Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày – Miễn Phí – Chính Xác

Soi cầu dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày miễn phí được cập nhật công khai và miễn phí mỗi ngày. Nếu bạn là người thích chơi lô đề với tỷ lệ ăn chắc chắn thì đây là phương pháp phù hợp nhất. Bài viết này sẽ chia sẻ tới các bạn những dàn đề đẹp nhất, tỷ lệ ăn cao nhất để chơi trong vòng 3 ngày tới. Hãy liên tục cập nhật kết quả để chơi mỗi ngày nhé.

Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày

Nhận dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày miễn phí

Các dàn số dưới đây đã được soi cầu phân tích kỹ lưỡng trước khi gửi tới người chơi. Chắc chắn dàn đề 10 số của chúng tôi sẽ giúp các bạn thành công.

DÀN ĐỀ 10 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY

• Ngày 05/09 – 07/09/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09→ Chờ KQ

• Ngày 02/09 – 04/09/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Trượt

• Ngày 30/08 – 01/09/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39→ Trượt

• Ngày 27/08 – 29/08/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09→ Trượt

• Ngày 24/08 – 26/08/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59→ Ăn đề 51

• Ngày 21/08 – 23/08/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Trượt

• Ngày 18/08 – 20/08/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19→ Ăn đề 11

• Ngày 17/08 – 19/08/2022 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89→ Ăn đề 82

• Ngày 16/08 – 18/08/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09→ Ăn đề 04

• Ngày 13/08 – 15/08/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39→ Trượt

• Ngày 11/08 – 13/08/2022 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79→ Ăn đề 70

• Ngày 09/08 – 11/08/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19→ Ăn đề 19

• Ngày 06/08 – 08/08/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59→ Trượt

• Ngày 03/08 – 05/08/2022 nuôi dàn đề:70 71 72 73 74 75 76 77 78 79→ Trượt

• Ngày 01/08 – 03/08/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39→ Ăn đề 35

• Ngày 31/07 – 02/08/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69→ Ăn đề 67

• Ngày 28/07 – 30/07/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

• Ngày 25/07 – 27/07/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt

• Ngày 22/07 – 24/07/2022 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 21/07 – 23/07/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09→ Ăn đề 04

• Ngày 18/07 – 20/07/2022 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt

• Ngày 16/07 – 18/07/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29→ Ăn đề 27

• Ngày 13/07 – 15/07/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt

• Ngày 10/07 – 12/07/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Trượt

• Ngày 07/07 – 09/07/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59→ Trượt

• Ngày 05/07 – 03/07/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Ăn đề 96

• Ngày 02/07 – 04/07/2022 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89→ Trượt

• Ngày 01/07 – 03/07/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Ăn đề 97

• Ngày 24/06 – 26/06/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29→ Trượt

• Ngày 21/06 – 23/06/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 19/06 – 21/06/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 08

• Ngày 16/06 – 18/06/2022 nuôi dàn đề: 23 32 34 43 49 94 69 96 56 65 → Trượt

• Ngày 13/06 – 15/06/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 94 95 96 97 99 09 04 → Trượt

• Ngày 10/06 – 12/06/2022 nuôi dàn đề: 46 64 65 56 69 96 29 92 67 62 → Trượt

• Ngày 07/06 – 09/06/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt

• Ngày 04/06 – 06/06/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 29/05 – 31/05/2022 nuôi dàn đề: 25 52 24 42 26 62 56 65 46 64 → Ăn đề 25

• Ngày 26/05 – 28/05/2022 nuôi dàn đề: 23 32 34 43 35 53 38 83 68 86 → Trượt

• Ngày 18/05 – 20/05/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 68

• Ngày 16/05 – 18/05/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 53

• Ngày 13/05 – 15/05/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

• Ngày 10/05 – 12/05/2022 nuôi dàn đề: 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 → Trượt

• Ngày 08/05 – 10/04/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 59

• Ngày 05/05 – 07/05/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt

• Ngày 03/04 – 05/04/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 10

• Ngày 01/04 – 03/04/2022 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 79

• Ngày 28/04 – 30/04/2022 nuôi dàn đề: 30 31 35 36 37 38 53 51 52 54 → Trượt

• Ngày 23/04 – 25/04/2022 nuôi dàn đề: 12 21 10 01 23 32 34 43 38 83 → Trượt

• Ngày 22/04 – 24/04/2022 nuôi dàn đề: 19 91 09 90 59 95 29 92 49 94 → Ăn đề 95

• Ngày 16/04 – 18/04/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt

• Ngày 09/04 – 11/04/2022 nuôi dàn đề: 09 90 29 92 19 91 59 95 89 98 → Ăn đề 95

• Ngày 06/04 – 08/04/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 69

• Ngày 04/04 – 06/04/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 97

• Ngày 01/04 – 03/04/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt

• Ngày 31/03 – 02/04/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 39

• Ngày 29/03 – 31/03/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 13

• Ngày 26/03 – 28/03/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 09 → Trượt

• Ngày 23/03 – 25/03/2022 nuôi dàn đề: 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 → Trượt

• Ngày 17/03 – 19/03/2022 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 14/03 – 16/03/2022 nuôi dàn đề: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 → Ăn đề 13

• Ngày 11/03 – 13/03/2022 nuôi dàn đề: 18 81 23 32 57 75 46 64 45 54 → Trượt

• Ngày 08/03 – 10/03/2022 nuôi dàn đề: 12 21 16 61 14 41 68 86 36 63 → Ăn đề 63

• Ngày 05/03 – 07/03/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt

• Ngày 02/03 – 04/03/2022 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt

• Ngày 26/02 – 28/02/2022 nuôi dàn đề: 12 21 16 61 14 41 13 31 60 63 → Ăn đề 31

• Ngày 23/02 – 25/02/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 →

Ăn đề 01

• Ngày 20/02 – 22/02/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

• Ngày 17/02 – 19/02/2022 nuôi dàn đề: 23 32 30 03 39 93 37 73 34 43 → Trượt

• Ngày 14/02 – 16/02/2022 nuôi dàn đề: 25 52 45 54 28 82 58 85 56 65 → Trượt

• Ngày 07/02 – 09/02/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 58

• Ngày 27/01 – 29/01/2022 nuôi dàn đề: 18 81 28 82 78 87 89 98 85 88 → Trượt

• Ngày 21/01 – 23/01/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt

• Ngày 15/01 – 17/01/2022 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 41

• Ngày 14/01 – 16/01/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 19

• Ngày 11/01 – 13/01/2022 nuôi dàn đề: 89 98 18 81 28 82 38 83 48 84 → Ăn đề 38

• Ngày 08/01 – 10/01/2022 nuôi dàn đề : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt

• Ngày 06/01 – 08/01/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 57

• Ngày 03/01 – 05/01/2022 nuôi dàn đề : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt

• Ngày 31/12 – 02/01/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 → Ăn đề 94

• Ngày 28/12 – 30/12/2021 nuôi dàn đề : 29 92 19 91 49 94 59 95 69 96 → Trượt
• Ngày 22/12 – 24/12/2021 nuôi dàn đề : 27 72 28 82 29 92 19 91 89 98 → Trượt

• Ngày 18/12 – 20/12/2021 nuôi dàn đề: 30 03 36 63 37 73 38 83 39 93 → Ăn đề 30

• Ngày 15/12 – 17/12/2021 nuôi dàn đề : 25 52 45 54 35 53 48 84 49 94 → Trượt

• Ngày 09/12 – 11/12/2021 nuôi dàn đề: 23 32 25 52 26 62 27 72 57 75 → Ăn đề 25

• Ngày 06/12 – 08/12/2021 nuôi dàn đề : 16 61 12 21 14 41 56 65 68 86 → Trượt

• Ngày 04/12 – 06/12/2021 nuôi dàn đề: 56 65 58 85 57 75 29 92 69 96 → Ăn đề 29

• Ngày 01/12 – 03/12/2021 nuôi dàn đề : 23 32 27 72 28 82 26 62 29 92 → Trượt
• Ngày 28/11 – 30/11/2021 nuôi dàn đề : 60 06 26 62 36 63 67 76 69 96 → Trượt

• Ngày 26/11 – 28/11/2021 nuôi dàn đề: 24 42 26 62 67 76 46 64 23 32 → Ăn đề 24

• Ngày 23/11 – 25/11/2021 nuôi dàn đề : 12 21 27 72 24 42 23 32 28 82 → Trượt

• Ngày 22/11 – 24/11/2021 nuôi dàn đề: 23 32 30 03 39 93 37 73 34 43 → Ăn đề 93

• Ngày 21/11 – 23/11/2021 nuôi dàn đề: 89 98 79 97 78 87 56 65 57 75 → Ăn đề 79

• Ngày 18/11 – 20/11/2021 nuôi dàn đề : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 14/11 – 16/11/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 40

• Ngày 13/11 – 15/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 30

• Ngày 11/11 – 13/11/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 11

• Ngày 10/11 – 12/11/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 95

• Ngày 07/11 – 09/11/2021 nuôi dàn đề : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 05/11 – 07/11/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 21

• Ngày 03/11 – 05/11/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 48

• Ngày 01/11 – 03/11/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 10

• Ngày 29/10 – 31/10/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 69

• Ngày 26/10 – 28/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 09

• Ngày 23/10 – 25/10/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 54

• Ngày 20/10 – 22/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 28

• Ngày 17/10 – 19/10/2021 nuôi dàn đề : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 14/10 – 16/10/2021 nuôi dàn đề : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 11/10 – 13/10/2021 nuôi dàn đề : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt

• Ngày 10/10 – 12/10/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 85

• Ngày 07/10 – 09/10/2021 nuôi dàn đề : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 04/10 – 06/10/2021 nuôi dàn đề : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 03/10 – 05/10/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 81

• Ngày 30/09 – 02/10/2021 nuôi dàn đề : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 nuôi dàn đề : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt

• Ngày 23/09 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 94

• Ngày 21/09 – 23/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 73

• Ngày 19/09 – 21/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 19

• Ngày 16/09 – 18/09/2021 nuôi dàn đề : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 14/09 – 16/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 65

• Ngày 11/09 – 13/09/2021 nuôi dàn đề: → Trượt

• Ngày 08/09 – 10/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 05/09 – 07/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt

• Ngày 02/09 – 04/09/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 55

• Ngày 30/08 – 01/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt

• Ngày 27/08 – 29/08/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt

• Ngày 25/08 – 27/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 78

• Ngày 23/08 – 25/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 89

• Ngày 19/08 – 22/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt

• Ngày 16/08 – 18/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt

• Ngày 13/08 – 15/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt

• Ngày 10/08 – 12/08/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 51

• Ngày 08/08 – 10/08/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 51

• Ngày 07/08 – 09/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 34

• Ngày 04/08 – 06/08/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 67

• Ngày 01/08 – 03/08/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 04

Cách bắt dàn đề 10 số khung 3 ngày

Để có thể thành công nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày thì các bạn phải có được dàn đề chuẩn. Mà để có được những dàn đề chuẩn thì cần phải thực hiện soi cầu cách bắt dàn đề. Dưới đây nuôi lô 247 đã có chia sẻ tới các bạn một số cách bắt dàn đề chuẩn có thể áp dụng.

» Bắt dàn đề 10 số theo đầu 0

Cách bắt dàn đề này dựa vào giải đặc biệt quan trọng đã về ở kỳ trước. Nếu như số 0 chính giữa Open thì đầu 0 sắp nổ đề .

Ví dụ: Giải đặc biệt XSMB ngày 21/02 về 36089. Ngày 24/02 đề về 09.

» Bắt dàn đề kép 10 số khung 3 ngày

Nếu thấy giải đặc biệt quan trọng có dạng kép bằng Open đầu giải thì đây là cầu báo đề kép sẽ Open trong ngày tiếp theo. Anh em nuôi hàng loạt 10 số đề kép kể từ ngày hôm sau khi Open dạng đó, chỉ nên nuôi max 3 ngày .

» Bắt dàn đề 10 số theo hiệu đầu đề

Với cách bắt dàn đề 10 số này thì đồng đội sẽ lấy đầu đề ngày thứ 5 hàng tuần trừ đi 1. Kết quả sẽ làm số đuôi của dàn 10 số mà ta góp vốn đầu tư trong 3 ngày .

Ví dụ: XSMB Thứ 5 ngày 14/05 đề về 33963. Ta lấy 6 – 1 = 5. Vậy dàn 3 ngày sẽ là 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Kết quả ngày 15/05 đề về 95.

Chọn nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày theo tổng

  • Tổng 0: 10: 00 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73 – 82 – 91
  • Tổng 1: 01 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74 – 83 – 92 – 10
  • Tổng 2: 02 – 11 – 20 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75 – 84 – 93
  • Tổng 3: 03 – 12 – 21 – 30 – 49 – 58 – 67 – 76 – 85 – 94
  • Tổng 4: 04 – 13 – 22 – 31 – 40 – 59 – 68 – 77 – 86 – 95
  • Tổng 5: 05 – 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 69 – 78 – 87 – 96
  • Tổng 6: 06 – 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 79 – 88 – 97
  • Tổng 7: 07 – 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 89 – 98
  • Tổng 8: 08 – 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 99
  • Tổng 9: 09 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

Bên cạnh dàn đề 10 số thì mọi người cũng có thể chọn chơi dàn đề 50 số nuôi 2 ngày. Đảm bảo cách chơi này còn chắc ăn hơn dàn 10 số này nữa.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 10 số

Cũng như những giải pháp nuôi dàn đề khác thì tỷ suất vào tiền nuôi là cực kỳ quan trọng. Có thể dàn đề của bạn bè chuẩn nhưng nếu không tính kỹ mức tiền nuôi sẽ hoàn toàn có thể lãi ít, hòa và thậm chí còn là lỗ vốn. Để tránh thực trạng trúng đề mà không có lãi thì bạn bè nên vận dụng tỷ suất nuôi dưới đây .

Tỷ lệ vào tiền 1 : 2 : 6 (Áp dụng với tỷ lệ ăn là 1: 99 và thắng ngày nào thì dừng khung ngày đó).

Ngày 1: Đánh 10 x 100k = 1000k. Trúng được: 100 x 99 = 9900k => Lãi: 9900 – 1000 = 8900k.

Ngày 2: Đánh 10 x 200k = 2000k. Thắng được: 200 x 99 = 19.800k => Lãi: 19.800k – (2000 + 1000) = 16.800k.

Ngày 3: Đánh 10 x 300k = 3000k. Thắng được 300 x 99 =29.700k => Lãi: 29700 – (3000 + 2000 + 1000) = 23.700kk.

Đây là tỷ suất đã được giám sát khá hài hòa và hợp lý để vận dụng. Tuy nhiên tùy vào năng lực kinh tế tài chính bạn bè hoàn toàn có thể tăng tỷ suất nuôi ngày thứ 3 để có được số lãi nhiều hơn .

Vậy là chúng tôi đã cập nhật xong dàn đề 10 số và những cách chọn dàn đề cũng như cách vào tiền cho các bạn. Hãy ghi nhớ trang nuôi lô để nhận cầu đặc biệt đẹp nhất của chúng tôi mỗi ngày nhé.

Source: https://leading10.vn
Category : blog Leading