Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Tiêu chí Mức điểm Minh chứng
Tiêu chí Tên tiêu chí 1 2 3 4
1 Phẩm chất chính trị MC1 : Hồ sơ thi đua nhà trườngMC2 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMC3 : biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp

MCK:

– Giáo dục đào tạo đạo đức lối sống hoạt động HS triển khai theo đường lối chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của nhà nước ( ATGT, ANTT … ), chấp hành mọi nội quy, pháp luật của nhà trường .- tham gia vừa đủ những buổi tuyên truyền hoạt động : ATGT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức TP HCM … .

2 Đạo đức nghề nghiệp MC1 : Hồ sơ thi đua nhà trườngMC2 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMC3 : biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp
3 Ứng xử với học sinh MC3 : Biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớpMCK :- Hồ sơ lý lịch HS- Đơn xin miễn giảm những khoản cho HS có thực trạng khó khăn vất vả .- Hồ sơ xét học bổng cho HS- Biên bản hoạt động và sinh hoạt lớp
4 Ứng xử với đồng nghiệp MC1 : Hồ sơ thi đua nhà trườngMC2 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMCK :- Biên bản hoạt động và sinh hoạt tổ- Biên bản nhận xét giờ dạy- Tham gia vừa đủ những buổi họp tổ, họp GVCN, hoạt động và sinh hoạt chi đoàn GV …
5 Lối sống, tác phong MC1 : Hồ sơ thi đua nhà trườngMC2 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMCK :- Trang phục nhã nhặn, mô phạm- Tác phong chững chạc- Đeo thẻ viên chức- Giáo dục đào tạo đường lối, lối sống cho HS, đặc biệt quan trọng so với lớp chủ nhiệm- Có kế hoạc chủ nhiệm chi tiết cụ thể đơn cử
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục MC1 : Hồ sơ thi đua nhà trườngMC2 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMCK : – Lý lịch HS trong sổ điểm lớn – list số điện thoại thông minh của PHHS – sổ theo dõi nề nếp lớp – phiếu liên lạc
7 Tìm hiểu môi trường giáo dục MCK: thu thập thong tin từ học bạ, từ cha mẹ PHHS, cán bộ lớp
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
8 Xây dựng kế hoach dạy học MC1 : bản kế hoạch dạy học, bài tập soạn bộc lộ giải pháp dạy học phát huy tích cực của học viênMC2 : Các loại sổ sách theo pháp luậtMC3 : Biên bản nhìn nhận bài lên lớp của tổ trình độMC4 : Hồ sơ nhìn nhận giáo viênMC5 : Đề kiểm tra, nhìn nhận, ngân hàng nhà nước bài tập và câu hỏi bài tập

MC6 : Bài kiểm tra, bài thi tác dụng học tập, rèn luyện của học viên

9 Bảo đảm kiến thức môn học MC3 : biên bản nhìn nhận tiết dạy của tổ trình độMCK : – Giáo án, đề kiểm tra
10 Bảo đảm chương trình môn học MC1 : Giáo ánMC5 : đề kiểm traMC6 : Sổ điểm cá thểMC3 : Biên bản nhìn nhận tiết dạy của tổ trình độMCK : kế hoạch cá thể, phiếu báo giảng
11 Vận dụng các phương pháp dạy học MC1 : Giáo ánMC3 : biên bản nhìn nhận tiết dạy của tổ trình độMCK : phiếu dánh giá tiết dạy khá trở lên
12 Sử dụng các phương tiện dạy học MC1 : sử dụng tốt những vật dụng dạy họcMC2 : Soạn giảng thành thạo giáo án điện tửMCK : sử dụng thành thạo mạng internet tìm kiếm tài liệu thông tin giáo dục … .
13 Xây dựng môi trường học tập MC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn
14 Quản lí hồ sơ dạy học MC2 : Có đủ loại hồ sơ theo lao lýMCK : Có máy tính cá thể, có những file dữ liệu lưu giữ thong tin lý lịch học viên, diểm, giáo án, kế hoạch cá thể
15 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh MC5 : Đề kiểm tra, nhìn nhận, ngân hàng nhà nước bài tập và câu hỏi bài tậpMC6 : Bài kiểm tra, bảng điểm của học viênMCK : Phiếu liên lạc điện tử, bảng điểm tác dụng học tập của học viên trong năm học có sự biến hóa
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
16 Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục MC1 : Bản kế hoạch chủ nhiệmMC2 : Các loại hồ sơ, sổ sách chủ nhiệmMC3 : Hồ sơ kiểm tra nhìn nhận giáo viênMC4 : Sổ chủ nhiệm, biên bản hoạt động và sinh hoạt lớp
17 Giáo dục qua môn học MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên
18 Giáo dục qua các hoạt động giáo dục MC1 : Bản kế hoạch chủ nhiệmMC3 : Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên
19 Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng MC1 : Bản kế hoạch chủ nhiệmMC3 : Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viênMCK : Cho những tổ làm vệ sinh phòng học, trồng cây xanh …
20 Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục MC1 : Bản kế hoạch chủ nhiệmMC7 : Sổ chủ nhiệm, biên bản hoạt động và sinh hoạt
21 Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh MCK : Họp xếp loại học sinh toàn trường, bảng xếp loại thi đua
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị giáo dục
22 Phối hợp với gia đìnhhọc sinh và cộng đồng MC3 : Ý kiến cha mẹ cha mẹ thong qua những cuộc họp CMHS .MCK : Sổ liên lạc điện tử, phiếu liên lạc, list số điện thoại thông minh PHHS .
23 tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

MC1: Hồ sơ đánh giá giáo viên.

MCK.Hồ sơ nhìn nhận đoàn viên của chi đoàn giáo viên ,

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
24 Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện MC1. Hồ sơ tu dưỡng tự tu dưỡngMC4. Hồ sơ nhìn nhận giáo viên của nhà trường
25 Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục MCK. Sổ tích lũy kinh nghiệm, biên bản họp tổ, các chuyên đề phụ đạo học sinh yếu kém

Source: https://leading10.vn
Category: Giáo Viên