Kế hoạch cá nhân của giáo viên mầm non – Tài liệu text

Kế hoạch cá nhân của giáo viên mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.64 KB, 3 trang )

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HOC 2014 – 2015
***
I.NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG:
– Họ và tên:
– Chức vụ: giáo viên
– Phụ trách giảng dạy : lớp
II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
– Được Ban giám hiệu quan tâm sâu sát về chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên học
nâng cao kiến thức, được dự giờ các chuyên đề, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
– Giáo viên đoàn kết và cùng giúp đỡ nhau về chuyên môn.
– Cơ sở vật chất đầy đủ, trường mới khang trang, thoáng mát đảm ,bảo an toàn cho trẻ.
2. Khó khăn:
– Đa số cháu là con một rất được cưng chìu nên khó đưa trẻ đi vào nề nếp chung của
lớp.
– Thể lực các cháu không đồng đều nên cô giáo phải chăm sóc cá biệt làm ảnh hưởng
công tác chăm sóc chung của lớp
– Một vài cháu đi học quá sớm và cũng có cháu đi học quá muộn làm cô giáo phải chờ
đợi lâu trong bữa ăn sáng của cháu và cũng làm ảnh hưởng đến tình hình chung của lớp.
– Trẻ đến lớp không đồng đều có trẻ vào đầu nam, có trẻ vào giữa năm…nên khả năng
tiếp thu của trẻ cũng không đồng đều làm ảnh hưởng chất lương học tập của trẻ.
– Đa số phụ huynh đi làm ở khu công nghiệp đưa sớm về trễ nên việc tiếp xúc trao đổi
với phụ huynh về trẻ không thường xuyên, bên cạnh đo phụ huynh cũng ít chịu hợp tác
với giáo viên trong việc giáo dục trẻ nên việc học của trẻ cũng còn hạn chế.
III.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1.Công tác tư tưởng chính trị:
– Sống trung thực, giản dị, hòa đồng cùng với tập thể.
– Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, trường như cuộc vận động “ Hai không
với 4 nội dung” ; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia
thực hiện cuộc vận động” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Thực hiện tốt chủ trương chính sach pháp luật của Đảng và nhà nước, nội qui cơ quan.
2.Công tác chăm sóc giáo dục trẻ:
*Chăm sóc:
– Thực hiện đầy đủ và đúng theo lịch sinh hoạt hằng ngày.
– Hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ bản thân ( rửa tay, đánh răng, thay quần áo..) và cho
cháu thực hiện hàng ngày.
– Thực hiện cho trẻ ăn theo ký hiệu riêng và đồ dùng ca nhân trẻ phải luôn được rửa
sạch sẽ.
– Chăm sóc tốt giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ, động viên cho trẻ ăn hết xuất và cho trẻ ngủ
mùng

– Luôn quan sát trẻ để kịp thời phát hiện những trẻ bệnh và báo cho y tế của trường và
gia đình để kịp thời chăm sóc trẻ
– Cố gắng động viên ăn hết xuất để không có trẻ bị SDD.
– Nhắc nhỡ trẻ uống nhiều nước trong ngày nhất là vào mùa nắng nóng và giữ ấm cho
trẻ vào mùa mưa, mùa lạnh.
– Theo dõi kết quả cân đo, ghi vào sổ liên lạc và thông báo cho phụ huynh biết để bồi
dưỡng cho trẻ.
*Giáo dục:
– Tổ chức lớp theo chương trinh giáo dục mầm non hiện hành.
– Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn và giảng dạy.
– Xây dựng các góc chơi tiếp cận với chủ đề nhằm hổ trợ cho hoạt động chung.
– Đăng ký tiết dạy tốt, dự giờ các chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp.
– Chuẩn bị giáo án và đồ dùng đầy đủ phục vụ cho công tác giảng dạy.
– Giáo dục cháu biết lễ phép với mọi người xung quanh, kết hợp lồng ghép giáo dục trẻ
giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng điện, nước,chấp hành luật giao thông
và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo.
– Trao đổi và kết hợp với phụ huynh trong việc đánh giá sự phát triền của trẻ dựa theo
120 chỉ số.

– Tạo điều kiện giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện thông qua 5 lĩnh vực : Phát
triển thế chất, phát triển thẫm mỹ, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm kỹ năng xã
hội và phát triển nhận thức.
3.Công tác chủ nhiệm lớp:
– Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của cô va trẻ.
– Thực hiện đúng theo lịch sinh hoạt hàng ngày.
– Chuẩn bị đầy đủ giáo án, đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công
tác giảng dạy .
– Dạy trẻ theo quan điểm giáo dục “ lấy trẻ làm trung tâm” dựa trên 5 lĩnh vực phát
triển.
– Cung cấp kiến thức chính xác, phù hợp với trẻ và tích cực ôn luyện các kỹ năng để
giúp trẻ có đầy đủ kiến thức tham gia tốt vào các hội thi.
– Chăm sóc cháu tốt quản cháu an toàn và đối xủ công bằng với tất cả các trẻ .
– Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh những kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ thông
qua bảng tin tuyên truyền ở lớp, qua họp phụ huynh để có sự họp tác giữa nhà trường và
gia đình trong công tác CS_GD trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn.
4.Tự học – Tự bồi dưỡng trong năm:
Để nâng cao chất lượng giảng dạy bản thân đã đề ra kế hoạch tự bồi dưỡng trong năm
như sau:
– Tháng 9: tự bồi dưỡng lĩnh vực PTTC
– Tháng 10: tự bồi dưỡng lĩnh vực PTNN
– Tháng 11: tự bồi dưỡng lĩnh vực PT TC_ KNXH
– Tháng 12: tự bồi dưỡng lĩnh vực PTTM
– Tháng 1: tự bồi dưỡng lĩnh vực PT NT
– Tháng 2: tự bồi dưỡng lĩnh vực PT NN

– Tháng 3: tự bồi dưỡng lĩnh vực PT TC_ KNXH
– Tháng 4: tự bồi dưỡng lĩnh vực PTNT
– Tháng 5: tự bồi dưỡng lĩnh vực PTTC

5.Làm đồ dùng dạy học:
– Có kế hoạch làm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy và học, và làm 2 món đồ dùng
để nộp theo quy định hàng tháng.
– Làm đồ dùng dựa theo danh mục và đảm bào vệ sinh an toàn cho trẻ.
6.Tham gia phong trào:
– Tham gia các phong trào của ngành của trường ( các hội thi của cô, của trẻ)
– Thực hiện tốt các cuộc vận động
– Tham gia làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ
7.Chỉ tiêu trong năm:
– Cô : phấn đấu đạt LĐTT và đạt GVG
– Trẻ tham gia các hội thi với tỉ lệ:
+ Tỉ lệ chuyên cần: 90%
+ Tỉ lệ SDD dưới 10%
+ BKBN cấp cơ sở: 75 %, cấp thành phố : 65 %.
+ Đạt giải trong các hội thi như : BKT, BNT, BLNT, ATGT và tiếng hát Sơn Ca.
IV.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
– Luôn chấp hành tốt các chủ trương pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước, nôi
qui, qui chế của ngành của cơ quan.Thực hiện tốt các cuộc vận động.
– Chăm sóc cháu tốt, quản cháu an toàn, quan tâm đồng đều đến tất cả các trẻ.
– Giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, theo 5 lĩnh vực phát triển
và theo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo quy định của Bô giáo dục
đào tạo ban hành.
– Cố gắng thực hiện tốt công việc của một giáo viên để hoàn thành tốt công tác chủ
nhiệm.
– Bản thân tự tìm tòi học hỏi, tự đề ra kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn( dự giờ đồng
nghiệp 2 tiết/ tháng, đăng ký cho tổ chuyên môn dự giờ)
– Làm đồ dùng, đồ chơi phù hợp với trẻ, dựa theo thông tư số 02 ban hành về DĐĐC
cho trẻ mầm non, bảo đảm an toàn cho trẻ khi chơi.
– Tích cực tham gia các phong trào do trường phát động.
– Vận động trẻ đi học đều để trẻ tiếp thu đầy đủ kiến thức, đạt tỉ lệ chuyên cần và tham

gia tốt các hội thi của bé.
– Vận động phụ huynh hổ trợ nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng như các
hội thi để nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ.
Người lập kế hoạch

– Thực hiện tốt chủ trương chính sach pháp lý của Đảng và nhà nước, nội qui cơ quan. 2. Công tác chăm nom giáo dục trẻ : * Chăm sóc : – Thực hiện khá đầy đủ và đúng theo lịch hoạt động và sinh hoạt hằng ngày. – Hướng dẫn kỹ năng và kiến thức tự ship hàng bản thân ( rửa tay, đánh răng, thay quần áo .. ) và chocháu thực thi hàng ngày. – Thực hiện cho trẻ ăn theo ký hiệu riêng và vật dụng ca nhân trẻ phải luôn được rửasạch sẽ. – Chăm sóc tốt giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ, động viên cho trẻ ăn hết xuất và cho trẻ ngủmùng – Luôn quan sát trẻ để kịp thời phát hiện những trẻ bệnh và báo cho y tế của trường vàgia đình để kịp thời chăm nom trẻ – Cố gắng động viên ăn hết xuất để không có trẻ bị SDD. – Nhắc nhỡ trẻ uống nhiều nước trong ngày nhất là vào mùa nắng nóng và giữ ấm chotrẻ vào mùa mưa, mùa lạnh. – Theo dõi tác dụng cân đo, ghi vào sổ liên lạc và thông tin cho cha mẹ biết để bồidưỡng cho trẻ. * Giáo dục đào tạo : – Tổ chức lớp theo chương trinh giáo dục mầm non hiện hành. – Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trình độ và giảng dạy. – Xây dựng những góc chơi tiếp cận với chủ đề nhằm mục đích hổ trợ cho hoạt động giải trí chung. – Đăng ký tiết dạy tốt, dự giờ những chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp. – Chuẩn bị giáo án và vật dụng vừa đủ ship hàng cho công tác làm việc giảng dạy. – Giáo dục đào tạo cháu biết lễ phép với mọi người xung quanh, phối hợp lồng ghép giáo dục trẻgiữ gìn vệ sinh thiên nhiên và môi trường, tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng điện, nước, chấp hành luật giao thôngvà bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo. – Trao đổi và phối hợp với cha mẹ trong việc nhìn nhận sự phát triền của trẻ dựa theo120 chỉ số. – Tạo điều kiện kèm theo giúp trẻ hình thành và tăng trưởng tổng lực trải qua 5 nghành : Pháttriển thế chất, tăng trưởng thẫm mỹ, tăng trưởng ngôn từ, tăng trưởng tình cảm kiến thức và kỹ năng xãhội và tăng trưởng nhận thức. 3. Công tác chủ nhiệm lớp : – Thực hiện rất đầy đủ những loại hồ sơ sổ sách của cô va trẻ. – Thực hiện đúng theo lịch hoạt động và sinh hoạt hàng ngày. – Chuẩn bị khá đầy đủ giáo án, vật dụng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào côngtác giảng dạy. – Dạy trẻ theo quan điểm giáo dục “ lấy trẻ làm TT ” dựa trên 5 nghành nghề dịch vụ pháttriển. – Cung cấp kỹ năng và kiến thức đúng chuẩn, tương thích với trẻ và tích cực ôn luyện những kiến thức và kỹ năng đểgiúp trẻ có không thiếu kiến thức và kỹ năng tham gia tốt vào những hội thi. – Chăm sóc cháu tốt quản cháu bảo đảm an toàn và đối xủ công minh với toàn bộ những trẻ. – Tuyên truyền, trao đổi với cha mẹ những kiến thức và kỹ năng chăm nom nuôi dạy trẻ thôngqua bảng tin tuyên truyền ở lớp, qua họp cha mẹ để có sự họp tác giữa nhà trường vàgia đình trong công tác làm việc CS_GD trẻ, giúp trẻ tăng trưởng tổng lực hơn. 4. Tự học – Tự tu dưỡng trong năm : Để nâng cao chất lượng giảng dạy bản thân đã đề ra kế hoạch tự tu dưỡng trong nămnhư sau : – Tháng 9 : tự tu dưỡng nghành PTTC – Tháng 10 : tự tu dưỡng nghành nghề dịch vụ PTNN – Tháng 11 : tự tu dưỡng nghành nghề dịch vụ PT TC_ KNXH – Tháng 12 : tự tu dưỡng nghành nghề dịch vụ PTTM – Tháng 1 : tự tu dưỡng nghành PT NT – Tháng 2 : tự tu dưỡng nghành PT NN – Tháng 3 : tự tu dưỡng nghành PT TC_ KNXH – Tháng 4 : tự tu dưỡng nghành nghề dịch vụ PTNT – Tháng 5 : tự tu dưỡng nghành PTTC5. Làm vật dụng dạy học : – Có kế hoạch làm vật dụng dạy học ship hàng cho việc dạy và học, và làm 2 món đồ dùngđể nộp theo lao lý hàng tháng. – Làm vật dụng dựa theo hạng mục và đảm bào vệ sinh bảo đảm an toàn cho trẻ. 6. Tham gia phong trào : – Tham gia những trào lưu của ngành của trường ( những hội thi của cô, của trẻ ) – Thực hiện tốt những cuộc hoạt động – Tham gia làm vật dụng đồ chơi ship hàng cho trẻ7. Chỉ tiêu trong năm : – Cô : phấn đấu đạt LĐTT và đạt GVG – Trẻ tham gia những hội thi với tỉ lệ : + Tỉ lệ chịu khó : 90 % + Tỉ lệ SDD dưới 10 % + BKBN cấp cơ sở : 75 %, cấp thành phố : 65 %. + Đạt giải trong những hội thi như : BKT, BNT, BLNT, ATGT và tiếng hát Sơn Ca. IV.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : – Luôn chấp hành tốt những chủ trương pháp lý, chủ trương của Đảng và nhà nước, nôiqui, qui chế của ngành của cơ quan. Thực hiện tốt những cuộc hoạt động. – Chăm sóc cháu tốt, quản cháu bảo đảm an toàn, chăm sóc đồng đều đến toàn bộ những trẻ. – Giáo dục đào tạo trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm TT, theo 5 nghành nghề dịch vụ phát triểnvà theo chương trình chăm nom giáo dục trẻ mầm non theo pháp luật của Bô giáo dụcđào tạo phát hành. – Cố gắng thực thi tốt việc làm của một giáo viên để triển khai xong tốt công tác làm việc chủnhiệm. – Bản thân tự tìm tòi học hỏi, tự đề ra kế hoạch tu dưỡng về trình độ ( dự giờ đồngnghiệp 2 tiết / tháng, ĐK cho tổ trình độ dự giờ ) – Làm vật dụng, đồ chơi tương thích với trẻ, dựa theo thông tư số 02 phát hành về DĐĐCcho trẻ mầm non, bảo vệ bảo đảm an toàn cho trẻ khi chơi. – Tích cực tham gia những trào lưu do trường phát động. – Vận động trẻ đi học đều để trẻ tiếp thu rất đầy đủ kiến thức và kỹ năng, đạt tỉ lệ cần mẫn và thamgia tốt những hội thi của bé. – Vận động cha mẹ hổ trợ nhà trường trong việc chăm nom giáo dục trẻ cũng như cáchội thi để nâng cao chất lượng chăm nom và nuôi dạy trẻ. Người lập kế hoạch

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên