Tiểu học ’ ’ Nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực Chú trọng môn toán ( Vận dụng bảng nhân ) – Tiếp tục phụ đạo cho HS còn yếu – Tổ chức thi viết trong lớp, chọn bài viết đẹp tuyên dương. – Phụ đạo cho HS vào đầu giờ và những tiết ôn luyện
03 Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày xây dựng Đoàn 26/3 – Tham gia những hoạt động giải trí chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày xây dựng Đoàn TNCS TP HCM 26/3. – Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lớp học. – Tổ chức vừa học vừa ôn tập tốt chú trọng môn toán, những kĩ năng phân môn Tiếng Việt. – Tiếp tục rèn chữ viết cho HS. – Thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức cho HS theo 5 điều Bác Hồ dạy. – Sinh hoạt Sao theo chủ điểm – Phát huy những trào lưu thi đua học tập trong lớp – Giáo dục đào tạo những em triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy
04 – Duy trì và không thay đổi nề nếp lớp – Tổ chức vừa học vừa ôn tập chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo tốt để kiểm tra cuối năm. – Tiếp tục phụ đạo HS chậm những kiến thức và kỹ năng. – Hoàn thành kế hoạch BDTX. – Tiếp tục làm tốt công tác làm việc số lượng, bảo vệ tỉ lệ chịu khó. – Phát huy tích cực : Đôi bạn cùng tiến. – Tăng quỹ thời hạn ôn tập – Tổng kết đợt thi đua
05 – Kiểm tra ĐK lần 2 – Hoàn thành chương trình. – Nghiệm thu, chuyển giao chất lượng lớp. – Báo cáo số liệu của lớp cuối năm học, báo cáo giải trình tổng kết. – Xét thi đua học viên trong lớp. – Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt hè. – Đánh giá xếp loại học viên. – Bình chọn xét khen thưởng. – Thống kê, báo cáo giải trình số liệu. – Bàn giao HS về địa phương

4. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 3

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chuyên ngành giảng dạy : Giáo viên tiểu học Trình độ giảng dạy :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổ trình độ :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Năm vào ngành :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Số năm đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi : Cấp huyện : … năm Cấp thành phố : … năm Cấp tỉnh : … năm Kết quả thi đua năm học trước :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Trình độ trình độ đạt loại :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nhiệm vụ được phân công năm học :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nhiệm vụ kiêm nhiệm :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch cá nhân

I. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học:

Căn cứ Chỉ thị. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Quyết định 2071 / QĐ – BGDĐT về việc phát hành khung kế hoạch thời hạn năm học 2020 – 2021 của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục ; … … … … … … Căn cứ vào kế hoạch của trường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Căn cứ vào tình hình của lớp được phân công chủ nhiệm. Tôi dự kiến thiết kế xây dựng kế hoạch như sau :

1. Nhiệm vụ chung:

– Tăng cường việc giáo dục tổng lực cho học viên liên tục thực thi thay đổi giải pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên. Đổi mới chiêu thức dạy học có ứng dụng CNTT. – Giáo dục học sinh có ý thức cao trong trào lưu kiến thiết xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực. – Đẩy mạnh công tác làm việc xã hội hoá giáo dục. Xây dựng lớp có trào lưu xã hội hoá giáo dục tạo điều kiện kèm theo thay đổi chiêu thức dạy học có UD CNTT.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

– Nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực, giáo dục kiến thức và kỹ năng và giáo dục đạo đức cho học viên – Tiếp tục thay đổi chiêu thức giảng dạy, phát minh sáng tạo hiệu suất cao, dạy học ứng dụng theo công nghệ thông tin. – Thực hiện trào lưu giữ vở sạch viết chữ đẹp. – Đẩy mạnh những trào lưu thi đua hoạt động giải trí ngoại khoá. – Tự học, tự tu dưỡng trình độ nhiệm vụ của bản thân.

II. Căn cứ vào tình hình nhà trường:

1. Thuận lợi:

– Là trường nằm trong khu vực nội thị, được xếp vào một trong những trường thuận tiện của. … … … … … … … Mặc dù mới xây dựng nhưng nhà trường đã kiến thiết xây dựng được những trào lưu dạy tốt, học tốt, có trào lưu vở sạch, chữ đẹp, nhà trường đã đạt thương hiệu trường tiên tiến và phát triển. – Trường có nhà cao tầng liền kề khang trang ; có đủ bàn và ghế mới ship hàng cho học viên ngồi học và ăn, nghỉ buổi trưa. Các cháu được nuôi dạy khoa học nên bảo vệ sức khoẻ để học tập tốt.

2. Khó khăn:

– Các thiết bị dạy học văn minh ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, mức độ sử dụng của giáo viên còn hạn chế. – Còn thiếu những phòng công dụng để Giao hàng cho học viên học tập.

III. Căn cứ vào đặc điểm của học sinh:

1. Thuận lợi:

– Đa số cha mẹ học viên trong lớp là cán bộ công nhân viên chức nhà nước và nhân dân lao động và kinh doanh nhỏ lẻ. – Học sinh hầu hết được đến trường mần nin thiếu nhi, nên những em đều có ý thức tập thể. – Hội cha mẹ cha mẹ học viên luôn chăm sóc đến giáo viên và học viên.

2. Khó khăn:

– Học sinh lớp 1 còn nhỏ, đặc điểm tâm sinh lý học viên độc lạ với những khối lớp khác, ý thức học tập chưa cao, hay nghịch, hay quên, thiếu tính kiên trì, chóng chán và hay cẩu thả, chưa có thói quen tự giác học tập tốt. – Chương trình sách giáo khoa mới, nhiều bài khó, có bài quá tải so với sức học viên nhất là môn tập viết. Các em phải làm bài tập nhiều, giáo viên dạy và nuôi học viên cả ngày nên rất khó khăn vất vả. – Học sinh đang hoạt động giải trí đi dạo là chính, chuyển sang hoạt động giải trí học tập, nên có sự gò bó, chưa có tính tự giác, ý thức tự quản chưa cao nên giáo viên càng khó khăn vất vả. – Các em chưa biết giữ gìn vật dụng sách vở còn làm rách nát, mất mát nên việc giữ vở sạch, viết chữ đẹp còn hạn chế nhiều. Đòi hỏi giáo viên phải chịu khó, tận tuỵ, tỉ mỉ và chu đáo để giải quyết và xử lý những trường hợp hàng ngày.

IV. Căn cứ vào điều tra cơ bản học sinh đầu năm:

– Tổng số học viên :. .. em Nữ :. .. em Nam : … em – Học sinh 6 tuổi : … em – Học sinh ở những độ tuổi khác : … em – Học sinh dân tộc bản địa : … em – Học sinh khuyết tật : … em – Học sinh lưu ban : … em

B. Những chỉ tiêu biện pháp cụ thể:

1. Duy trì sĩ số: đảm bảo duy trì 100% sĩ số trong cả năm.

2. Giáo dục đạo đức nếp sống:

– Thi đua kiến thiết xây dựng “ Trường học thân thịên, học viên tích cực ”. – Giáo dục đào tạo những em triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

– Thực hiện khá đầy đủ : 34 học viên = 100 % – Thực hiện chưa không thiếu : 0 %

Biện pháp:

Tổ chức tiếp tục học viên tham gia thực thi cuộc hoạt động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, thi đua thiết kế xây dựng “ Trường học thân thịên, học viên tích cực ” – Tăng cường giáo dục đạo đức cho học viên trải qua những bộ môn văn hoá, những hoạt động giải trí đội thiếu niên nhi đồng và những hoạt động giải trí ngoại khoá. Giáo dục học sinh trở thành con ngoan trò giỏi. – Tổ chức tốt những đợt thi đua theo chủ đề với hình thức nhiều mẫu mã và mê hoặc.

3. Chất lượng văn hoá:

– Nâng cao chất lượng đại trà phổ thông, bảo vệ chất lượng thực, liên tục thay đổi giải pháp giảng dạy. – Vận dụng thay đổi giải pháp dạy học, lấy học viên làm TT, bảo vệ tiềm năng, nhu yếu về chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức.

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

– Lên lớp thẳng : … học viên = 100 % – Danh hiệu học viên Giỏi : … học viên = … % – Danh hiệu học viên Tiên tiến : … học viên = … %

Biện pháp:

– Thực hiện tốt quy định trình độ, chương trình thời khoá biểu, nội quy, điều lệ, luật giáo dục. – Tiếp tục triển khai trách nhiệm thay đổi chương trình sách giáo khoa, thay đổi chiêu thức dạy học, phát minh sáng tạo hiệu suất cao bằng giải pháp dạy học công nghệ thông tin. – Nâng cao chất lượng soạn bài sẵn sàng chuẩn bị bài, làm và sử dụng vật dụng trước khi lên lớp. – Bồi dưỡng liên tục theo tài liệu cung ứng. – Thường xuyên rèn luyện, uốn nắn học viên những kỹ năng và kiến thức đọc, viết, giám sát. Chú ý học viên yếu ngay từ đầu năm. – Giao lưu học tập những trường nổi bật tiên tiến và phát triển, lấy học viên làm TT để giờ học được nhẹ nhàng, tự do và hiệu suất cao. – Thực hiện chấm chữa bài, thống kê điểm đúng mực, phản ánh chất lượng thực, không có xấu đi.

4. Giáo dục thể chất thẩm mĩ:

– Quan tâm rèn luyện sức khoẻ học viên, quan tâm học viên có năng khiếu sở trường.

Chỉ tiêu:

– Tham gia thi văn nghệ do nhà trường tổ chức triển khai. – Đảm bảo lớp học sạch, đẹp. Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực.

Biện pháp:

– Tổ chức tập luyện tiếp tục cho học viên có năng khiếu sở trường. – Duy trì nề nếp thể dục giữa giờ, múa hát tập thể. – Làm tốt công tác làm việc y tế học đường, vệ sinh cá nhân, trường học thật sạch. – Giáo dục đào tạo học viên giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh, bồn hoa, hoa lá cây cảnh.

5. Giáo dục lao động:

– Rèn cho học viên thói quen lao động ở nhà, ở trường, lớp. Lao động là niềm vui và nghĩa vụ và trách nhiệm của học viên. – Giáo dục đào tạo cho học viên biết quý trọng thành quả lao động.

Chỉ tiêu:

– 100 % học viên biết lao động nhẹ nhàng : Nhặt giấy rác để vào nơi pháp luật, kê bàn và ghế, vệ sinh chỗ ngồi … thật sạch.

Biện pháp:

– Giáo viên liên tục phân công và theo dõi học viên lao động. – Giáo dục đào tạo học viên ý thức tự giác bỏ giấy rác đúng nơi pháp luật, hoàn thành xong những trách nhiệm được giao như : Giữ sạch lớp học, nhặt giấy rác, lau bảng, rửa ca, cốc uống nước.

6. Phong trào vở sạch chữ đẹp:

– Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực rèn chữ cho mình và cho học viên, nâng cao chất lượng chữ viết. – Xây dựng nổi bật về tấm gương viết chữ đẹp.

Chỉ tiêu:

– Loại A : … học viên = … % – Loại B : … học viên = … % – Loại C : … học viên – Có … học viên tham gia thi viết chữ đẹp đoạt giải cấp trường.

Biện pháp:

– Hàng tháng học viên tham gia thi chữ viết đẹp vừa đủ. – Hàng ngày giáo viên rèn chữ viết cho học viên. – Chữ viết của giáo viên phải đúng mẫu, trình diễn khoa học ở bảng cũng như ở vở và phê vở học viên. – Rèn luyện những em chữ xấu ngay từ đầu năm.

7. Hoạt động sao nhi đồng:

– Giáo dục đào tạo đạo đức tác phong, yêu quý trường học, thày cô, bạn hữu, kính trọng người trên, chăm ngoan học giỏi.

Chỉ tiêu:

–. .. % những em đạt thương hiệu cháu ngoan Bác Hồ. – 100 % học viên ăn mặc ngăn nắp thật sạch, mặc đồng phục đúng lao lý. – Phấn đấu sao nhi đồng ngoan.

Biện pháp:

– Duy trì những nề nếp chào cờ, hoạt động và sinh hoạt sao nhi đồng, nề nếp xếp hàng ra vào lớp, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, thể dục, vệ sinh … – Tham gia những hoạt động giải trí ngoại khoá hữu dụng và lý thú. – Tổ chức đọc báo nhi đồng. – Phối hợp với những đoàn thể địa phương.

8. Tổng hợp chỉ tiêu thi đua:

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

– Thực hiện không thiếu :. .. học viên = 100 % – Thực hiện chưa không thiếu : 0 %

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

– Lên lớp thẳng :. .. học viên = 100 % – Danh hiệu học viên Giỏi :. .. học viên =. .. % – Danh hiệu học viên Tiên tiến :. .. học viên =. .. %

Chỉ tiêu về vở sạch chữ đẹp:

Loại C : 0 học viên

Chỉ tiêu các hoạt động khác:

–. .. % những em đạt thương hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Danh hiệu lớp: Tiên tiến

Chỉ tiêu thi đua cá nhân:

– Giáo viên giỏi cấp Tỉnh – Giáo viên giỏi cấp Thành phố. – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. – Lao động tiên tiến. – Xếp loại thi đua cuối năm : Tốt. Ngày. .. tháng. .. năm. ..

GIÁO VIÊN

Duyệt kế hoạch của nhà trường

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng thứ nhất: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

– Ổn định tổ chức triển khai lớp, bầu ban cán sự lớp. – Quy định mặc đồng phục so với học viên. – Học nội quy học viên, kiểm tra vật dụng học tập. – Thực hiện lịch truy bài đầu giờ, thể dục giữa giờ, xếp hàng ra vào lớp. – Phát động vệ sinh trường học. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. Tháng thứ hai : Chủ điểm : “ Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/10 ” – Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Kiểm tra mặc đồng phục so với học viên. – Tiếp tục kiểm tra kiểm tra vật dụng học tập. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải.

Tháng thứ ba: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo truyền thống lịch sử tôn sư trọng đạo, kính trọng và biết ơn thày cô giáo – Phát động làm kế hoạch nhỏ – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Chào mừng nagỳ Nhà giáo Nước Ta 20/11.

Tháng thứ tư: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ.

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhiều.

– Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị sẵn sàng thi học kì.

Tháng thứ năm + Tháng thứ sáu: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ. – Làm bài kiểm tra trắc nghiệm. – Hướng dẫn ôn tập để thi học kì đạt tác dụng tốt. – Học cách nhìn nhận và xếp loại. – Làm điểm học kì 1.

Tháng thứ bảy: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Thành lập Đoàn 26/3”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ. – Ôn tập tốt chuẩn bị sẵn sàng Thi định kỳ lần 3. – Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 3.

Tháng thứ tám: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp.

– Phát động thi đua theo chủ điểm. – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Tiếp tục tổ chức triển khai cho học viên thi khảo sát chất lượng bằng đề Test. – Tiếp tục tu dưỡng rèn chữ viết cho học viên. – Ôn tập tốt chuẩn bị sẵn sàng Thi cuối năm. – Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 4.

Tháng thứ chín: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày Thành lập Đội và Ngày Sinh nhật Bác”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp. – Phát động thi đua theo chủ điểm. – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Tiếp tục tổ chức triển khai cho học viên thi khảo sát chất lượng bằng đề Test. – Thi định kì lần 4. – Tiếp tục tu dưỡng rèn chữ viết cho học viên. – Hoàn thành hồ sơ cá nhân và tổ chuẩn bị sẵn sàng cho khảo sát thi dua cuối năm. – Đánh giá và xếp loại học viên. – Hoàn thành chương trình năm học. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tuần

Nội dung công việc

Phân công

Biện pháp

Kết quả

1

Thực hiện từ 24/8 đến 28/8

– Ổn định tổ chức triển khai những lớp, duy trì sĩ số những lớp. Giáo viên Học sinh Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường đã thông dụng
– Hoàn thành tốt ngày khai giảng toàn dân đưa trẻ đến trường. Giáo viên Học sinh
– Học theo thời khoá biểu GV + HS
– Học nội quy, duy trì nề nếp ra vào lớp. Giáo viên Học sinh

2

Thực hiện từ 31/8 đến 4/9

– Tiếp tục duy trì sĩ số, không thay đổi nề nếp học tập. Giáo viên Học sinh – Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường. Đôn đốc cha mẹ cùng thực thi.
– Thực hiện trình độ tuần 2, kiện toàn hồ sơ sổ sách. GV + HS
– Làm phổ cập, họp cha mẹ đầu năm. Giáo viên
– Hoàn thành những loại tiền nhất là tiền bảo hiểm cho học viên. Giáo viên

3

Thực hiện từ 7/9 đến 11/9

– Tiếp tục không thay đổi nề nếp, duy trì sĩ số. GV + HS – Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch.
– Bồi dưỡng công tác làm việc tự quản cho học viên. GV + HS
– Chỉnh phổ cập vào sổ cho học viên lớp 1. Giáo viên
– Thực hiện trình độ tuần 3. GV + HS

4

Thực hiện từ 14/9 đến 18/9

– Duy trì sĩ số và không thay đổi nề nếp GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hang ngày theo kế hoạch của nhà trường đã phổ cập – GV và HS lớp 1E triển khai
– Xếp hàng ra vào lớp và đi về bảo vệ ATGT. GV + HS
– Thực hiện nề nếp trình độ. GV + HS
– Đưa học viên vào không thay đổi nề nếp, rèn học viên nề nếp tự quản. GV + HS
– SH làm sổ sách hồ sơ tổ và hồ sơ cá nhân. Giáo viên

5

Thực hiện từ 21/9 đến 25/9.

– Tiếp tục duy trì sĩ số, không thay đổi nề nếp. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 5. Kiện toàn hồ sơ sổ sách. GV + HS
– Bồi dưỡng học viên yếu kém, rèn chữ đại trà phổ thông cho học viên. GV + HS
Xếp loại thi đua tháng 9 GV

6

Thực hiện từ 28/9 đến 2/10.

– Duy trì mọi nề nếp của giáo viên và học viên. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Chú ý nề nếp đi học đúng giờ. Học sinh
– Thực hiện trình độ tuần 6. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

7

Thực hiện từ 5/10 đến 9/10

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 7. Làm tốt công tác làm việc bán trú. GV + HS
– Ôn lại kỹ năng và kiến thức để chuẩn bị sẵn sàng thi GV giỏi cấp Thành phố Vòng 1 GV + HS
– Khảo sát chất lượng học viên 2 môn Tiếng Việt + Toán. GV + HS

8

Thực hiện từ 12/10 đến 16/10

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện chương trình tuần 8, liên tục hội giảng. GV + HS
– Thực hiện bảo đảm an toàn giao thông vận tải – Sơ kết thi đua. GV + HS

9

Thực hiện từ 19/10 đến 23/10

– Duy trì củng cố mọi nề nếp dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thi kiểm tra định kỳ thống kê điểm nộp bài thi. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 9 – Quản lý tốt học viên bán trú. GV + HS
– Tham gia thi triết lý giáo viên giỏi cấp Thành phố. Giáo viên
– Kiểm tra định kì lầ 1 ( 22/10 ) GV + HS
– Chấm bài và thống kê điểm KTĐK Giáo viên

10

Thực hiện từ 26/10 đến 30/10

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Hoàn thiện update hồ sơ hàng ngày. Giáo viên
– Thực hiện trình độ tuần 10. GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 10 GV + HS

11

Thực hiện từ 2/11 đến 6/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Nước Ta 20/11 GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 11 – Quản lý h / s trong ngày. GV + HS
– Ôn tập kỹ năng và kiến thức cho học viên, update hồ sơ hàng ngày. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

12

Thực hiện từ 9/11 đến 13/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 12 – Ôn tập cho học viên. GV + HS
– Kiểm tra sổ điểm soạn bài giáo viên ( kiểm tra chéo ). GV + HS
– Thi viết chữ đẹp GV + HS
– Hội giảng chào mừng 20/11 GV + HS

13

Thực hiện từ 16/11 đến 20/11

– Duy trì và củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 13 – Ôn tập cho học viên. GV + HS
– Hội giảng chào mừng 20/11 GV + HS
– Kỉ niệm ngày nhà giáo Nước Ta 20/11 GV + HS
– Rèn chữ viết cho học viên, rèn học viên yếu. GV + HS
.

14

Thực hiện từ 23/11 đến 27/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 14. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập kỹ năng và kiến thức cho học viên thi định kỳ lần 1. GV + HS
– Rèn học viên yếu, rèn chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi giải pháp dạy học ứng dụng CNTT. GV + HS
Xếp loại thi đua tháng 11 Giáo viên

15

Thực hiện từ 30/12 đến 4/12

– Tiếp tục duy trì và không thay đổi nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 15 – Ôn tập cuối học kỳ 1 cho hs GV + HS
– Rèn học viên yếu, rèn viết chữ đẹp. GV + HS
– Chấp hành luật lệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải. GV + HS
– Phát động thi đua chào mừng 22/12 GV + HS
Họp hội đồng Giáo viên

16

Thực hiện từ 7/12 đến 11/12

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện chuyên đề tuần 16 – Tiếp tục ôn tập cho học viên. GV + HS
– Thi chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Nghiên cứu chuyên đề : Giáo viên
– Đổi mới giải pháp dạy học ứng dụng theo công nghệ tiên tiến TT. GV + HS

17

Thực hiện từ 14/12 đến 18/12

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thi định kỳ lần 2 – Tổ chức coi, chấm chéo trang nghiêm. GV + HS
– Vào điểm cho học viên – Tiếp tục rèn học viên yếu, rèn chữ. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 17. GV + HS
– Thực hiện tốt những cuộc hoạt động. GV + HS

18

Thực hiện từ 21/12 đến 25/12

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Tiếp tục triển khai tốt những cuộc hoạt động. GV + HS
– Làm điểm xếp loại cho học viên – Thống kê báo cáo giải trình kịp thời. Giáo viên
– Lên lịch dự giờ thăm lớp. Giáo viên
– Hoàn thiện những loại hồ sơ – Sơ kết tổ. Giáo viên

Ôn

Thực hiện từ … … …. đến … … … …

– Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Học tuần ôn tập – Hoàn thành chương trình kỳ 1. GV + HS
– Vào học bạ cho học viên – Sơ kết tổ, trường. Giáo viên
– Tiếp tục rèn học viên yếu, rèn học viên viết chữ đẹp. GV + HS

19

Thực hiện từ 04/01/2010 đến 08/01/2010

– Duy trì tiếp nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện chương trình học kỳ 2. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ viết cho giáo viên và học viên chuẩn bị sẵn sàng thi cấp Thành phố GV + HS
– Thực hiện tốt ATGT GV + HS
– Bồi dưỡng trình độ

20

Thực hiện từ 11/1 đến 15/1

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Cùng PH thực thi
– Thực hiện đúng chương trình tuần 20. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ giáo viên và học viên. GV + HS
– Đổi mới giải pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
Nghiên cứu chuyên đề : … … … … … … … Giáo viên
– Họp cha mẹ. Giáo viên

21

Thực hiện từ 18/1 đến 22/1

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học sau tết. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 21. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi giải pháp giảng dạy. Giáo viên
– Chấp hành tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải – Rèn chữ viết GV – HS. GV + HS
– Dạy thể nghiệm chuyên đề

22

Thực hiện từ 25/01 đến 29/01

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện chương trình tuần 22. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập cho học viên, rèn chữ viết. GV + HS
– Đổi mới giải pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
– Xếp loại thi đua tháng 1 Giáo viên

23

Thực hiện từ 50% đến 5/2

– Duy trì về củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 23. GV + HS
– Học sinh kí cam kết không sử dụng chất cháy nổ. GV + HS
– Học sinh làm bài thi khảo sát chất lượng GV + HS
– Họp hội đồng GV + HS
Thực hiện từ 8/2 đến 20/2 – Tham gia những hoạt động giải trí chung của nhà trường Nghỉ tết nguyên đán. – Trực tết đúng lịch. GV + HS Giáo viên Phân công trực Của nhà trường

24

Thực hiện từ 22/2 đến 26/2.

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 24 GV + HS
– Chú ý nề nếp ra vào lớp, nề nếp học tập của GV – HS sau Tết Nguyên đán. GV + HS
– Chấp hành tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 2 Giáo viên

25

Thực hiện từ 01/03 đến 05/3

– Phát động thi đua chào mừng 8/3 và 26/3 GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. ra đề khảo sát chuẩn bị sẵn sàng KS CLĐT GV + HS
– Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học viên. GV + HS
– Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

26

Thực hiện từ 8/3 đến 12/3

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng – Phân công cụ thể GV KT
– Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học viên. GV + HS
– Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém. GV + HS
– Nghiên cứu chuyên đề môn : GV + HS
– Kỉ niệm ngày 8/3 Giáo viên
– Ôn tập chuẩn bị sẵn sàng KTĐK lần 3 GV + HS

27

Thực hiện từ 15/3 đến 19/3

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Phân công cụ thể GV KT
– KTĐK lần 3 ( 18/3 ) GV + HS
– Duy trì sĩ số. GV + HS
– Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch ĐK đầu năm. GV + HS
– Ôn tập cho học viên để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà phổ thông. GV + HS
– Tiếp tục dự giờ thăm lớp – Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ. Giáo viên
– Bồi dưỡng học viên yếu kém – Chuyên đề : GV + HS GV + HS

28

Thực hiện từ 22/3 đến 26/3

Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.
– Ôn tập cho học viên để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà phổ thông.
– Duy trì sĩ số
– Kỉ niệm ngày 26/3
– Xếp loại thi đua tháng 3
GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng – Phân công cụ thể GV KT

29

Thực hiện từ 29/3 đến 2/4

– Cập nhật hồ sơ trình độ tổ, cá nhân. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 29. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
– Họp Hội đồng Giáo viên

30

Thực hiện từ 5/4 đến 9/4

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. Giáo viên Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 30. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập cho học viên để thi định kỳ lần 4. GV + HS
– Rèn chữ viết cho học viên, giáo viên. GV + HS
– Cập nhật thông tin hồ sơ hàng ngày. Giáo viên
– Tự tu dưỡng kỹ năng và kiến thức Giáo viên

31

Thực hiện từ 12/04 đến 16/04

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Ôn tập cho học viên để phòng giáo dục khảo sát chất lượng. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo viên
– Nghiên cứu chuyên đề : … … … … .. Giáo viên

32

Thực hiện từ 19/04 đến 23/04

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trang nghiêm chương trình tuần 32. GV + HS
– Ôn tập cuối năm cho học viên GV + HS
– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo viên
– Thể nghiệm chuyên đề : … … … … .. Giáo viên
– Ôn tập cho học viên để phòng giáo dục khảo sát chất lượng. GV + HS

33

Thực hiện từ 26/4 đến 30/4

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 15/5 và 19/5. GV + HS
– Tiếp tục thực thi chương trình TKB trình độ tuần 33. GV + HS
– Ôn tập cuối năm cho học viên GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 4 Giáo viên

34

Thực hiện từ 03/05 đến 07/05

– Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thi định kì lần 4 GV + HS
– Tổ chức coi thi trang nghiêm, triển khai tốt những trào lưu của ngành Giáo viên
– Thực hiện chương trình tuần 34
– Hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tổ trình độ. Giáo viên

35

Thực hiện từ … … …. đến … … … …

– Củng cố duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Hoàn thành chương trình tuần 35. GV + HS
– Hoàn thành chương trình năm học. GV + HS
– Tổng kết lớp Giáo viên

– Bàn giao học sinh về nghỉ hè

Giáo viên

Trên đây là 3 Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2021 – 2022 để những thầy cô tìm hiểu thêm, từ đó lên kế hoạch phấn đấu trong năm học mới đạt tác dụng cao và thành công xuất sắc. Các bạn bấm vào nút tải về không tính tiền ở đầu trang để chỉnh sửa theo ý của mình. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục giáo dục giảng dạy trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu kế hoạch công tác Đội
 • Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
 • Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2021 – 2022 thường được lập ra vào đầu năm học, đưa ra những trách nhiệm, tiềm năng trong cả năm, theo từng tháng và từng tuần. Nội dung đơn cử của mẫu kế hoạch cá nhân giáo viên Tiểu học được trình diễn dưới đây mời những bạn tìm hiểu thêm. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên là mẫu đưa ra những thuận tiện, khó khăn vất vả trong quy trình giảng dạy và những đề xuất kiến nghị yêu cầu từ đó đưa ra tiềm năng phấn đấu trong cả năm học mới 2021 – 2022.

1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là gì?

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là bản kế hoạch thao tác của giáo viên đặt ra trong suốt một năm học, những phương hướng, trách nhiệm, tiềm năng, theo từng chủ điểm, sự kiện trong năm học góp thêm phần giúp công tác làm việc dạy và học được thuận tiện đạt hiệu quả tốt nhất. Cả cô và trò đều có những thưởng thức hoạt động giải trí mê hoặc cũng như những tiết học chất lượng, hiệu suất cao. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học sẽ do thầy cô lập ra vào đầu năm học, gửi lại cho nhà trường duyệt kế hoạch, chỉnh sửa. Bản kế hoạch cũng chỉ ra những tháng trọng điểm tổ chức triển khai những hoạt động giải trí cho học viên, cam kết về số lượng học viên khá, giỏi, thành tích đạt được trong những cuộc thi.

2. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 1

TRƯỜNG … … … … … … … … ….

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

… … …, ngày … .. tháng … … năm 20 …

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học …. – ….

– Căn cứ vào phương hướng, trách nhiệm năm học 20 … – 20 … của Trường … … – Căn cứ vào kế hoạch hoạt động giải trí năm học 20 … – 20 .. của Tổ … … … … … …. ; – Căn cứ vào việc làm đơn cử của bản thân ; – Tôi kiến thiết xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí năm học 20 … – 20 .. của mình như sau :

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên : … … .. … … Giới tính : … … Sinh ngày : … … … … Nơi sinh : … … .. Hệ đào tạo và giảng dạy : … … … … … … … … … … …. Ngành giảng dạy : … … … … … … … … … .. Trình độ trình độ : … … … … … …. Trình độ lý luận : … … … … … … … … … Ngày vào ngành : … … … … … … … … … Nhiệm vụ giảng dạy : … … … … … … … Nhiệm vụ kiêm nhiệm : … … … … … … Thành tích năm học 20 …. – 20 …. : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 20 …. – 20 …. là năm học liên tục tiến hành Chương trình hành vi của Bộ GDĐT, Chương trình hành vi của BCH Đảng bộ tỉnh … … … …. về triển khai Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; Thực hiện tiếp tục, hiệu suất cao những giải pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực ; thay đổi nội dung, phương pháp nhìn nhận học viên tương thích với những giải pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và rèn luyện giải pháp tự học của học viên ; tăng cường kĩ năng thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào xử lý những yếu tố thực tiễn ; đa dạng hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo, điều tra và nghiên cứu khoa học của học viên ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông online trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

­ – Phụ trách … … … … … … … – Phụ trách công tác làm việc phổ cập giáo dục. – Giảng dạy lớp … … … … ….

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

– Nhiệt tình, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, được BGH chăm sóc về mọi mặt. – Được giảng dạy văn bằng … … … … … … … .. – Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để ship hàng cho việc dạy và học. – Được tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ. – Được nhà trường và chính quyền sở tại địa phương chăm sóc. – Nhà trường có sự chỉ huy về trình độ, chuẩn bị sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện kèm theo dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao nhiệm vụ trình độ.

* Học sinh:

– Có sự chăm sóc của cha mẹ, động viên, nhắc nhở những em học tập. – Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối rất đầy đủ.

b. Khó khăn:

– Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc tăng nhanh … … …. cho học viên khó đạt hiệu suất cao cao. – Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc triển khai những tiết dạy thực hành thực tế Tin học cho sinh vô cùng khó khăn vất vả. – Đa số học viên mái ấm gia đình chưa có máy vi tính nên tác động ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành thực tế Tin học ở nhà. – Giáo viên ở xa trường, nhân viên cấp dưới ship hàng kiêm nhiệm nhiều công tác làm việc nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiều chưa ổn.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp lý của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng. Tham gia vừa đủ những lớp tu dưỡng chính trị. Tích cực tham gia trào lưu tự học, tự nâng cao kỹ năng và kiến thức, viết sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và giảng dạy. Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực thay đổi giải pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực ở tổng thể những khối lớp. Đẩy mạnh việc tu dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, chăm sóc phụ đạo cho học viên yếu kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động giải trí công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và update tốt, không thiếu những ứng dụng Ban giám hiệu phó thác. Duy trì và nâng cao tỷ suất phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản trị tốt những loại biên bản, hồ sơ phổ cập. Tiếp tục coi trào lưu “ Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực ” là giải pháp nâng tầm và lâu bền hơn để nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực, đặc biệt quan trọng là giáo dục đạo đức, nhân cách học viên. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với những đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học viên và cha mẹ học viên. Gắn kết hoạt động giải trí phân phối tri thức với kĩ năng thực hành thực tế và vận dụng. Thực hiện tốt tiềm năng giáo dục dạy người trải qua dạy chữ và dạy nghề. Thực hiện tiếp tục, hiệu suất cao những chiêu thức, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực ; thay đổi nội dung, phương pháp nhìn nhận học viên tương thích với những chiêu thức và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và rèn luyện giải pháp tự học của học viên ; tăng cường kĩ năng thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào xử lý những yếu tố thực tiễn ; đa dạng hóa những hình thức học tập. Phối hợp với tổ trình độ và những giáo viên dạy Tin học thanh tra rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành ; kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo xu thế tăng trưởng năng lượng tương thích với đối tượng người dùng học viên và điều kiện kèm theo trong thực tiễn nhà trường. Đưa những nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; giáo dục pháp lý ; giáo dục phòng chống tham nhũng ; giáo dục chủ quyền lãnh thổ vương quốc về biên giới, biển hòn đảo ; sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao ; bảo vệ môi trường tự nhiên ; đa dạng sinh học và bảo tồn vạn vật thiên nhiên ; ứng phó với biến hóa khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ; giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, … lồng ghép vào dạy học bộ môn và những hoạt động giải trí giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b) Chỉ tiêu

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b. Chỉ tiêu

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

5. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

a. Nhiệm vụ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

b. Chỉ tiêu:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

c. Biện pháp thực hiện.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

IV. CÁC CHỈ TIÊU:

1. Danh hiệu cá nhân : Về nhà nước : … … … Về Công đoàn : … … … … .. … … … … … … … … .. 2. Kết quả phân loại GV : … … … … … … … … … 3. Kết quả những lần hội giảng : … … … … … … … 4. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án : … … … … 5. Chất lương môn dạy :

Môn

LỚP

TSHS

GIỎI

KHÁ

T BÌNH

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Học sinh giỏi cấp huyện:…… em. Học sinh giỏi cấp tỉnh:……em.

Lớp chủ nhiệm : Được xếp vị thứ …. / 12 lớp trong toàn trường. … … … … … … … … …

3. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Năm học. ………….

Giáo viên:. ………

I/ Phần hành phân công.

* CN và dạy lớp. … : Toán :. …. Tiết, TV :. …. Tiết ; GDTT :. …. Tiết : TH Toán :. …. Tiết, THTV :. …. Tiết, CN. …. Tiết

II/ Đặc điểm tình hình:

Cấp tiểu học là nền tảng cơ bản của những cấp học khác về mặt kỹ năng và kiến thức, phẩm chất đạo đức, năng lượng đời sống. Để thực thi tốt công tác làm việc dạy và học nhằm mục đích nâng cao chất lượng GD, bên cạnh việc làm tốt công tác làm việc kêu gọi trẻ đến trường đúng độ tuổi, duy trì tốt số lượng học viên, kiến thiết xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục đơn cử của lớp.

Đặc điểm tình hình lớp

Bản thân được phân công chủ nhiệm lớp. … .. – Trường tiểu học. … … … … … .. Bước vào năm học, tôi chớp lấy nhanh về số lượng học viên, về mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng của từng học viên. Từ đó phân loại đối tượng người tiêu dùng học viên, có giải pháp, kế hoạch, hình thức dạy học tương thích nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực. Điều tra chớp lấy điều kiện kèm theo thực trạng mái ấm gia đình, chớp lấy tâm lí của từng em. Hầu hết cha mẹ những em đều là nông dân, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính mái ấm gia đình còn gặp nhiều khó khăn vất vả ( Một số mái ấm gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ). Số lượng học viên lớp trong đông ( 33 em ). Hơn thế nữa, năm nay nhà trường triển khai tiềm năng nhân rộng quy mô trường học mới. vận dụng toàn phần vào giảng dạy, học viên có phần nào hạn chế về tiếp xúc, ý thức tự chủ, tự quản chưa cao. Điều đó đã ảnh hưởng tác động khá nhiều đến chất lượng giáo dục.

a/Thuận lợi:

* Giáo viên

 • Bản thân là một giáo viên luôn tận tâm với nghề. Luôn có ý thức học hỏi, lắng nghe ý kiến góp ý, xậy dựng của bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 • Được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo nhà trường về chuyên môn nghiệp vụ, cung ứng đầy đủ CSVC và phương tiện dạy học đảm bảo cho công tác tổ chức dạy học trên lớp.
 • Tổ chuyên môn phối hợp với nhà trường thường xuyên tổ chức thao giảng rút kinh nghiệm, dự giờ về các chuyên đề nhằm giúp cho tôi được học hỏi nâng cao tay nghề và chuyên môn.

* Học sinh:

– Mỗi học viên có mức độ nhận thức, tiếp thu bài học kinh nghiệm khác nhau, nhưng nhìn chung những em đều có hứng thú học tập, thích đến trường. – Các em ngoan, lễ phép có ý thức chấp hành tốt nội quy, pháp luật của nhà trường, của lớp. Có vừa đủ sách vở dụng cụ học tập.

*Đối với bậc cha mẹ học sinh:

– Hiện nay nền kinh tế tài chính xã hội tăng trưởng, mạng lưới công nghệ thông tin càng văn minh đã làm biến hóa cách nhìn nhận về đời sống của nhiều cha mẹ văn minh hơn nhiều. Phụ huynh đã ưng ý ủng hộ việc thay đổi, vận dụng quy mô trường học mới VNENL của nhà trường. – Phụ huynh đã chăm sóc nhiều hơn đến việc học của con trẻ, shopping không thiếu sách vở và những vật dụng học tập thiết yếu, tạo điều kiện kèm theo cho con em của mình học tập tốt hơn. – Phụ huynh đã biết tích hợp ngặt nghèo với giáo viên, nhà trường làm tốt thông tin hai chiều trong việc theo dõi việc học tập của con em của mình ở lớp cũng như ở nhà. Từ đó giúp cho giáo viên và phụ có giải pháp giáo dục đơn cử. Hướng dẫn những em có phương pháp học tập một cách khoa học.

b/ Khó khăn:

* Giáo viên

– Số lượng học viên đông, mức độ nhận thức, tiếp thu bài của những em không đồng đều nên việc sắp xếp chỗ ngồi tương thích cho những em cũng rất khó khăn vất vả. – Phương tiện dạy học như tranh vẽ, vật dụng dạy còn ít.

* Học sinh

– Học sinh 1 số ít em tiếp thu còn chậm, kiến thức và kỹ năng đọc, viết, làm toán còn quá yếu nên những em ngần ngại, ngại tiếp xúc. Các em chưa tự tin khi hợp tác, san sẻ cùng những bạn trong nhóm. – Một số em hiếu động, còn ham chơi, chưa tập trung chuyên sâu trong giờ học : … … … … .. – Chữ viết 1 số ít em quá xấu, chưa đúng quy trình tiến độ, gãy nét … … ..

*Đối với bậc cha mẹ học sinh

– Một số cha mẹ chưa thực sự chăm sóc đến con em của mình mình, phó mặc cho giáo viên – Điều kiện kinh tế tài chính một số ít cha mẹ là hộ nghèo, cận ngheò, một số ít cha mẹ phải đi làm ăn xa, gửi con ở lại với ông bà nên có phần tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc học của con em của mình.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện cuối năm của lớp

1. Mục tiêu:

– Hoàn thành chương trình lớp học. – Tham gia vừa đủ những hoạt động giải trí, trào lưu của trường, của Đội đề ra.

2. Chỉ tiêu

* Công tác chủ nhiệm lớp:

– Duy trì tốt số lượng : … … .. em, tỉ lệ chuyên cần đạt 99,9 đến 100 % – Hoạt động giáo dục : Môn Toán triển khai xong … …. em – 100 %, trong đó : Hoàn thành tốt : … … … em. Môn Tiếng Việt triển khai xong … .. em – 100 %, trong đó : Hoàn thành tốt : … … em. – Phẩm chất đạt : Tốt : … .. em – 100 % – Năng lực đạt : Tốt : … … em – 100 % – Phong trào VSCĐ : … em đạt – Tham gia thi vở sạch chữ đẹp cấp trường phấn đấu có từ 6 đến 8 em có giải. – Tham gia ngày hội viết chữ đẹp cấp tiểu học phấn đấu có từ 3 đến 5 em đạt giải. – Danh hiệu thi đua cuối năm : 100 % nhi đồng đạt : Cháu ngoan Bác Hồ – Lớp đạt : Lớp tiên tiến và phát triển xuất sắc.

*Cá nhân:

+ Năng lực sư phạm : Giỏi + Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học : Xuất sắc + Xếp loại theo QĐ 06 : Xuất sắc + Danh hiệu thi đua : Lao động tiến tiến

2. Các biện pháp thực hiện:

a. Công tác dạy học và chủ nhiệm:

– Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao những hoạt động giải trí của lớp, bám sát kế hoạch của Nhà trường, của Đội của tổ trình độ để lập kế hoạch hoạt động giải trí cho lớp mình nhằm mục đích đưa chất lượng lớp ngày một tân tiến hơn. – Từng bước khắc phục những khó khăn vất vả, hạn chế mức tối thiểu đối tượng người dùng học viên yếu lõi trong lớp. – Lựa chọn những HS có năng lượng vào những ban để quản lý và điều hành những hoạt động giải trí học tập, tiếp xúc, văn nghệ – TDTT, … …

Đổi mới phương pháp dạy, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, đặc biệt là vận dụng mô hình trường học mới VNENL toàn phần vào các tiết học.Hình thành cho học sinh ý thức tự giác trong học tập.Tạo cơ hội cho học sinh được hợp tác trong nhóm, cá nhân, chủ động lĩnh hội kiến thức, phát huy tính sáng tạo trong học tập.

– Tham mưu với nhà trrường, hội cha mẹ HS shopping thêm 1 số ít vật dụng học tập của mỗi nhóm ship hàng cho việc học của những em tốt hơn. – Theo dõi học viên hằng ngày trên lớp, đặc biệt quan trọng chăm sóc, động viên những học viên có sự văn minh trong học tập, những học viên có thực trạng khó khăn vất vả. – Thiết lập ngặt nghèo mối quan hệ, tạo sự thân mật, thân thiện giữa giáo viên và học viên. – Làm tốt công tác làm việc xã hội hóa giáo dục, thông tin hai chiều giữa giáo viên với nhà trường, giữa giáo viên với cha mẹ. – Trao đổi với tổ trình độ, với đồng nghiệp, dự giờ để học tập những chiêu thức, những hình thức dạy học mới. Tham khảo những tài liệu, trên những phương tiện đi lại thông tin những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục.

*Bài soạn của giáo viên:

Từng bài soạn ( tiết dạy ) giáo viên bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức cần đạt, bám sát nội dung kiểm soát và điều chỉnh, biểu lộ rõ những giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học theo hướng thay đổi, bổ trợ cho HS năng khiếu sở trường, tiếp sức thêm cho HS chậm tiến để giúp HS có điều kiện kèm theo theo kịp chương trình, theo kịp những HS trong lớp.

*Giảng dạy trên lớp:

– Giáo viên cần lựa chọn chiêu thức, hình thức hoạt động giải trí cho HS cả lớp một cách tương thích với từng bài học kinh nghiệm, từng nội dung trong mỗi bài. Áp dụng quy mô dạy học VNEN toàn phần, hình thành cho HS đi theo 10 bước học tập. Luân phiên biến hóa nhóm trưởng quản lý và điều hành hoạt động giải trí nhóm, tạo cho những em mạnh dạn, tự tin hơn. Giáo viên giao việc đơn cử rõ ràng, ngắn gọn, học viên dễ hiểu, tiết kiệm chi phí được thời hạn để giáo viên tiếp cận được với HSNK giúp những em tăng trưởng nội dung bài hơn. Còn HS chậm tiến thì kèm cặp, hướng dẫn, tiếp sức thêm cho những em. – Việc sắp xếp chỗ ngồi của học viên sao cho những em có điều kiện kèm theo được tham gia học tập cùng bạn, kèm cặp bạn và tiếp tục đổi chỗ ngồi cho những em.

*Công tác kiểm tra, chấm chữa bài làm của học sinh:

– Đối với học viên chậm tiến, trong những bài tập, bài làm của những em giáo viên cần chấm và sửa lỗi thật kĩ, liên tục tạo mẫu về bài làm. – Nắm bắt những nội dung, kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng HS còn non để có chiêu thức, hình thức dạy học thích hợp, phụ đạo thêm cho những em kịp thời. – Luôn động viên, khuyến khích những em, tạo thời cơ cho những em được tham gia vào hoạt động giải trí học tập nhiều hơn ( hợp tác nhóm, cá nhân ) nhưng không gây áp lực đè nén cho những em.

*Tổ chức bồi dưỡng cá biệt ngoài giờ chính khóa.

Cùng với việc thay đổi cách dạy, cách học, tiếp sức cho những em trong từng tiết học trên lớp thì giáo viên dạy phụ đạo thêm cho HS chậm tiến vào những tiết ôn luyện, hoạt động và sinh hoạt 15 đầu giờ. Cuối tháng có bài kiểm tra để xem sự văn minh của học viên.

*Xây dựng phong trào: Đôi bạn cùng tiến:

– Xây dựng, phân công cho những “ đôi bạn cùng tiến ” trợ giúp bạn trong học tập và những hoạt động giải trí khác. Giáo viên phối hợp với đội, sao để theo dõi, nhìn nhận tác dụng thực thi của những Đôi bạn cùng tiến. Tuyên dương những đôi bạn có tân tiến. – Phối hợp với cha mẹ học viên, kiểm tra việc tự học ở nhà của những em. – Xây dựng những trào lưu thi đua học tập ở trong lớp, trong nhóm, từng cá nhân. – Trong những giờ hoạt động và sinh hoạt lớp, hoạt động và sinh hoạt Sao giáo viên cho kể chuyện, nêu gương người tốt việc tốt, gương vượt khó vươn lên học giỏi nhằm mục đích khuyến khích học viên.

3. Quy trình thực hiện

Tháng/Chủ điểm

Giaó viên + chủ nhiệm lớp

Biện pháp

8 + 9 Lập thành tích chào mừng Hội nghị CBVC và những Đại hội đầu năm – Nắm bắt số lượng, tình hình học viên. – Xây dựng nội quy nền nếp lớp. – Kiểm tra sách vở, vật dụng học tập. – Mua sắm trang thiết bị CSVC lớp học. – Ôn tập kiến thức và kỹ năng, phân loại đối tượng người dùng học viên, chú trọng những kiến thức và kỹ năng : đọc, viết, toán. – Tổ chức : Đêm hội trăng rằm trung thu theo sự chỉ huy của nhà trường. – Họp cha mẹ theo kế hoạch nhà trường. GV : cho HS học tập nội quy của trường, lớp. – Bầu HĐTQ và những ban trong lớp, giao trách nhiệm đơn cử cho từng Ban. – Kiểm tra kiến thức và kỹ năng đầu năm để chớp lấy những kiến thức và kỹ năng đạt được, chưa được của HS, có kế hoạch phụ đạo cụ thể.
10 Lập thành tích chào mừng Ngày xây dựng LH Phụ nữ Nước Ta 20/10 – Nâng cao chất lượng những môn học ( Toán : Cộng trừ có nhớ, giải toán có lời văn. Các kĩ năng nghe, nói, viết trong môn Tiếng Việt. – Rèn chữ viết cho HS – Phụ đạo cho HS còn chậm những kỹ năng và kiến thức đọc, viết, toán : Nguyên, Khánh, Long, Nhi …. – Thực hiện tốt những trào lưu, hoạt động giải trí Đội – Sao. – Giáo dục đào tạo đạo đức, ATGT, ATĐN cho những em. – Đổi mới PP – HT dạy học. Hình thành cho những em thói quen thực thi theo 10 bước học tập. – Sưu tầm mẫu chữ đẹp, tổ chức triển khai thi viết chữ đẹp trong lớp. – Nắm những kỹ năng và kiến thức còn non của HS, phụ đạo trong giờ học, giờ ôn luyện, ngoài giờ học. Xây dựng đôi bạn cùng tiến. Tuyên truyền, nêu gương.
11 Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Nước Ta 20/11 – Phát động trào lưu thi đua tháng học cao điểm chào mừng ngày Nhà giáo Nước Ta 20/11. – Thực hiện tốt nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. – Thi hát, kể chuyện về thầy cô giáo, về truyền thống lịch sử của trường. – Tiếp tục rèn chữ viết, phụ đạo cho những HS còn non – Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ( cộng trừ có nhớ ), kĩ năng dùng từ đặt câu, viết đoạn văn … – Tuyên truyền phòng những bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa bão, khi thời tiết đổi khác. Giáo dục đào tạo ATGT, ATĐN – Thi đua giữa những tổ, nhóm và cá nhân thiết kế xây dựng những giờ học tốt, buổi học tốt …. – Tổ chức thi hát, kể chuyện, vẽ tranh về thầy cô, trường …. trong lớp – Tổ chức thi viết chữ đẹp trong lớp tạo cho những em sự cố gắng … – Tổng kết đợt thi đua trong tháng, tuyên dương những thành tích mà những em đạt được.
12 Lập thành tích chào mừng ngày xây dựng QĐND Nước Ta 22/12 – Tham gia hội khỏe cấp trường, game show dân gian ( 22/12 ) – Tổ chức vừa học vừa ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo để KTĐK Kì I – Chú trọng những kĩ năng nghe, nói viết, dùng từ đặt câu, viết đoạn văn, tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ. – Tiếp tục thực thi tốt những trào lưu thi đua của trường, Đội, lớp đề ra. – Giáo dục đào tạo ATGT, ATĐN, rèn luyện sức khỏe thể chất. – Thực hiện tốt công tác làm việc số lượng, tỉ lệ chuyên cần trên lớp. – Chú trọng hình thức học tập cá nhân, nhóm đôi, nhóm lớn. – Phát huy vai trò của : Đôi bạn cùng tiến.
01 Lập thành tích chào mừng ngày Học sinh – Sinh viên Nước Ta 09/01 – Kiểm tra HK1, Sơ kết HK1. Họp cha mẹ – Đánh giá chất lượng VSCĐ. – Kiểm tra sách vở, ĐDHT học kì II – Kiểm tra, nhìn nhận HS. – Thông báo hiệu quả học tập của HS cho cha mẹ, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề
02 Lập thành tích chào mừng ngày xây dựng Đảng 03/02 – Tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường. – Tham gia “ Ngày hội học viên Tiểu học ’ ’ Nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực Chú trọng môn toán ( Vận dụng bảng nhân ) – Tiếp tục phụ đạo cho HS còn yếu – Tổ chức thi viết trong lớp, chọn bài viết đẹp tuyên dương. – Phụ đạo cho HS vào đầu giờ và những tiết ôn luyện
03 Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày xây dựng Đoàn 26/3 – Tham gia những hoạt động giải trí chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. – Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lớp học. – Tổ chức vừa học vừa ôn tập tốt chú trọng môn toán, những kĩ năng phân môn Tiếng Việt. – Tiếp tục rèn chữ viết cho HS. – Thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức cho HS theo 5 điều Bác Hồ dạy. – Sinh hoạt Sao theo chủ điểm – Phát huy những trào lưu thi đua học tập trong lớp – Giáo dục đào tạo những em thực thi tốt 5 điều Bác Hồ dạy
04 – Duy trì và không thay đổi nề nếp lớp – Tổ chức vừa học vừa ôn tập sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo tốt để kiểm tra cuối năm. – Tiếp tục phụ đạo HS chậm những kiến thức và kỹ năng. – Hoàn thành kế hoạch BDTX. – Tiếp tục làm tốt công tác làm việc số lượng, bảo vệ tỉ lệ siêng năng. – Phát huy tích cực : Đôi bạn cùng tiến. – Tăng quỹ thời hạn ôn tập – Tổng kết đợt thi đua
05 – Kiểm tra ĐK lần 2 – Hoàn thành chương trình. – Nghiệm thu, chuyển giao chất lượng lớp. – Báo cáo số liệu của lớp cuối năm học, báo cáo giải trình tổng kết. – Xét thi đua học viên trong lớp. – Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt hè. – Đánh giá xếp loại học viên. – Bình chọn xét khen thưởng. – Thống kê, báo cáo giải trình số liệu. – Bàn giao HS về địa phương

4. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học số 3

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo : Giáo viên tiểu học Trình độ đào tạo và giảng dạy :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổ trình độ :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Năm vào ngành :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Số năm đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi : Cấp huyện : … năm Cấp thành phố : … năm Cấp tỉnh : … năm Kết quả thi đua năm học trước :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Trình độ trình độ đạt loại :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nhiệm vụ được phân công năm học :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nhiệm vụ kiêm nhiệm :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch cá nhân

I. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học:

Căn cứ Chỉ thị. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Quyết định 2071 / QĐ – BGDĐT về việc phát hành khung kế hoạch thời hạn năm học 2020 – 2021 của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục ; … … … … … … Căn cứ vào kế hoạch của trường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Căn cứ vào tình hình của lớp được phân công chủ nhiệm. Tôi dự kiến thiết kế xây dựng kế hoạch như sau :

1. Nhiệm vụ chung:

– Tăng cường việc giáo dục tổng lực cho học viên liên tục thực thi thay đổi chiêu thức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên. Đổi mới chiêu thức dạy học có ứng dụng CNTT. – Giáo dục học sinh có ý thức cao trong trào lưu thiết kế xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực. – Đẩy mạnh công tác làm việc xã hội hoá giáo dục. Xây dựng lớp có trào lưu xã hội hoá giáo dục tạo điều kiện kèm theo thay đổi giải pháp dạy học có UD CNTT.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

– Nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực, giáo dục kỹ năng và kiến thức và giáo dục đạo đức cho học viên – Tiếp tục thay đổi giải pháp giảng dạy, phát minh sáng tạo hiệu suất cao, dạy học ứng dụng theo công nghệ thông tin. – Thực hiện trào lưu giữ vở sạch viết chữ đẹp. – Đẩy mạnh những trào lưu thi đua hoạt động giải trí ngoại khoá. – Tự học, tự tu dưỡng trình độ nhiệm vụ của bản thân.

II. Căn cứ vào tình hình nhà trường:

1. Thuận lợi:

– Là trường nằm trong khu vực nội thị, được xếp vào một trong những trường thuận tiện của. … … … … … … … Mặc dù mới xây dựng nhưng nhà trường đã kiến thiết xây dựng được những trào lưu dạy tốt, học tốt, có trào lưu vở sạch, chữ đẹp, nhà trường đã đạt thương hiệu trường tiên tiến và phát triển. – Trường có nhà cao tầng liền kề khang trang ; có đủ bàn và ghế mới Giao hàng cho học viên ngồi học và ăn, nghỉ buổi trưa. Các cháu được nuôi dạy khoa học nên bảo vệ sức khoẻ để học tập tốt.

2. Khó khăn:

– Các thiết bị dạy học văn minh ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, mức độ sử dụng của giáo viên còn hạn chế. – Còn thiếu những phòng công dụng để ship hàng cho học viên học tập.

III. Căn cứ vào đặc điểm của học sinh:

1. Thuận lợi:

– Đa số cha mẹ học viên trong lớp là cán bộ công nhân viên chức nhà nước và nhân dân lao động và kinh doanh nhỏ lẻ. – Học sinh hầu hết được đến trường mần nin thiếu nhi, nên những em đều có ý thức tập thể. – Hội cha mẹ cha mẹ học viên luôn chăm sóc đến giáo viên và học viên.

2. Khó khăn:

– Học sinh lớp 1 còn nhỏ, đặc điểm tâm sinh lý học viên độc lạ với những khối lớp khác, ý thức học tập chưa cao, hay nghịch, hay quên, thiếu tính kiên trì, chóng chán và hay cẩu thả, chưa có thói quen tự giác học tập tốt. – Chương trình sách giáo khoa mới, nhiều bài khó, có bài quá tải so với sức học viên nhất là môn tập viết. Các em phải làm bài tập nhiều, giáo viên dạy và nuôi học viên cả ngày nên rất khó khăn vất vả. – Học sinh đang hoạt động giải trí đi dạo là chính, chuyển sang hoạt động giải trí học tập, nên có sự gò bó, chưa có tính tự giác, ý thức tự quản chưa cao nên giáo viên càng khó khăn vất vả. – Các em chưa biết giữ gìn vật dụng sách vở còn làm rách nát, mất mát nên việc giữ vở sạch, viết chữ đẹp còn hạn chế nhiều. Đòi hỏi giáo viên phải chịu khó, tận tuỵ, tỉ mỉ và chu đáo để giải quyết và xử lý những trường hợp hàng ngày.

IV. Căn cứ vào điều tra cơ bản học sinh đầu năm:

– Tổng số học viên :. .. em Nữ :. .. em Nam : … em – Học sinh 6 tuổi : … em – Học sinh ở những độ tuổi khác : … em – Học sinh dân tộc bản địa : … em – Học sinh khuyết tật : … em – Học sinh lưu ban : … em

B. Những chỉ tiêu biện pháp cụ thể:

1. Duy trì sĩ số: đảm bảo duy trì 100% sĩ số trong cả năm.

2. Giáo dục đạo đức nếp sống:

– Thi đua kiến thiết xây dựng “ Trường học thân thịên, học viên tích cực ”. – Giáo dục đào tạo những em thực thi tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

– Thực hiện không thiếu : 34 học viên = 100 % – Thực hiện chưa vừa đủ : 0 %

Biện pháp:

Tổ chức liên tục học viên tham gia thực thi cuộc hoạt động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, thi đua thiết kế xây dựng “ Trường học thân thịên, học viên tích cực ” – Tăng cường giáo dục đạo đức cho học viên trải qua những bộ môn văn hoá, những hoạt động giải trí đội thiếu niên nhi đồng và những hoạt động giải trí ngoại khoá. Giáo dục học sinh trở thành con ngoan trò giỏi. – Tổ chức tốt những đợt thi đua theo chủ đề với hình thức phong phú và đa dạng và mê hoặc.

3. Chất lượng văn hoá:

– Nâng cao chất lượng đại trà phổ thông, bảo vệ chất lượng thực, liên tục thay đổi giải pháp giảng dạy. – Vận dụng thay đổi giải pháp dạy học, lấy học viên làm TT, bảo vệ tiềm năng, nhu yếu về chuẩn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức.

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

– Lên lớp thẳng : … học viên = 100 % – Danh hiệu học viên Giỏi : … học viên = … % – Danh hiệu học viên Tiên tiến : … học viên = … %

Biện pháp:

– Thực hiện tốt quy định trình độ, chương trình thời khoá biểu, nội quy, điều lệ, luật giáo dục. – Tiếp tục thực thi trách nhiệm thay đổi chương trình sách giáo khoa, thay đổi giải pháp dạy học, phát minh sáng tạo hiệu suất cao bằng chiêu thức dạy học công nghệ thông tin. – Nâng cao chất lượng soạn bài sẵn sàng chuẩn bị bài, làm và sử dụng vật dụng trước khi lên lớp. – Bồi dưỡng liên tục theo tài liệu cung ứng. – Thường xuyên rèn luyện, uốn nắn học viên những kiến thức và kỹ năng đọc, viết, giám sát. Chú ý học viên yếu ngay từ đầu năm. – Giao lưu học tập những trường nổi bật tiên tiến và phát triển, lấy học viên làm TT để giờ học được nhẹ nhàng, tự do và hiệu suất cao. – Thực hiện chấm chữa bài, thống kê điểm đúng mực, phản ánh chất lượng thực, không có xấu đi.

4. Giáo dục thể chất thẩm mĩ:

– Quan tâm rèn luyện sức khoẻ học viên, chú ý quan tâm học viên có năng khiếu sở trường.

Chỉ tiêu:

– Tham gia thi văn nghệ do nhà trường tổ chức triển khai. – Đảm bảo lớp học sạch, đẹp. Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực.

Biện pháp:

– Tổ chức tập luyện liên tục cho học viên có năng khiếu sở trường. – Duy trì nề nếp thể dục giữa giờ, múa hát tập thể. – Làm tốt công tác làm việc y tế học đường, vệ sinh cá nhân, trường học thật sạch. – Giáo dục đào tạo học viên giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh, bồn hoa, hoa lá cây cảnh.

5. Giáo dục lao động:

– Rèn cho học viên thói quen lao động ở nhà, ở trường, lớp. Lao động là niềm vui và nghĩa vụ và trách nhiệm của học viên. – Giáo dục đào tạo cho học viên biết quý trọng thành quả lao động.

Chỉ tiêu:

– 100 % học viên biết lao động nhẹ nhàng : Nhặt giấy rác để vào nơi pháp luật, kê bàn và ghế, vệ sinh chỗ ngồi … thật sạch.

Biện pháp:

– Giáo viên tiếp tục phân công và theo dõi học viên lao động. – Giáo dục đào tạo học viên ý thức tự giác bỏ giấy rác đúng nơi lao lý, hoàn thành xong những trách nhiệm được giao như : Giữ sạch lớp học, nhặt giấy rác, lau bảng, rửa ca, cốc uống nước.

6. Phong trào vở sạch chữ đẹp:

– Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực rèn chữ cho mình và cho học viên, nâng cao chất lượng chữ viết. – Xây dựng nổi bật về tấm gương viết chữ đẹp.

Chỉ tiêu:

– Loại A : … học viên = … % – Loại B : … học viên = … % – Loại C : … học viên – Có … học viên tham gia thi viết chữ đẹp đoạt giải cấp trường.

Biện pháp:

– Hàng tháng học viên tham gia thi chữ viết đẹp rất đầy đủ. – Hàng ngày giáo viên rèn chữ viết cho học viên. – Chữ viết của giáo viên phải đúng mẫu, trình diễn khoa học ở bảng cũng như ở vở và phê vở học viên. – Rèn luyện những em chữ xấu ngay từ đầu năm.

7. Hoạt động sao nhi đồng:

– Giáo dục đào tạo đạo đức tác phong, yêu quý trường học, thày cô, bè bạn, kính trọng người trên, chăm ngoan học giỏi.

Chỉ tiêu:

–. .. % những em đạt thương hiệu cháu ngoan Bác Hồ. – 100 % học viên ăn mặc ngăn nắp thật sạch, mặc đồng phục đúng lao lý. – Phấn đấu sao nhi đồng ngoan.

Biện pháp:

– Duy trì những nề nếp chào cờ, hoạt động và sinh hoạt sao nhi đồng, nề nếp xếp hàng ra vào lớp, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, thể dục, vệ sinh … – Tham gia những hoạt động giải trí ngoại khoá có ích và lý thú. – Tổ chức đọc báo nhi đồng. – Phối hợp với những đoàn thể địa phương.

8. Tổng hợp chỉ tiêu thi đua:

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

– Thực hiện vừa đủ :. .. học viên = 100 % – Thực hiện chưa khá đầy đủ : 0 %

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

– Lên lớp thẳng :. .. học viên = 100 % – Danh hiệu học viên Giỏi :. .. học viên =. .. % – Danh hiệu học viên Tiên tiến :. .. học viên =. .. %

Chỉ tiêu về vở sạch chữ đẹp:

Loại C : 0 học viên

Chỉ tiêu các hoạt động khác:

–. .. % những em đạt thương hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Danh hiệu lớp: Tiên tiến

Chỉ tiêu thi đua cá nhân:

– Giáo viên giỏi cấp Tỉnh – Giáo viên giỏi cấp Thành phố. – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. – Lao động tiên tiến. – Xếp loại thi đua cuối năm : Tốt. Ngày. .. tháng. .. năm. ..

GIÁO VIÊN

Duyệt kế hoạch của nhà trường

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng thứ nhất: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

– Ổn định tổ chức triển khai lớp, bầu ban cán sự lớp. – Quy định mặc đồng phục so với học viên. – Học nội quy học viên, kiểm tra vật dụng học tập. – Thực hiện lịch truy bài đầu giờ, thể dục giữa giờ, xếp hàng ra vào lớp. – Phát động vệ sinh trường học. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. Tháng thứ hai : Chủ điểm : “ Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/10 ” – Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Kiểm tra mặc đồng phục so với học viên. – Tiếp tục kiểm tra kiểm tra vật dụng học tập. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải.

Tháng thứ ba: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo truyền thống lịch sử tôn sư trọng đạo, kính trọng và biết ơn thày cô giáo – Phát động làm kế hoạch nhỏ – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Chào mừng nagỳ Nhà giáo Nước Ta 20/11.

Tháng thứ tư: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ.

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhiều.

– Hướng dẫn ôn tập sẵn sàng chuẩn bị thi học kì.

Tháng thứ năm + Tháng thứ sáu: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ. – Làm bài kiểm tra trắc nghiệm. – Hướng dẫn ôn tập để thi học kì đạt tác dụng tốt. – Học cách nhìn nhận và xếp loại. – Làm điểm học kì 1.

Tháng thứ bảy: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Thành lập Đoàn 26/3”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ. – Ôn tập tốt chuẩn bị sẵn sàng Thi định kỳ lần 3. – Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 3.

Tháng thứ tám: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp.

– Phát động thi đua theo chủ điểm. – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Tiếp tục tổ chức triển khai cho học viên thi khảo sát chất lượng bằng đề Test. – Tiếp tục tu dưỡng rèn chữ viết cho học viên. – Ôn tập tốt chuẩn bị sẵn sàng Thi cuối năm. – Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 4.

Tháng thứ chín: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày Thành lập Đội và Ngày Sinh nhật Bác”

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp. – Phát động thi đua theo chủ điểm. – Giáo dục đào tạo học viên vệ sinh trường học, chào hỏi khách đến trường. – Phát động ý thức bảo vệ của công. – Thực hiện tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. – Tiếp tục tổ chức triển khai cho học viên thi khảo sát chất lượng bằng đề Test. – Thi định kì lần 4. – Tiếp tục tu dưỡng rèn chữ viết cho học viên. – Hoàn thành hồ sơ cá nhân và tổ chuẩn bị sẵn sàng cho khảo sát thi dua cuối năm. – Đánh giá và xếp loại học viên. – Hoàn thành chương trình năm học. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tuần

Nội dung công việc

Phân công

Biện pháp

Kết quả

1

Thực hiện từ 24/8 đến 28/8

– Ổn định tổ chức triển khai những lớp, duy trì sĩ số những lớp. Giáo viên Học sinh Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường đã phổ cập
– Hoàn thành tốt ngày khai giảng toàn dân đưa trẻ đến trường. Giáo viên Học sinh
– Học theo thời khoá biểu GV + HS
– Học nội quy, duy trì nề nếp ra vào lớp. Giáo viên Học sinh

2

Thực hiện từ 31/8 đến 4/9

– Tiếp tục duy trì sĩ số, không thay đổi nề nếp học tập. Giáo viên Học sinh – Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường. Đôn đốc cha mẹ cùng thực thi.
– Thực hiện trình độ tuần 2, kiện toàn hồ sơ sổ sách. GV + HS
– Làm phổ cập, họp cha mẹ đầu năm. Giáo viên
– Hoàn thành những loại tiền nhất là tiền bảo hiểm cho học viên. Giáo viên

3

Thực hiện từ 7/9 đến 11/9

– Tiếp tục không thay đổi nề nếp, duy trì sĩ số. GV + HS – Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch.
– Bồi dưỡng công tác làm việc tự quản cho học viên. GV + HS
– Chỉnh phổ cập vào sổ cho học viên lớp 1. Giáo viên
– Thực hiện trình độ tuần 3. GV + HS

4

Thực hiện từ 14/9 đến 18/9

– Duy trì sĩ số và không thay đổi nề nếp GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hang ngày theo kế hoạch của nhà trường đã thông dụng – GV và HS lớp 1E triển khai
– Xếp hàng ra vào lớp và đi về bảo vệ ATGT. GV + HS
– Thực hiện nề nếp trình độ. GV + HS
– Đưa học viên vào không thay đổi nề nếp, rèn học viên nề nếp tự quản. GV + HS
– SH làm sổ sách hồ sơ tổ và hồ sơ cá nhân. Giáo viên

5

Thực hiện từ 21/9 đến 25/9.

– Tiếp tục duy trì sĩ số, không thay đổi nề nếp. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 5. Kiện toàn hồ sơ sổ sách. GV + HS
– Bồi dưỡng học viên yếu kém, rèn chữ đại trà phổ thông cho học viên. GV + HS
Xếp loại thi đua tháng 9 GV

6

Thực hiện từ 28/9 đến 2/10.

– Duy trì mọi nề nếp của giáo viên và học viên. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Chú ý nề nếp đi học đúng giờ. Học sinh
– Thực hiện trình độ tuần 6. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

7

Thực hiện từ 5/10 đến 9/10

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 7. Làm tốt công tác làm việc bán trú. GV + HS
– Ôn lại kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng chuẩn bị thi GV giỏi cấp Thành phố Vòng 1 GV + HS
– Khảo sát chất lượng học viên 2 môn Tiếng Việt + Toán. GV + HS

8

Thực hiện từ 12/10 đến 16/10

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện chương trình tuần 8, liên tục hội giảng. GV + HS
– Thực hiện bảo đảm an toàn giao thông vận tải – Sơ kết thi đua. GV + HS

9

Thực hiện từ 19/10 đến 23/10

– Duy trì củng cố mọi nề nếp dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thi kiểm tra định kỳ thống kê điểm nộp bài thi. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 9 – Quản lý tốt học viên bán trú. GV + HS
– Tham gia thi triết lý giáo viên giỏi cấp Thành phố. Giáo viên
– Kiểm tra định kì lầ 1 ( 22/10 ) GV + HS
– Chấm bài và thống kê điểm KTĐK Giáo viên

10

Thực hiện từ 26/10 đến 30/10

– Tiếp tục duy trì mọi nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Hoàn thiện update hồ sơ hàng ngày. Giáo viên
– Thực hiện trình độ tuần 10. GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 10 GV + HS

11

Thực hiện từ 2/11 đến 6/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Nước Ta 20/11 GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 11 – Quản lý h / s trong ngày. GV + HS
– Ôn tập kỹ năng và kiến thức cho học viên, update hồ sơ hàng ngày. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

12

Thực hiện từ 9/11 đến 13/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 12 – Ôn tập cho học viên. GV + HS
– Kiểm tra sổ điểm soạn bài giáo viên ( kiểm tra chéo ). GV + HS
– Thi viết chữ đẹp GV + HS
– Hội giảng chào mừng 20/11 GV + HS

13

Thực hiện từ 16/11 đến 20/11

– Duy trì và củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 13 – Ôn tập cho học viên. GV + HS
– Hội giảng chào mừng 20/11 GV + HS
– Kỉ niệm ngày nhà giáo Nước Ta 20/11 GV + HS
– Rèn chữ viết cho học viên, rèn học viên yếu. GV + HS
.

14

Thực hiện từ 23/11 đến 27/11

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 14. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập kiến thức và kỹ năng cho học viên thi định kỳ lần 1. GV + HS
– Rèn học viên yếu, rèn chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi chiêu thức dạy học ứng dụng CNTT. GV + HS
Xếp loại thi đua tháng 11 Giáo viên

15

Thực hiện từ 30/12 đến 4/12

– Tiếp tục duy trì và không thay đổi nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 15 – Ôn tập cuối học kỳ 1 cho hs GV + HS
– Rèn học viên yếu, rèn viết chữ đẹp. GV + HS
– Chấp hành luật lệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải. GV + HS
– Phát động thi đua chào mừng 22/12 GV + HS
Họp hội đồng Giáo viên

16

Thực hiện từ 7/12 đến 11/12

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện chuyên đề tuần 16 – Tiếp tục ôn tập cho học viên. GV + HS
– Thi chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Nghiên cứu chuyên đề : Giáo viên
– Đổi mới chiêu thức dạy học ứng dụng theo công nghệ tiên tiến TT. GV + HS

17

Thực hiện từ 14/12 đến 18/12

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thi định kỳ lần 2 – Tổ chức coi, chấm chéo tráng lệ. GV + HS
– Vào điểm cho học viên – Tiếp tục rèn học viên yếu, rèn chữ. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 17. GV + HS
– Thực hiện tốt những cuộc hoạt động. GV + HS

18

Thực hiện từ 21/12 đến 25/12

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Tiếp tục triển khai tốt những cuộc hoạt động. GV + HS
– Làm điểm xếp loại cho học viên – Thống kê báo cáo giải trình kịp thời. Giáo viên
– Lên lịch dự giờ thăm lớp. Giáo viên
– Hoàn thiện những loại hồ sơ – Sơ kết tổ. Giáo viên

Ôn

Thực hiện từ … … …. đến … … … …

– Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Học tuần ôn tập – Hoàn thành chương trình kỳ 1. GV + HS
– Vào học bạ cho học viên – Sơ kết tổ, trường. Giáo viên
– Tiếp tục rèn học viên yếu, rèn học viên viết chữ đẹp. GV + HS

19

Thực hiện từ 04/01/2010 đến 08/01/2010

– Duy trì tiếp nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện chương trình học kỳ 2. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ viết cho giáo viên và học viên chuẩn bị sẵn sàng thi cấp Thành phố GV + HS
– Thực hiện tốt ATGT GV + HS
– Bồi dưỡng trình độ

20

Thực hiện từ 11/1 đến 15/1

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Cùng PH thực thi
– Thực hiện đúng chương trình tuần 20. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ giáo viên và học viên. GV + HS
– Đổi mới chiêu thức dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
Nghiên cứu chuyên đề : … … … … … … … Giáo viên
– Họp cha mẹ. Giáo viên

21

Thực hiện từ 18/1 đến 22/1

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học sau tết. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS thực thi hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 21. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi giải pháp giảng dạy. Giáo viên
– Chấp hành tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải – Rèn chữ viết GV – HS. GV + HS
– Dạy thể nghiệm chuyên đề

22

Thực hiện từ 25/01 đến 29/01

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện chương trình tuần 22. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập cho học viên, rèn chữ viết. GV + HS
– Đổi mới chiêu thức dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
– Xếp loại thi đua tháng 1 Giáo viên

23

Thực hiện từ 50% đến 5/2

– Duy trì về củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 23. GV + HS
– Học sinh kí cam kết không sử dụng chất cháy nổ. GV + HS
– Học sinh làm bài thi khảo sát chất lượng GV + HS
– Họp hội đồng GV + HS
Thực hiện từ 8/2 đến 20/2 – Tham gia những hoạt động giải trí chung của nhà trường Nghỉ tết nguyên đán. – Trực tết đúng lịch. GV + HS Giáo viên Phân công trực Của nhà trường

24

Thực hiện từ 22/2 đến 26/2.

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 24 GV + HS
– Chú ý nề nếp ra vào lớp, nề nếp học tập của GV – HS sau Tết Nguyên đán. GV + HS
– Chấp hành tốt bảo đảm an toàn giao thông vận tải. GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 2 Giáo viên

25

Thực hiện từ 01/03 đến 05/3

– Phát động thi đua chào mừng 8/3 và 26/3 GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. ra đề khảo sát chuẩn bị sẵn sàng KS CLĐT GV + HS
– Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học viên. GV + HS
– Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém. GV + HS
– Họp hội đồng Giáo viên

26

Thực hiện từ 8/3 đến 12/3

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Phân công cụ thể GV KT
– Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học viên. GV + HS
– Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém. GV + HS
– Nghiên cứu chuyên đề môn : GV + HS
– Kỉ niệm ngày 8/3 Giáo viên
– Ôn tập sẵn sàng chuẩn bị KTĐK lần 3 GV + HS

27

Thực hiện từ 15/3 đến 19/3

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Phân công cụ thể GV KT
– KTĐK lần 3 ( 18/3 ) GV + HS
– Duy trì sĩ số. GV + HS
– Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch ĐK đầu năm. GV + HS
– Ôn tập cho học viên để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà phổ thông. GV + HS
– Tiếp tục dự giờ thăm lớp – Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ. Giáo viên
– Bồi dưỡng học viên yếu kém – Chuyên đề : GV + HS GV + HS

28

Thực hiện từ 22/3 đến 26/3

Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.
– Ôn tập cho học viên để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà phổ thông.
– Duy trì sĩ số
– Kỉ niệm ngày 26/3
– Xếp loại thi đua tháng 3
GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS triển khai hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng – Phân công cụ thể GV KT

29

Thực hiện từ 29/3 đến 2/4

– Cập nhật hồ sơ trình độ tổ, cá nhân. GV + HS
– Thực hiện trình độ tuần 29. GV + HS
– Tiếp tục thay đổi giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên
– Họp Hội đồng Giáo viên

30

Thực hiện từ 5/4 đến 9/4

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. Giáo viên Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện trình độ tuần 30. GV + HS
– Tiếp tục ôn tập cho học viên để thi định kỳ lần 4. GV + HS
– Rèn chữ viết cho học viên, giáo viên. GV + HS
– Cập nhật thông tin hồ sơ hàng ngày. Giáo viên
– Tự tu dưỡng kiến thức và kỹ năng Giáo viên

31

Thực hiện từ 12/04 đến 16/04

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Ôn tập cho học viên để phòng giáo dục khảo sát chất lượng. GV + HS
– Tiếp tục rèn chữ viết đẹp giáo viên và học viên. GV + HS
– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo viên
– Nghiên cứu chuyên đề : … … … … .. Giáo viên

32

Thực hiện từ 19/04 đến 23/04

– Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thực hiện tráng lệ chương trình tuần 32. GV + HS
– Ôn tập cuối năm cho học viên GV + HS
– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo viên
– Thể nghiệm chuyên đề : … … … … .. Giáo viên
– Ôn tập cho học viên để phòng giáo dục khảo sát chất lượng. GV + HS

33

Thực hiện từ 26/4 đến 30/4

– Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã thiết kế xây dựng
– Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 15/5 và 19/5. GV + HS
– Tiếp tục thực thi chương trình TKB trình độ tuần 33. GV + HS
– Ôn tập cuối năm cho học viên GV + HS
– Xếp loại thi đua tháng 4 Giáo viên

34

Thực hiện từ 03/05 đến 07/05

– Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Thi định kì lần 4 GV + HS
– Tổ chức coi thi trang nghiêm, triển khai tốt những trào lưu của ngành Giáo viên
– Thực hiện chương trình tuần 34
– Hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tổ trình độ. Giáo viên

35

Thực hiện từ … … …. đến … … … …

– Củng cố duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học. GV + HS Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã kiến thiết xây dựng
– Hoàn thành chương trình tuần 35. GV + HS
– Hoàn thành chương trình năm học. GV + HS
– Tổng kết lớp Giáo viên

– Bàn giao học sinh về nghỉ hè

Giáo viên

Trên đây là 3 Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2021 – 2022 để những thầy cô tìm hiểu thêm, từ đó lên kế hoạch phấn đấu trong năm học mới đạt tác dụng cao và thành công xuất sắc. Các bạn bấm vào nút tải về không tính tiền ở đầu trang để chỉnh sửa theo ý của mình. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục giáo dục đào tạo và giảng dạy trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu kế hoạch công tác Đội
 • Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
 • Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên