Thanh niên hành khúc – Wikipedia tiếng Việt

Thanh niên hành khúc là một ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bài hát này được sử dụng một cách bất hợp pháp (không có sự đồng ý của tác giả),[1] sửa đổi một chút lời để thành bài “Tiếng gọi công dân” – quốc ca của Quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng hòa từ 1949 đến 1975.

Hoàn cảnh sinh ra[sửa|sửa mã nguồn]

Ban đầu bài này có tên là “La Marche des Étudiants” ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi “Tiếng gọi thanh niên”, chia thành 3 phần.

Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước soạn năm 1941, trước năm 1945 chỉ hát bí hiểm .

Lời 2 là “Tiếng gọi sinh viên” do Lê Khắc Thiều và Đặng Ngọc Tốt soạn cuối năm 1941, xuất bản năm 1943 rồi bị cấm.

Lời 3 do Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8-1945. [ 2 ]

Tiếp nhận và phản ứng[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, lấy hiệu kỳ là Cờ vàng sao đỏ. Bài hát cũng được thay đổi một chút và trở thành bài hát chính thức của tổ chức Thanh niên Tiền phong với tên gọi “Tiếng gọi thanh niên” hay “Thanh niên hành khúc”.

Năm 1948, chính phủ của Nguyễn Văn Xuân đã chọn bài “Tiếng gọi thanh niên” làm quốc ca với tên mới là “Tiếng gọi công dân” hay “Công dân hành khúc”. Năm 1956, sau khi Việt Nam Cộng hòa thành lập, Đài Phát thanh Sài Gòn đã tự ý lấy bài hát, sửa chữa một vài đoạn để làm thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng hòa.

Tiếng gọi công dân trên Đài Vô tuyến Quân đội Hoa Kỳ (

trên Đài Vô tuyến Quân đội Hoa Kỳ ( American Forces Network (AFN)

.Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lúc còn sống đã phản đối việc sử dụng trái phép tác phẩm của ông để làm ” quốc ca ” cho những chính sách ở Hồ Chí Minh trước 1975. [ 3 ]Ngay từ năm 1949, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã có đơn thư kịch liệt phản đối việc tác phẩm bị sử dụng trái phép, và sau này, trong thời hạn tập trung ngày Bắc đêm Nam, từ Hà Nội Thủ Đô TP. Hà Nội, lời nói của nhạc sĩ trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Nước Ta liên tục những lời nặng tiếng nhẹ bác bỏ, kể cả giễu cợt, nhưng bài ” Tiếng gọi người trẻ tuổi ” của ông vẫn bị đối phương sử dụng trái phép. Năm 1965, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước trở lại mặt trận miền Nam, cùng năm đó ông viết ca khúc Giải phóng miền Nam. Rồi sự kiện nhà nước Lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta được xây dựng, Hà Nội Thủ Đô đóng ở Lộc Ninh ( tỉnh Bình Long trước 1975, lúc bấy giờ thuộc tỉnh Bình Phước ), ca khúc Giải phóng miền Nam đã được sử dụng là Quốc ca chính thức của nhà nước Cách mạng lâm thời miền Nam Nước Ta. [ 1 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading