Quy định về bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên


Phương Minh   –  
Thứ sáu, 06/05/2022 16 : 00 ( GMT + 7 )

Ông Nguyễn Long hỏi: Địa phương tôi có văn bản quy định khi chuyển ngạch giáo viên từ mã số V 07.04.11 sang mã số V 07.04.31 bắt buộc phải có thời gian giữ hạng đủ 9 năm, như vậy là đúng hay sai?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vấn đáp yếu tố tại Chinhphu. vn như sau :

Quy định về thời gian giữ hạng tại Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập là quy định đối với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31).

Trường hợp của ông Long không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là chỉ định lại hạng chức danh nghề nghiệp từ lao lý cũ ( Thông tư liên tịch số 22/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV ) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo lao lý mới ( Thông tư số 03/2021 / TT-BGDĐT ) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời hạn giữ hạng .

Tuy nhiên, ông Long cần lưu ý, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển (Luật Viên chức 2010);

Và không địa thế căn cứ vào trình độ huấn luyện và đào tạo để chỉ định hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh đã trúng tuyển .Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ huy Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan thanh tra rà soát lại những trường hợp mà địa phương địa thế căn cứ vào trình độ huấn luyện và đào tạo đã chỉ định vào hạng cao hơn hạng được tuyển dụng để báo cáo giải trình, tham mưu với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có giải pháp xử lý theo đúng lao lý .Đối với trường hợp ông Long hỏi, đề xuất liên hệ với cơ quan có thẩm quyền chỉ định, xếp lương để làm rõ.

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên