Tập bản đồ Địa Lí lớp 9 Bài 10 (ngắn nhất): Thực hành – VIETWIKI.VN

Tag: địa o bài 10

Tập bản đồ Địa Lí lớp 9 Bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Với những bài giải bài tập Tập map và bài tập thực hành thực tế Địa Lí lớp 9 Bài 10 ( ngắn nhất ) : Thực hành : Vẽ và nghiên cứu và phân tích biểu đồ về sự biến hóa cơ cấu tổ chức diện tích quy hoạnh gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm sẽ giúp bạn thuận tiện làm bài tập về nhà, từ đó củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Địa Lí lớp 9 .


Vỏ cam khô

địa o bài 10

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số ……………………(100%) ……………………(100%)
Cây lương thực (……………………….) (……………………….)
Cây công nghiệp (……………………….) (……………………….)
Cây thực phẩm, cây ăn quả (……………………….) (……………………….)

Trả lời:

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 9040,0 (100%)) 12831,4 (100%)
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả 15,2 17

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Trả lời:

địa o bài 10

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do: địa o bài 10

Trả lời:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do: địa o bài 10

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Trả lời:

địa o bài 10

Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn lợn tăng nhanh là do: địa o bài 10

Trả lời:

Đàn lợn tăng nhanh là do: địa o bài 10

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do: địa o bài 10

Trả lời:

Đàn trâu không tăng là do: địa o bài 10

CHIA SẺ

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading