Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học

Ngày đăng : 20/09/2020, 01 : 44

Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học là tư liệu tham khảo cho các giáo viên, giảng viên trong quá trình biên soạn đơn đề xuất sửa chữa các thiết bị dạy học, phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết cấu trúc của đơn đề xuất. TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT ­  GDTX BẮC QUANG KHOA CƠ BẢN CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2018 GIẤY ĐỀ XUẤT (Sửa chữa, bảo dưỡng máy may) Kính gửi: Ban giám hiệu trường Trung cấp DTNT – GDTX Bắc Quang, Tên tôi là: Phạm Thị  Thảo – Giáo viên, Tổ  trưởng tổ  bộ  môn CTXH, MTT và   các môn chung thuộc Khoa Cơ bản Để thực hiện tốt Kế hoạch giảng dạy các môn chuyên ngành của lớp MTT_KVII­ 01 tại Trường Trung cấp DTNT – GDTX Bắc Quang. Tôi xin đề  xuất sửa chữa và bảo  dưỡng máy may cụ thể như sau: TT Tên loại May may công nghiệp Máy may dân dụng Máy vắt sổ Máy đính cúc Đơn vị Cái Cái Cái Cái Số lượng 1 Ghi chú Kính mong Ban Giám hiệu xem xét và giải quyết để  cán bộ  giáo viên n tâm  cơng tác./ NGƯỜI ĐỀ XUẤT TRƯỞNG KHOA Phạm Thị Thảo Mai Xn Hiện HIỆU TRƯỞNG Đơn vị:Trường Trung cấp nghề DTNT Bắc  Quang Bộ phận: Khoa cơ bản Mã đơn vị SDNS: BẢNG KÊ MUA HÀNG                                               Ngày tháng  năm .  ­ Họ  tên người mua:  Nguyễn Kim  Quyển số: Số: Dung ­   Bộ   phận   (Phòng,   ban):   Khoa   Cơ  Nợ: Có: Tên, quy  cách,  phẩm  Đơn giá  chất hàng  Đơn vị  Thành  TT Số lượng (nghìn  hóa, vật  tính tiền đồng) tư, cơng  vụ, dịch  vụ Vải   may  áo   sơ   mi  nam, nữ Chỉ may Cuộn Phấn may Hộp Mex  (Dựng) Mét Bấm chỉ Cái Chỉ vắt sổ Mài kéo Ghi chú Mét Cuộn Cái Tổng Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn.  (Ghi chú: Bao gồm hóa đơn)./                                                                                                                                                 Người mua                                                                                   (ký, họ tên)                                                                                    CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN  (Giao nhận ngun vật liệu lớp học) I. Thời gian, địa điểm, thành phần  1. Thời gian: 9h00 ngày  22   tháng  11   năm 2019  2. Địa điểm: Trường TC Dân tộc nội trú – Giáo dục thường xun Bắc Quang  3. Thành phần: Bên giao: Bà Đặng Hương Lan – CB Phịng HCTCQT Bên nhận: Ơng Vũ Anh Dũng – GV dạy nghề May  II. Nội dung: Tiến hành giao, nhận ngun vật liệu lớp học cho giáo viên giảng dạy mơn May   các sản phẩm nâng cao lớp MTT_KVII­01 (4 học sinh) tại cơ sở 1, Trường TC DTNT –   GDTX bắc Quang, như sau:  Tên loại TT Đơn vị Số lượng Ghi chú Vải may váy liền, chân váy Mét 15 Vải may áo sơ mi Mét 50 Vải may quần âu Mét 45 Chỉ may Cuộn 30 Mếch dựng cổ áo Mét 08 Mếch mỏng Mét 10 Phấn may Hộp 04 Khóa giọt lệ Cái 15 Khóa quần Cái 45 10 Chân vịt may khóa giọt lệ Cái 02 11 Chỉ vắt sổ Cuộn 18    Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 1 bản scó giá trị như nhau./ Bắc Quang, ngày  22   tháng  11  năm 2019 BÊN GIAO BÊN NHẬN KT. HIỆU TRƯỞNG P. HIỆU TRƯỞNG Đặng Hương Lan Vũ Anh Dũng Phạm Văn Định   … Bên nhận: Ơng Vũ Anh Dũng – GV? ?dạy? ?nghề May  II. Nội dung: Tiến hành giao, nhận ngun vật liệu lớp? ?học? ?cho giáo viên giảng? ?dạy? ?mơn May   các sản phẩm nâng cao lớp MTT_KVII­01 (4? ?học? ?sinh) tại cơ sở 1, Trường TC DTNT –… CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN  (Giao nhận nguyên vật liệu lớp? ?học) I. Thời gian, địa điểm, thành phần  1. Thời gian: 9h00 ngày  22   tháng  11   năm 2019  2. Địa điểm: Trường TC Dân tộc nội trú – Giáo dục thường xun Bắc Quang

– Xem thêm –

Xem thêm: Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học,

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên